Strona główna Wypowiedzi Jaki jest udział Unii Europejskiej w globalnej emisji CO2?

Jaki jest udział Unii Europejskiej w globalnej emisji CO2?

Jaki jest udział Unii Europejskiej w globalnej emisji CO2?

Michał Woś

Poseł
Suwerenna Polska

Jeżeli nasza emisja (CO2 – przyp. Demagog) to jest 9 proc. w skali świata (…) nie nasza polska, unijna, a najwięcej tam Niemcy.

Woronicza 17, 26.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 26.09.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej światowa emisja CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych wyniosła w 2019 roku 38 016 Mt. Europa wyemitowała 5 571,28 Mt, co stanowi 14,65 proc. globalnej emisji. Licząc jedynie 27 państw Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, było to 3 303,97 Mt (8,69 proc.). Bez Wielkiej Brytanii UE wyemitowała 2 939,06 Mt (7,73 proc.).
  • Największym emitentem w UE są Niemcy, które odpowiadają za 1/5 unijnej emisji (704 Mt). Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy z San Marino (331 Mt), Polska (317 Mt), Francja i Monako (314 Mt), Hiszpania z Andorą (259 Mt). Wśród państw europejskich, niebędących członkami Unii, najwięcej emituje Rosja (1 792 Mt) oraz Ukraina (196 Mt).
  • Kontynentem, który w 2019 roku wyemitował zdecydowanie najwięcej kopalnego CO2, jest Azja (21 663,47 Mt), z czego same Chiny odpowiadają za 11 535,2 Mt. 
  • Międzynarodowe lotnictwo odpowiadało jedynie za 1,7 proc. światowej emisji, a żegluga morska za 1,9 proc.

Kontekst wypowiedzi

Jednym z gości programu „Woronicza 17” nadanego 26 września 2021 roku był Michał Woś. Wraz z nim w studiu TVP Info pojawili się: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Hanna Gill-Piątek (Polska 2050), Marcin Horała (PiS), Paweł Bejda (PSL) oraz Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta). Jednym z poruszonych tematów był ogłoszony 14 lipca 2021 roku przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny (znany pod nazwą „Fit for 55”), który zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE w 2030 roku do poziomu 55 proc. w odniesieniu do roku 1990. Do 2050 roku Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto.

Sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości negatywnie odniósł się do tego planu, twierdząc, że jego realizacja uczyni z Europy „skansen świata”. Nie przyniesie on natomiast globalnie pożądanego dla klimatu skutku, albowiem cała emisja wytwarzana przez państwa UE wynosi zaledwie 9 proc. w skali świata. Polityk dodał również, że największym emitentem spośród krajów UE są Niemcy. 

Jaki jest udział Unii Europejskiej w globalnej emisji CO2?

Wspólne Centrum Badawcze (WCB, ang. Joint Research Centre), będące wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, publikuje corocznie raport na temat emisji CO2. Opiera się na bazie danych emisji dla światowych badań atmosferycznych (EDGAR). Najbardziej aktualny raport pochodzi z ubiegłego roku i dotyczy roku 2019.

Dowiadujemy się z niego, że od początku XXI wieku za zwiększenie globalnych emisji gazów cieplarnianych – w porównaniu do trzech poprzednich dekad – odpowiadają głównie wzrosty emisji CO2 w Chinach, Indiach i innych gospodarkach wschodzących (emerging economies). Najnowsze szacunki EDGAR potwierdzają kontynuację tego trendu w 2019 roku, przy czym globalne antropogeniczne emisje kopalnego CO2 wzrosły o 0,9 proc. w porównaniu z rokiem 2018, osiągając 38 Gt (Gigaton) CO2 (dokładnie 38 016,57 Mt). 

Źródło: EDGAR

W 2019 roku Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, 27 państw UE + Wielka Brytania, Rosja i Japonia – najwięksi światowi emitenci CO2 – stanowiły razem 51 proc. ludności, 62,5 proc. globalnego produktu krajowego brutto, 62 proc. całkowitego światowego zużycia paliw kopalnych i wyemitowały 67,0 proc. całkowitego światowego CO2 powstałego w wyniku spalania paliw kopalnych.

Emisje z tych pięciu krajów oraz UE27 + Wielka Brytania wykazały różne zmiany w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018: największy wzrost emisji nastąpił w przypadku Chin (3,4 proc.) i Indii (1,6 proc.). Natomiast największy spadek dotyczył UE27 +Wielka Brytania (-3,8 proc.). Spadki zanotowały również Stany Zjednoczone (-2,6 proc.), Japonia (-2,1 proc.) oraz Rosja (-0,8 proc.). W porównaniu z 1990 rokiem emisje kopalnego CO2 w UE27 +Wielka Brytania były o 25,1 proc. niższe w roku 2019 (względem 2005 roku były niższe o 22,2 proc.) i wyniosły 3,3 Gt CO2, co stanowiło 8,7 proc. udziału w światowej emisji CO2. Udział międzynarodowego lotnictwa wynosił 1,7 proc., a żeglugi morskiej 1,9 proc.

Źródło: EDGAR

Europa jako kontynent wyemitowała w 2019 roku 5 571,28 Mt kopalnego CO2, co stanowi 14,65 proc. globalnej emisji. Licząc jedynie 27 państw Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, było to 3 303,97 Mt (8,69 proc.). Już bez Wielkiej Brytanii Unia wyemitowała 2 939,06 Mt (7,73 proc.). Najwięksi europejscy emitenci to: Rosja (1 792 Mt), Niemcy (702 Mt), Wielka Brytania (364 Mt), Włochy z San Marino (331 Mt), Polska (317 Mt), Francja i Monako (314 Mt), Hiszpania z Andorą (259 Mt), Ukraina (196 Mt). 

Kontynentem, który w 2019 roku wyemitował zdecydowanie najwięcej kopalnego CO2, jest Azja (21 663,47 Mt), z czego same Chiny odpowiadają za 11 535,2 Mt. Ameryka Północna emitowała 5 693,06 Mt (w tym Stany Zjednoczone 5 107,26 Mt). Emisje pozostałych kontynentów przedstawiały się następująco: Afryka (1 454,99 Mt), Ameryka Południowa i Centralna (1 655,36 Mt), Australia i Nowa Zelandia (472,05 Mt). 

Spadek w okresie pandemii

Jak zaznacza Międzynarodowa Agencja Energetyczna, zapotrzebowanie na energię w roku 2020 zmniejszyło się o 4 proc., a światowa emisja dwutlenku węgla związana z wytwarzaniem energii spadła według szacunków o 5,8 proc. Tym samym jest to największy procentowy spadek, licząc od czasów II wojny światowej. Największe spadki odnotowano w państwach rozwiniętych (nawet 10 proc.), z kolei w państwach rozwijających się emisja uległa redukcji w mniejszym stopniu (ok. 4 proc.). Chiny (największy emitent na świecie) były jedynym państwem, w którym zaobserwowano wzrost emisji CO2

Szacunki Eurostatu wskazują, że emisja CO2 spadła w każdym państwie członkowskim (średnio o ok. 10 proc.), przy czym największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7 proc.), następnie w Estonii (-18,1 proc.), Luksemburgu (-17,9 proc.), Hiszpanii (-16,2 proc.) i Danii (-14,8 proc.). Najmniejsze spadki odnotowano na Malcie (-1,0 proc.), Węgrzech (-1,7 proc.) oraz w Irlandii i na Litwie (po -2,6 proc.). W Niemczech, które odpowiadały w 2020 roku za 25 proc. wszystkich unijnych emisji, spadek ten wyniósł 9 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!