fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Michał Dworczyk

Minister - członek Rady Ministrów

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

30

Sprawdzonych wypowiedzi

16

0

8

2

4

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Michał Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:22 lipca 1975, Warszawa
Wykształcenie:wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, historia - magister (2001)

Zawód:historyk
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:dolnośląskie
Okręg:2 Wałbrzych
Liczba głosów:58 426

Biogram:

Urodzony 22 lipca 1975 roku w Warszawie.

19 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W okresie od marca do grudnia 2017 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od października do lutego 2015 r. przewodniczył sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W latach 2005 – 2007 koordynował pracę Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. W latach 2008 – 2010 pracował jako doradca Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2006 – 2015 był radnym dzielnicy Śródmieście i m.st. Warszawy, a następnie radnym Województwa Mazowieckiego. W roku 2015 objął mandat poselski.

Wykonuje zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach, jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z realizacji kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.