Michał Woś

Michał Woś

Wiceminister Sprawiedliwości

Partia: Solidarna Polska

20

Sprawdzonych wypowiedzi

8

0

5

6

1

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Michał Woś
Data i miejsce urodzenia:08-02-1991, Racibórz
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zawód:Prawnik
Partia:Solidarna Polska
Wybrany dnia:05-03-2020

Biogram:

Michał Woś (ur. 8 lutego 1991 w Raciborzu) – polski prawnik i samorządowiec, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2018 członek zarządu województwa śląskiego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 został radnym Rady Miasta Raciborza. Powierzono mu stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Od listopada 2015 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w 2016 roku powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. Był członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5 czerwca 2017 roku został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie objął m.in. nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych. 8 września 2017 roku premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającej w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw.

Wdrożył ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i jest autorem systemu teleinformatycznego Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce. W październiku 2018 został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (jako kandydat Solidarnej Polski). 21 listopada 2018 znalazł się w zarządzie województwa.

Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W 2018 roku został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Żonaty, jedno dziecko.