Czas czytania: około min.

Jak rosną wpływy z podatku PIT dla samorządów?

23.07.2019 godz. 14:57

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według danych sporządzonych przez Ministerstwo Finansów, udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w roku 2015 wynosił odpowiednio dla gmin 28 719 984 694 zł, dla powiatów 7 814 702 501 zł i dla województw 1 219 856 000 zł. Sumując tą kwotę otrzymujemy 37 754 543 195 zł.

Według prognozy na rok 2019 udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będzie wynosić dla gmin 42 404 745 592 zł, dla powiatów 11 414 092 498 zł i dla województw 1 781 711 998 zł. Łącznie samorządy mają otrzymać kwotę 55 600 550 088 zł.

Oznacza to, że zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, wzrost wysokości podatku od osób fizycznych dla samorządów w latach 2015-2019 może wynieść 47%, co odpowiada szacunkom M. Dworczyka.

W roku 2018 udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rozkładał się następująco: gminy 36 466 117 163 zł, powiaty 9 841 435 003 zł, województwa 1 536 224 001 zł. Łącznie wpływy z tytułu PITu wyniosły więc 47 843 776 167 zł.

Wzrost wpływów w latach 2015-2018 wyniósł więc niecałe 27%.

M. Dworczyk w swojej wypowiedzi w sposób nieprawidłowy przytacza dane dotyczące roku 2019. Sugeruje on nie tylko pewność danych odnoszących się do prognozy, ale wręcz, używając określenia „wzrosły”, sugeruje, że wpływy te zostały ostatecznie podliczone, co jest fizycznie niemożliwym przed zakończeniem roku. Faktycznej weryfikacji tych danych będzie można dokonać więc dopiero w roku 2020, kiedy ukażą się zestawienia podsumowujące ostateczne wpływy z PITu dla samorządów za rok 2019.

Zgodnie z tym, uznajemy jego wypowiedź za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub