Przedstawiamy obietnice z programów wyborczych: KULTURA I CYFRYZACJA

09.10.2019

Na zakończenie cyklu przedstawiamy obietnice komitetów wyborczych z zakresu kultury, a także cyfryzacji.

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

  • 1. Głosowanie przez internet
  • 2. Podwojenie środków na rzecz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych
  • 3. Reymontówki w każdej wsi
  • 4. 2% PIT na organizacje pożytku publicznego
  • 5. Wsparcie dla organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich ze środków Ministerstwa Rolnictwa
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  • 1. 5G w większości miast do 2023 roku
  • 2. Utworzenie Środkowo-Europejskiego Ośrodka Edukacji Muzycznej
  • 3. Ustawa o statusie zawodowym dziennikarza
  • 4. Co najmniej dwukrotne zwiększenie nakładów na opiekę nad zabytkami
  • 5. Utworzenie anglo- i rosyjskojęzycznego kanału telewizji publicznej
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

  • 1. Likwidacja IPN
  • 2. Likwidacja Funduszu Kościelnego
  • 3. Likwidacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • 4. Likwidacja Rady Mediów Narodowych
  • 5. Likwidacja Polskiej Fundacji Narodowej
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

  • 1. Elektroniczne doręczenia
  • 2. Bon kulturalny
  • 3. Odrzucenie multikulturalizmu
  • 4. Sprzeciw wobec roszczeń
  • 5. Zagraniczna ofensywa kulturalna i historyczna
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

  • 1. Głosowania przez internet
  • 2. Likwidacja Rady Mediów Narodowych
  • 3. Program #DarmowaSiec
  • 4. Bon na książki dla dzieci i młodzieży
  • 5. Przywrócenie programu Bardzo Młoda Kultura

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.