Henryk Baranowski

pge
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0