Grzegorz Fecko

grzegorz_fecko
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0