Wojciech Lubawski

z11824183Q,Prezydent-Kielc-Wojciech-Lubawski
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0