Andrzej Jaworski

Prawda - 13
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1