Strona główna Wypowiedzi Jaki procent terytorium Polski stanowią lasy?

Jaki procent terytorium Polski stanowią lasy?

Jaki procent terytorium Polski stanowią lasy?

Michał Woś

Wiceminister Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

1/3 powierzchni kraju to są lasy (…). I zdecydowana z tych 9 (mln – przyp. Demagog) hektarów, ponad 7,5 to są lasy państwowe w Polsce.

Salon polityczny Trójki, 06.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Salon polityczny Trójki, 06.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Informacje o powierzchni lasów w Polsce podaje m.in. Główny Urząd Statystyczny. Najnowszy Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019 prezentuje dane z 2018 roku. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce ogółem wynosi 9255 tys. ha, w tym 7467 tys. ha ma charakter publiczny (nie są własnością prywatną). Natomiast lesistość kształtuje się na poziomie 29,6 procenta (s. 36). Ponieważ podane przez Michała Wosia dane mieszczą się w granicy błędu, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Lesistość jest definiowana przez GUS jako stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geodezyjnej kraju (s. 34). Oznacza to, że 29,6 procenta całego terytorium Polski pokrywają lasy. Całkowita powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,3 mln ha. Powierzchnia lasów publicznych, których właścicielem jest Skarb Państwa, to 7,5 mln ha (z czego w zarządzie Lasów Państwowych jest 7,1 mln ha, parki narodowe to 0,2 mln ha, a 0,03 mln ha znajduje się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa). Można uznać, że wypowiedziane przez ministra Wosia słowa „zdecydowana z tych 9 ha, 7,5 to są lasy państwowe” odnoszą się do tych danych.

Warto dodać, że Bank Danych o Lasach, w oparciu o dane GUS, corocznie publikuje raporty o stanie lasów w Polsce. W najnowszym raporcie nt. 2018 roku powtórzona jest informacja o lesistości na poziomie 29,6 procenta (s. 7). Warto zaznaczyć, że według standardów międzynarodowych (w odniesieniu do powierzchni lądowej bez wód śródlądowych) lesistość w Polsce wynosi 30,9 procenta (s. 9). Ponadto lasy publiczne stanowią 80,7 procenta wszystkich lasów w Polsce.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy