Jan Dziedziczak

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Poseł na Sejm VI i VII kadencji, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło.