Czas czytania: około min.

Czy Polacy pozytywnie oceniają Narodowy System Szczepień?

04.06.2021 godz. 14:10

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • W maju Centrum Badania Opinii Społecznej wydało raport pt. „Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju”, z którego wynika, że aż 71 proc. Polaków pozytywnie ocenia organizację szczepień w Polsce.
  • Najbardziej pozytywną opinię mają na ten temat zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (89 proc. dobrych ocen i tylko 4 proc. ocen złych). Około co czwarty zwolennik partii opozycyjnych ocenia program źle. Najbardziej krytyczni wobec programu są wyborcy Konfederacji, choć i tutaj ponad połowa respondentów oceniła program dobrze (58 proc.)
  • Raport CBOS zaznacza również, że w maju zanotowano rekordowo wysokie wyniki chęci zaszczepienia się wśród Polaków (ok. 69 proc.) oraz najniższy odsetek osób sceptycznych wobec szczepień (25 proc.). Osoby chętne zaszczepieniu się częściej wyrażają się pozytywnie na temat organizacji szczepień.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Michała Dworczyka jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

W programie Gość Wydarzeń na antenie Polsatu, w rozmowie z 26 maja, minister Dworczyk poproszony został o skomentowanie organizacji szczepień na COVID-19 w Polsce. W odpowiedzi odniósł się do wyników ostatniego badania Centrum Badania Opinii Społecznej, na podstawie którego stwierdził on, że program cieszy się dużym poparciem Polaków, a ponad 70 proc. obywateli naszego państwa ocenia ten program pozytywnie. Warto zaznaczyć, że obecnie interesujący nas raport jest dostępny za opłatą – zakupiliśmy go, aby móc zweryfikować wypowiedź polityka PiS.

Poparcie programu szczepień

CBOS w maju tego roku przeprowadził badanie opinii publicznej poświęcone przebiegowi pandemii koronawirusa w Polsce oraz opiniom na temat programu szczepień. Wyniki tego badania zostały przedstawione w raporcie pt. „Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju”, który zakupiliśmy na potrzeby tej analizy. Pytania dotyczyły między innymi chęci zaszczepienia, powodów, z których respondenci nie byli skłonni przyjąć szczepionki oraz tego, czy dana osoba przeszła już zakażenie koronawirusem. Ostatnim wspomnianym w badaniu pytaniem było to dotyczące ogólnej oceny programu szczepień w Polsce.

W maju bieżącego roku 18 proc. badanych oceniło program zdecydowanie dobrze, a 53 proc. raczej dobrze. Opinię negatywną miało 16 proc. Oznacza to, że ogółem dobrze organizację szczepień ocenia 71 proc. respondentów. Jest to zgodne ze słowami ministra Dworczyka, więc jego wypowiedź możemy ocenić jako prawdziwą.

Dodatkowo, w raporcie możemy znaleźć porównanie wyników z maja z odpowiedziami na pytanie dotyczące organizacji szczepień z lutego oraz kwietnia tego roku. Dane te wskazują na znaczący wzrost zaufania do programu. W lutym pozytywnie oceniało go 38 proc. badanych (negatywnie 46 proc.), a w kwietniu 55 proc. (negatywnie 33 proc.). Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy odsetek odpowiedzi dobrze oceniających program wzrósł aż o 33 punktów proc.

CBOS - ocena programu szczepień

Co wpływa na opinie Polaków na temat programu szczepień?

Raport CBOS zaznacza, że opinia na temat programu szczepień jest mocno związana z poglądami politycznymi oraz ze stosunkiem wobec szczepień. Bardziej pozytywne opinie mają osoby już zaszczepione, lub chcące się zaszczepić. Tymczasem osoby niechętne szczepieniom częściej wyrażają się krytycznie o samym programie szczepień.

W badaniu przedstawiona została także ocena programu przez Polaków przy uwzględnieniu ich preferencji partyjnych. Prawie 90 proc. osób, które zadeklarowały chęć głosowania na PiS, program oceniało dobrze. Ponadto wśród zwolenników PiS trudno znaleźć osoby krytyczne wobec Narodowego Programu Szczepień; tylko 4 proc. z nich ma opinię negatywną. Tymczasem niższe poparcie dla programu, na poziomie około 60-65 proc., zadeklarowali wyborcy partii opozycyjnych. Około 1/4 zwolenników Lewicy, KO i Polski 2050 nie jest zadowolona z przebiegu programu szczepień. Najmniejszą satysfakcję ze sposobu ich organizacji prezentują wyborcy Konfederacji, jednak nawet oni w ponad połowie pozytywnie oceniają sposób organizacji szczepień w Polsce.CBOS - ocena programu szczepień partie

 

W raporcie CBOS możemy znaleźć również informację o korelacjach pomiędzy zróżnicowaniami społeczno-demograficznymi a opiniami na temat programu szczepień. Statystycznie częściej pozytywną opinię mają ludzie starsi (79 proc. badanych w wieku powyżej 65 roku życia), a także osoby z wykształceniem zawodowym (76 proc.). Również, co ciekawe, zarówno mieszkańcy wsi, jak i dużych miast (odpowiednio 74 proc. i 73 proc.).

Stosunek Polaków do szczepień

W raporcie CBOS znaleźć możemy również informacje istotne z punktu widzenia pokonania pandemii COVID-19 – opinie Polaków na temat szczepień, a także to, ile osób deklaruje przebycie wspomnianej choroby. Wedle deklaracji osób ankietowanych, już około co trzeci obywatel przyjął przynajmniej pierwszą dawką szczepionki (36 proc.). Ponadto podobny odsetek osób jest chętnych i planuje zaszczepienie się (33 proc.). Tymczasem co czwarta osoba (25 proc. ankietowanych) nie jest chętna do przyjęcia szczepionki.

CBOS porównał wyniki z tego raportu z podobnymi sondażami z poprzednich miesięcy, zauważając, że w porównaniu z kwietniem zdecydowanie wzrosła liczba osób zaszczepionych (z 21 proc. do 36 proc.), a ponadto ubyło osób niechętnych szczepieniom (z 30 proc. do 25 proc.). Centrum stwierdza, że jest to najmniejszy odsetek osób sceptycznych szczepieniom od listopada, kiedy zaczęto badać te postawy wśród Polaków. Obecnie notujemy najwyższy od listopada odsetek osób pozytywnie nastawionych wobec szczepień (osób już zaszczepionych lub chętnych) – jest to łącznie aż 69 proc.

CBOS - chęć zaszczepienia

Podsumowanie

W najnowszym raporcie CBOS-u dotyczącym zagadnień związanych z koronawirusem z maja tego roku ponad 71 proc. wyraziło pozytywną opinię o sposobie przeprowadzenia szczepień. Wartość przedstawiona przez ministra jest prawdziwa, więc oceniamy wypowiedź Michała Dworczyka jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub