Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy rocznie polski rząd przeznacza na TV Biełsat?

Ile pieniędzy rocznie polski rząd przeznacza na TV Biełsat?

Ile pieniędzy rocznie polski rząd przeznacza na TV Biełsat?

Michał Dworczyk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rocznie na ten projekt, największy projekt wolnych mediów na Białorusi (TV Biełsat – przyp. Demagog) rząd polski, w różnych formach, przeznacza około 40 milionów złotych.

Sygnały Dnia 25.08.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia 25.08.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zarówno w roku 2018, jak i 2019 polski MSZ przeznaczył 20 mln zł na sfinansowanie kosztów działalności telewizji Biełsat, co odpowiadało kolejno 62 i 41 proc. budżetu stacji. Roczne wsparcie ze strony polskiego rządu dla Biełsatu w ostatnich latach nie wynosiło zatem ok. 40 mln zł, wręcz przeciwnie – było o połowę niższe. Wypowiedź Michała Dworczyka mogła również sugerować, że wysoki poziom finansowania ze strony polskiego rządu był stabilny i utrzymywał się na wysokim poziomie od dłuższego czasu, co nie jest prawdą, ponieważ w 2017 roku dotacja MSZ była o wiele niższa. Również wszystkie roczne koszty działalności stacji w latach 2009-2019 wyniosły mniej niż 40 mln złotych. W roku 2019 koszty te wyniosły ok. 38 mln zł, jednak w latach wcześniejszych były one niższe. Wypowiedź Michała Dworczyka uznajemy więc za fałszywą.

W czasie poświęconego sytuacji na Białorusi wywiadu w programie „Sygnały Dnia” w Programie 1 Polskiego Radia z 25 sierpnia 2020 roku szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że polski rząd udziela finansowego wsparcia telewizji Biełsat w wysokości około 40 milionów złotych rocznie „w różnych formach”.

Telewizja Biełsat

Stacja telewizyjna Biełsat (biał. Белсат) powstała 2007 roku jako część TVP S.A. Stacja sama określa siebie jako jedyna, niezależna białoruskojęzyczna stacja telewizyjna powstała „w odpowiedzi na zapotrzebowanie białoruskich środowisk demokratycznych na środek przekazu, który dostarczałby rzetelnych informacji oraz propagował ojczystą kulturę i język”. Programy tworzone są przez białoruskich dziennikarzy zarówno w Polsce, jak i na Białorusi.

Jak podano na stronie internetowej stacji, Biełsat nadaje przez 19,5 godziny codziennie poprzez satelitę Astra 4A na całą Europę w języku białoruskim. Można go również oglądać na żywo na YouTube, a wszystkie audycje dostępne są w internecie. Portal prowadzony jest w czterech językach: polskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim.

Partnerami medialnymi stacji są Deutsche Welle oraz Radio Wolna Europa/RFE RL.

Finansowanie TV Biełsat

Telewizję Biełsat od początku jej istnienia współfinansuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach pochodzącej z rezerwy celowej dotacji na polską pomoc rozwojową i demokratyzację. Oprócz tego stacja utrzymuje się ze środków własnych Telewizji Polskiej oraz grantów zagranicznych.

Koszty działalności TV Biełsat i wysokość finansowania ze strony MSZ w latach 2009-2019 

Koszty działalności TV Biełsat są dostępne w sprawozdaniach przedstawianych przez TVP S.A. Poniżej prezentujemy wszystkie koszty działalności stacji, wysokość dotacji z MSZ i jej procentowy udział w budżecie (w nawiasie), oraz inne dostępne dane.

 • 2019 – 38,1 mln zł (dotacja z MSZ 20 mln zł, 41,4 proc.),
 • 2018 – 33,3 mln zł (dotacja z MSZ 20 mln zł, 61,7 proc.),
 • 2017 – 28,6 mln zł (dotacja z MSZ 5,7 mln zł, 21,8 proc.),
 • 2016 – 26,3 mln zł (dotacja z MSZ 17,0 mln zł, 64,7 proc.), środki pochodzące z dotacji (0,9 mln zł), środki własne TVP S.A. (8,4 mln zł),
 • 2015 – 27,1 mln zł (dotacja z MSZ 17,0 mln zł, 62,8 proc.), środki pochodzące z dotacji (3,8 mln zł), środki własne TVP S.A. (6,3 mln zł),
 • 2014 – 27,5 mln zł (dotacja z MSZ 17,0 mln zł, 61,8 proc.), środki pochodzące z dotacji (6,9 mln zł), środki własne TVP S.A. (3,6 mln zł),
 • 2013 – 26,6 mln zł (dotacja z MSZ 18,0 mln zł, 67,7 proc.), środki pochodzące z dotacji (8,6 mln zł), środki własne TVP S.A. (3,5 mln zł),
 • 2012 – 24,4 mln zł (dotacja z MSZ 17,6 mln zł, 72,1 proc.), środki pochodzące z dotacji (3,3 mln zł), środki własne TVP S.A. (3,5 mln zł),
 • 2011 – 26,9 mln zł (brak informacji o wysokości dotacji z MSZ),
 • 2010 – 23,3 mln zł (dotacja z MSZ 68,7 proc. środków z MSZ),
 • 2009 – 25,7 mln zł (brak informacji o wysokości dotacji z MSZ).

W przeciwieństwie do innych kanałów należących do spółki TVP S.A. w przypadku TV Biełsat sprawozdania abonamentowe nie podają, jakie kategorie przychodów składają się na środki własne spółki, a mogą to być środki abonamentowe i/albo środki z innych źródeł finansowania, przede wszystkim z reklamy i sponsoringu.

Dla przykładu w 2019 roku program satelitarny TVP Polonia został sfinansowany w 50,0 proc. przez polski MSZ, w 43 proc. z innych źródeł finansowania i tylko w 7 proc. ze środków abonamentowych, podczas gdy TVP1 w 87,1 proc. zostało sfinansowane ze środków abonamentowych i w 12,9 proc. z innych źródeł finansowania.

Należy przy tym pamiętać, że na wpływy abonamentowe Telewizji Polskiej, które w 2019 roku wniosły 1.458,6 mln zł, składa się w przeważającej części uchwalona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensata z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 1.127,3 mln zł oraz kwota abonamentu w wysokości 331,4 mln zł. W 2019 roku na mocy ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych rekompensata przekazana została jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w formie skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego ds. budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z informacji podanych na stronie internetowej stacji wynika, że do obecnych partnerów zagranicznych stacji należą: Foreign & Commonwealth Office UK (Rząd Wielkiej Brytanii), Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz European Endowment For Democracy.

W przeszłości telewizję Biełsat wspierały następujące instytucje i organizacje: (SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency poprzez Fundację Wolność i Demokracja), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii, Nordycka Rada Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Rząd Wielkiej Brytanii, Departament Stanu USA, Komisja Europejska, Rząd Irlandii, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Media Consulta.

W maju br. portal Press.pl przytoczył informację biura prasowego MSZ, z której wynika, że rezerwa celowa na współpracę rozwojową ulegnie w 2020 roku zmniejszeniu ze 145 mln zł do 100 mln zł, a prace komisji sejmowych nie przyniosły wskazania finansowania telewizji Biełsat. Sprzeciw wobec tego pomysłu wyraziła szefowa stacji Agnieszka Romaszewska-Guzy, która poinformowała jednocześnie, że planowany budżet stacji w 2020 roku ma być wyższy o 1,5 mln zł niż w 2019 roku.

Warto dodać, że w latach 2016-2017 kwestia finansowania TV Biełsat przez polskie MSZ również była przedmiotem sporów. W 2017 roku dotacja MSZ wyniosła jedynie 5,7 mln zł i większą część kosztów finansowania stacji musiała przejąć Telewizja Polska. Udało się jednak znaleźć rozwiązanie, które pozwoliło na powrót do wyższego wsparcia finansowego ze strony polskiego MSZ.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!