Strona główna Wypowiedzi W jakich państwach europejskich szczepi się noworodki? [AKTUALIZACJA]

W jakich państwach europejskich szczepi się noworodki? [AKTUALIZACJA]

W jakich państwach europejskich szczepi się noworodki? [AKTUALIZACJA]

Kamil Bortniczuk

Poseł
Partia Republikańska

Kalendarz szczepień w Polsce jest na tyle bogaty że chyba tylko noworodki w tak wczesnym stadium szczepi się tylko w Polsce, Bułgarii i Rumunii. W krajach Europy Zachodniej już dawno postanowiono od tego odejść.

Radio ZET, 08.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio ZET, 08.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

AKTUALIZACJA 15.07

Analiza wypowiedzi i jej ocena uległy zmianie. Poprzednia wersja analizy zawierała informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Wypowiedź Kamila Bortniczuka oceniamy jako prawdę, ponieważ obowiązek szczepienia wszystkich noworodków istnieje w trzech krajach, tj. w Polsce, Węgrzech i Bułgarii. Kamil Bortniczuk myli się, podając przykład Rumunii zamiast Węgier, jednak nie ma to wpływu na ocenę, gdyż nacisk wypowiedzi kładziony jest na fakt, że w Europie istnieją tylko trzy kraje, w z obowiązkiem szczepień noworodków. Ponadto szczepienia noworodków są obowiązkowe, ale tylko dla niektórych dzieci w Słowenii, Czechach i we Włoszech.

Kalendarze szczepień w państwach UE

Zbiorcze dane na temat kalendarzy szczepień w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, a także na Islandii, w Norwegii, w Liechtensteinie i w Wielkiej Brytanii, znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, czyli jednej z agencji Unii Europejskiej. Jak się okazuje, wszystkie noworodki (dzieci do czwartego tygodnia życia) obowiązkowo szczepione są w 3 krajach. Są to:

 • Bułgaria – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Polska – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Węgry – szczepienie na gruźlicę.

 W Słowenii, Czechach i we Włoszech obowiązek szczepienia noworodków dotyczą tylko niektórych dzieci.

 W Słowenii szczepienie na gruźlicę jest obowiązkowe dla tych noworodków, których rodzice przeprowadzili się do Słowenii z krajów, w których w ciągu ostatnich 5 lat miała miejsce wysoka zachorowalność na gruźlicę. Z kolei szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest obowiązkowe dla dzieci, których matki są zainfekowane wirusem HBV.

 W Czechach szczepienie na gruźlicę jest obowiązkowe dla dzieci będących w grupie ryzyka, a szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest obowiązkowe dla dzieci, których matki są zainfekowane wirusem HBV.

 We Włoszech szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu B są obowiązkowe dla noworodków, których matki są zainfekowane wirusem HBV.

 Są jednak takie kraje, gdzie poszczególne szczepionki rekomendowane są tylko określonej grupie, chociażby ze względu na płeć, nadal jednak ich grupą docelową są noworodki. Przykładowo jeśli chodzi o najpopularniejszą szczepionkę, czyli tę na gruźlicę, w części krajów jest ona rekomendowana przy określonych wskazaniach lub w przypadku zaistnienia czynników ryzyka. Dzieje się tak na Cyprze, w Finlandii, Grecji, Irlandii, Liechtensteinie, Łotwie, na Malcie, w Holandii, Norwegii, Portugalii, RumuniiWielkiej Brytanii.

 Niektóre państwa rekomendują również szczepienie na zapalenie wątroby typu B noworodków, których matki były zainfekowane tą chorobą. Taka sytuacja ma miejsce w Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Francji, Grecji, na Łotwie, w Liechtensteinie, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Słowacji

 Z kolei Niemcy rekomendują jedynie zaszczepienie noworodków przeciw rotawirusowi.

 Podsumowując, wypowiedź Kamila Bortniczuka oceniamy jako prawdę, ponieważ w Europie powszechny obowiązek szczepień noworodków istnieje tylko w trzech krajach: Polsce, Bułgarii i na Węgrzech. Bortniczuk myli się nieznacznie, podając przykład Rumunii zamiast Węgier, jednak nie ma to wpływu na ocenę, gdyż nacisk wypowiedzi kładziony jest na fakt, że istnieją tylko trzy kraje, w których szczepi się wszystkie noworodki.

Poprzednia wersja: wypowiedź została oceniona jako fałszywa.

Wypowiedź Kamila Bortniczuka uznajemy za fałszywą, ponieważ poza Polską, Bułgarią i Rumunią noworodki szczepione są w 9 innych państwach europejskich, w tym w 4 krajach Europy Zachodniej. W ogromnej większości krajów szczepienia noworodków są również rekomendowane w określonych okolicznościach.

Kalendarze szczepień w państwach UE

Zbiorcze dane na temat kalendarzy szczepień w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, a także na Islandii, w Norwegii, w Liechtensteinie i w Wielkiej Brytanii, znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, czyli jednej z agencji Unii Europejskiej. Jak się okazuje, noworodki (dzieci do czwartego tygodnia życia) obowiązkowo szczepione są w aż 12 krajach. Są to:

 • Bułgaria – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Chorwacja – szczepienie na gruźlicę,
 • Estonia – szczepienie na gruźlicę,
 • Irlandia – szczepienie na gruźlicę,
 • Litwa – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Łotwa – szczepienie na gruźlicę,
 • Niemcy – szczepienie na rotawirusa (do szóstego miesiąca życia),
 • Norwegia – szczepienie na gruźlicę oraz rotawirusa (oba do szóstego miesiąca życia),
 • Polska – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Portugalia – szczepienie na zapalenie wątroby typu B,
 • Rumunia – szczepienie na gruźlicę oraz zapalenie wątroby typu B,
 • Węgry – szczepienie na gruźlicę.

A zatem nie tylko Bułgaria, PolskaRumunia rekomendują szczepienia dla noworodków. Wśród krajów, w których panuje taki obowiązek, większość stanowią państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jednak przykłady IrlandiiPortugalii dowodzą, że nie jest to regułą. Jeśli chodzi o NiemcyNorwegię, szczepienia obowiązkowe są tam do szóstego tygodnia życia, czyli wykraczają nieco poza okres noworodkowy. Rekomendowane są jednak już od momentu urodzenia. W wymienionych wyżej państwach na określone choroby szczepi się wszystkie noworodki.

Są jednak takie kraje, gdzie poszczególne szczepionki rekomendowane są tylko określonej grupie, chociażby ze względu na płeć, nadal jednak ich grupą docelową są noworodki. Przykładowo jeśli chodzi o najpopularniejszą szczepionkę, czyli tę na gruźlicę, w części krajów jest ona obowiązkowa przy określonych wskazaniach lub w przypadku zaistnienia czynników ryzyka. Dzieje się tak na Cyprze, w Czechach, Finlandii, Grecji, Liechtensteinie, na Malcie, w Niderlandach, Norwegii, Portugalii, SłoweniiWielkiej Brytanii.

Niektóre państwa narzucają również obowiązek zaszczepienia na zapalenie wątroby typu B noworodków, których matki były zainfekowane tą chorobą. Taka sytuacja ma miejsce w Belgii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, w Liechtensteinie, Luksemburgu, Niderlandach, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. A zatem w Europie 29 państw stosuje jakąś formę obowiązku szczepienia noworodków. W 12 krajach natomiast zalecenia odnoszą się do wszystkich noworodków. W związku z tym, wypowiedź Kamila Bortniczuka uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!