Kamil Zaradkiewicz

b2b66b35-581d-4f7d-aa87-ee73140758de
Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0