Czas czytania: około min.

Antysemityzm w świetle danych unijnych

16.03.2019 godz. 17:46

Kryzys w stosunkach polsko-izraelskich obrazuje skalę antysemityzmu w innych państwach. Jak wypada na ich tle Polska?

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według raportu opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE w listopadzie 2018 roku, Polska z odnotowanymi 73 incydentami antysemickimi zajęła 4 miejsce na 20 państw UE, które zgromadziły dane na ten temat w 2017 roku. (Table 51: Official data on recorded antisemitic incidents in EU Member States, 2007–2017, s. 83 – 84)

Według oficjalnych danych, najwięcej incydentów odnotowano w Niemczech – 1504. W przypadku Wielkiej Brytanii, podawana przez Michała Dworczyka liczba 1382 incydentów  dotyczy danych nieoficjalnych, zebranych przez organizację Community Security Trust (s. 79).

Twierdzenie z

Według raportu opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE w listopadzie 2018 roku, Polska z odnotowanymi 73 incydentami antysemickimi zajęła 4 miejsce na 20 państw UE, które zgromadziły dane na ten temat w 2017 roku. (Table 51: Official data on recorded antisemitic incidents in EU Member States, 2007–2017, s. 83 – 84)

Według oficjalnych danych, najwięcej incydentów odnotowano w Niemczech – 1504. W przypadku Wielkiej Brytanii, podawana przez Michała Dworczyka liczba 1382 incydentów  dotyczy danych nieoficjalnych, zebranych przez organizację Community Security Trust (s. 79).

Twierdzenie zatem, iż Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem antysemickich incydentów, jest, w świetle zebranych danych, błędne. Faktem jednak pozostaje, że liczba incydentów antysemicki w Polsce sukcesywnie spada od 2015 roku (rekordowego pod tym względem z liczbą 167 przypadków, nieporównywalnego jednak do lat poprzednich, z uwagi na zmianę w metodologii zbierania danych).

Autorzy raportu podkreślają jednakowoż, iż jakiekolwiek miarodajne porównania pomiędzy państwami członkowskimi na podstawie zaprezentowanych danych są niemożliwe (s. 6) (czego w swojej wypowiedzi, niezgodnie z przeznaczeniem raportu, dokonuje M. Dworczyk – przyp. Demagog). Według nich, nie można wysuwać wniosków, iż antysemityzm jest większym problemem w państwach członkowskich, w których odnotowuje się większą liczbę incydentów niż w tych, w których odnotowuje się stosunkowo niewiele incydentów. Ma to związek ze znacznym zróżnicowaniem metodologii i źródeł pozyskiwania danych. Na liczbę zgłaszanych incydentów składają się również wielkość populacji żydowskiej w danym państwie członkowskim, gotowość i zdolność ofiar i świadków do zgłaszania takich incydentów oraz zaufanie, że władze mogą odpowiednio reagować.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE w listopadzie 2018 roku liczba przestępstw o podłożu antysemickim podawana przez oficjalne źródła policji niemieckiej na przestrzeni ostatnich lat pozostaje na relatywnie zbliżonym poziomie. W ostatnich latach największą liczbę przestępstw odnotowano w roku 2014, (1596 przypadków), w kolejnym roku zanotowano spadek do poziomu 1366 przestępstw, po czym z kolei odnotowano niewielki wzrost: 1468 przestępstw w 2016 roku i 1504 w 2017, nie osiągając jak dotychczas poziomu z roku 2014, ani tym bardziej najwyższego poziomu z badanej dek

Według raportu opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE w listopadzie 2018 roku liczba przestępstw o podłożu antysemickim podawana przez oficjalne źródła policji niemieckiej na przestrzeni ostatnich lat pozostaje na relatywnie zbliżonym poziomie. W ostatnich latach największą liczbę przestępstw odnotowano w roku 2014, (1596 przypadków), w kolejnym roku zanotowano spadek do poziomu 1366 przestępstw, po czym z kolei odnotowano niewielki wzrost: 1468 przestępstw w 2016 roku i 1504 w 2017, nie osiągając jak dotychczas poziomu z roku 2014, ani tym bardziej najwyższego poziomu z badanej dekady, jaki odnotowano w roku 2009 (1690 przestępstw). Jak podkreślają autorzy raportu, ogólna tendencja wydaje się jednak być spadkową.

Dane na temat motywowanych politycznie przestępstw antysemickich za 2014 rok przerywają 4-letni okres charakteryzujący się spadkiem liczby przestępstw, powracając do poziomu zbliżonego z okresu lat 2007 – 2009. Liczba przestępstw w 2017 roku jest nieznacznie wyższa od tej w roku 2016. Jednak ogólny trend w odnotowanych przestępstwach wydaje się być spadkowy.

Podobnie dane mają się do liczby aktów przemocy, gdzie poza zwiększoną liczbą odnotowanych przypadków w 2013 roku i rekordową niską liczbą w 2011 roku, policja odnotowuje tendencję spadkową. Dla porównania w 2007 roku zanotowano 64 przypadki aktów przemocy o podłożu antysemickim, a w 2017 roku 37 przypadki.

Inną tendencję można jednak zauważyć w danych nieoficjalnych, opracowanych przez Fundację Amadeu Antonio. Organizacja ta zauważyła tendencję wzrostową incydentów antysemickich. Fundacja przytacza dane, iż od 2014 roku nastąpił gwałtowny wzrost takich incydentów osiągając liczbę 260 przypadków w 2017 roku. Dla porównania, w 2007 roku odnotowano 80 incydentów.

Według raportu dane zebrane przez Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości również pokazują tendencję spadkową incydentów antysemickich we Francji. Poza rekordowymi wzrostami incydentów w 2014 i 2015 roku, gdzie odnotowano odpowiednio 851 i 808 przypadki, w 2016 roku było ich 335, a 2017 roku 311. Dla porównania w 2007 roku odnotowano 402 przypadki antysemickich incydentów.

Zarówno oficjalne źródła francuskie, jak i niemieckie, nie wykazują zatem tendencji o radykalnym wzroście antysemityzmu w ostatnich latach we Francji i Niemczech. Jedynym źródłem przytoczonym w raporcie unijnym, które częściowo – bo w odniesieniu wyłącznie do Niemiec, potwierdza tezę Adama Bielana, są nieoficjalne dane Fundacji Amadeu Antonio. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub