Strona główna Wypowiedzi Czy w Chełmie obniżono opłaty za śmieci?

Czy w Chełmie obniżono opłaty za śmieci?

Czy w Chełmie obniżono opłaty za śmieci?

Michał Woś

Poseł
Suwerenna Polska

W Chełmie jest prezydent, który chciał obniżyć opłaty za śmieci, na co nie zgodziła się, głosowała Platforma Obywatelska przeciw.

Sygnały Dnia, 2.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 2.01.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Autorem pomysłu obniżenia opłat za odpady w Chełmie nie był prezydent miasta, Jakub Banaszek (Porozumienie), ale przewodniczący Rady Miasta, Longin Bożeński (Klub Radnych PiS). Uchwała oprócz symbolicznej obniżki opłat za odpady segregowane podnosi również stawkę za odpady niesegregowane. Sprzeciw radnych Platformy nie miał znaczenia w kontekście jej uchwalenia. Z tych trzech względów uznajemy wypowiedź Michała Wosia uznajemy zatem za manipulację.

Kto zaproponował obniżkę cen?

20 grudnia 2019 r. prezydent Banaszek poinformował na Twitterze, że w Chełmie (woj. lubelskie) nie jest planowana podwyżka cen za wywóz śmieci.

Szerzej o zapewnieniu polityka pisał oficjalny serwis Urzędu Miasta. Co więcej, prezydent Chełmu wprost deklarował utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie.

Stawka za wywóz śmieci nie wzrośnie i pozostanie na dotychczasowym poziomie 11 złotych miesięcznie.

Urząd Miasta uczulał jednak na zastosowanie się mieszkańców do nowych regulacji dotyczących segregacji:

Istotnym jest jednak, aby mieszkańcy stosowali się do nowych regulacji. Zgodnie z zapisami znowelizowanej „ustawy śmieciowej” od 1 stycznia obowiązek segregacji ma każdy. W przeciwnym razie koszty za wywóz nieczystości mogą wzrosnąć.

Prezydent Banaszek warunkował wysokość stawek za wywóz śmieci od stosowania się mieszkańców do tych regulacji:

Jeśli mieszkańcy nie będą segregować śmieci, będziemy zmuszeni tę kwotę w późniejszym okresie podnieść. Jeżeli jednak śmieci będą segregowane, wtedy koszt za ich wywóz będzie niższy.

Pomysł obniżki opłat za wywóz śmieci został wysunięty dopiero 30 grudnia podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miasta przez jej przewodniczącego, Longina Bożeńskiego, który przekonywał:

Radni Rady Miasta Chełm, w szczególności radni Zjednoczonej Prawicy stoją na stanowisku, aby nie podnosić kosztów życia w naszym mieście. Stąd nie było wniosku prezydenta miasta Jakuba Banaszka ws podwyżki podatków, tak i teraz, jeżeli rozpatrywaliśmy problemy gospodarki odpadami, postanowiliśmy, na wniosek prezydenta, również nie podnosić opłat za wywóz odpadów segregowanych. (…) Żeby zachęcić mieszkańców miasta, postanowiliśmy również zmniejszyć stawkę opłaty bazowej, którą dotychczas mieszkańcy ponosili za odpady segregowane z 11 zł na 10,90 zł.

Propozycja obniżki cen za wywóz śmieci w Chełmie nie jest więc inicjatywą prezydenta miasta, a przewodniczącego rady miejskiej.

Głosowanie za obniżką

Symboliczne zmniejszenie stawki opłat za odpady segregowane z 11 zł na 10,90 zł nastąpiło wraz z uchwałą nr XX/168/19 Rady Miasta Chełm. Zgodnie z wynikami głosowania, za przyjęciem stawek, które zaproponował Bożeński, zagłosowało dwanaścioro radnych, sześciu było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Wśród sześciu radnych, którzy byli przeciw, czterech stanowili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Byli to: Marek Sikora, Dariusz Grabczuk, Piotr Jabłoński i Tomasz Kazimierczak. Pozostali dwaj radni to przedstawiciel klubu „Rozwój i Demokracja”, Stanisław Mościcki, oraz radny niezrzeszony, Piotr Malinowski.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż ta sama uchwała podnosi stawkę za odpady niesegregowane do kwoty 43,60 zł. Nie wspomina o tym w swojej wypowiedzi Michał Woś.

Nie wspomina on również, iż głosami radnych Zjednoczonej Prawicy, uchwała ta została ostatecznie przyjęta. Użyte w jego wypowiedzi sformułowania mogą sugerować odbiorcy, że sprzeciw radnych Platformy był skuteczny: „prezydent chciał obniżyć” – „Platforma Obywatelska nie zgodziła się, głosowała przeciw”. W rzeczywistości, jej sprzeciw nie miał znaczenia dla pomyślnego przegłosowania uchwały z uwagi na większość, jaką dysponowali zwolennicy obniżki.

Ponieważ pomysł obniżki był autorstwa przewodniczącego rady, nie zaś prezydenta, uchwała, oprócz symbolicznej obniżki, podnosiła również stawkę za odpady niesegregowane, a także z uwagi na to, że sprzeciw Platformy nie miał znaczenia w kontekście jej uchwalenia, uznajemy wypowiedź Michała Wosia za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!