Wiesław Janczyk

wieslaw_janczyk_sejm_2015
Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0