Czas czytania: około min.

Jak PiS obniżał podatek CIT?

30.09.2019 godz. 18:23

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W czasie 4-letniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość obniżyło dwukrotnie stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla mikroprzedsiębiorców. Na początku z 19% do 15%, a następnie z 15% do 9%. Wypowiedź Michała Dworczyka uznajemy zatem jako prawdziwą. 

Podatnikiem CIT są:

  • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne.

Warto podkreślić, że podatkiem CIT nie są objęte osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Są one podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o CIT, który dotyczył obniżenia stawki podatku dochodowego z 19% do 15% wpłynął do Sejmu 24 czerwca 2016 r. Sejm przyjął ustawę 22 lipca 2016 r. Zmiany poparło wówczas 439 posłów, przeciw było 3, nie głosowało 18. 4 sierpnia Senat wniósł do niej poprawki, które następnie przyjął Sejm na posiedzeniu 5 września. 22 września prezydent Duda podpisał ustawę. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżyła od 1 stycznia 2017 r. stawkę CIT dla grupy małych podatników (to znaczy podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) do 15%.

Jak czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, w 2018 roku, a więc pierwszym roku, w którym rozliczenia podatkowe składane były za rok uwzględniający wprowadzone zmiany (czyli 2017 r.), podatek CIT przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej obliczyło 119 tys. podatników. Podatnicy w rezultacie zastosowania stawki obniżonej zapłacili o 389 mln zł niższy podatek. Podatek należny według stawki 15% stanowił 3,8% podatku należnego od ogółu podatników CIT rozliczających się za 2017 r. Łącznie, dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 34 mld 640,9 mln zł i były o 2 mld 240,9 mln zł (tj. o 6,9%) większe od prognozowanych. W porównaniu do 2017 r., dochody te były większe o 4 mld 882,4 mln zł (16,4%).

25 września 2018 roku do Sejmu wpłynął kolejny rządowy projekt nowelizacji ustawy o CIT, który wprowadzał kolejną obniżkę stawki podatku CIT dla małych podatników (nie przekraczających przychodów osiągniętych w roku podatkowym w wysokości 1,2 mln euro), tym razem do poziomu 9%. Przy tej nowelizacji niezmienna pozostawała stawka podatku PIT. W uzasadnieniu projektu czytamy, że takie podejście jest uzasadnione tym, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, najbardziej korzystnej dla siebie formy opodatkowania. Osoby fizyczne osiągające dochody (przychody) z działalności gospodarczej, oprócz opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej (18% i 32%) lub według 19% stawki podatku, mogą korzystać z uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania.

23 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nową stawkę podatku CIT. 13 listopada 2018 r. podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Nowa, 9-procentowa stawka podatku CIT dla małych podatników obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Warto zauważyć, że obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców było jedną z  przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Została ona przez nas sprawdzona i opisana w Raporcie 100 Obietnic Zjednoczonej Prawicy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub