Robert Mordak

Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0