Przedstawiamy obietnice z programów wyborczych: GOSPODARKA

09.10.2019

Przedstawiamy kolejne obietnice komitetów wyborczych: tym razem z zakresu gospodarki.

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

  • 1. Program Praca dla młodych
  • 2. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy
  • 3. 50 000 zł dotacji na start działalności gospodarczej
  • 4. Odblokowanie handlu z Rosją
  • 5. Utworzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  • 1. Połączenie Orlenu i Lotosu
  • 2. Zasada jeden za jeden
  • 3. Czterokrotne podniesienie ryczałtu PIT
  • 4. PKB per capita Polski wyższy niż Portugalii w 2023 roku
  • 5. Utworzenie Polskiego Centrum Gospodarki Kreatywnej
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

  • 1. Zniesienie ryczałtowanego ZUSu
  • 2. Firmy rozliczane przez internet
  • 3. Program Kopernik
  • 4. Minimalne wynagrodzenie w sektorze publicznym 3500 zł brutto
  • 5. Poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

  • 1. Likwidacja PIT
  • 2. Likwidacja składki ZUS
  • 3. Dobrowolność w wyborze systemu emerytalnego
  • 4. Benzyna po 3 zł
  • 5. Pełna jawność wydatków publicznych
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

  • 1. PIT i CIT w całości dla samorządów
  • 2. Płaca minimalna automatycznie na poziomie połowy przeciętnego wynagrodzenia
  • 3. Likwidacja zakazu handlu w niedzielę
  • 4. PIT, ZUS i NFZ nie większe niż 35%
  • 5. Polska w dwudziestce krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości do 2025 roku

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.