Strona główna Analizy Demagog współtwórcą projektu Europejskich Standardów Fact-Checkingu

Demagog współtwórcą projektu Europejskich Standardów Fact-Checkingu

Demagog współtwórcą projektu Europejskich Standardów Fact-Checkingu

Sześć europejskich organizacji zajmujących się fact-checkingiem i badaniem dezinformacji utworzy – ze wsparciem Komisji Europejskiej – Kodeks profesjonalizmu dla niezależnego europejskiego fact-checkingu.

Wraz z organizacjami AFP (Francja), Correctiv (Niemcy), Pagella Politica/Fakta (Włochy)EU DisinfoLab (Belgia), pod przewodnictwem Fundación Maldita.es (Hiszpania), tworzymy konsorcjum, które rozpocznie pracę nad projektem europejskich standardów fact-checkingu.

Celem naszego projektu będzie opracowanie standardów niezależności, przejrzystości oraz jakości metodologicznej i dziennikarskiej, a także stworzenie Kodeksu profesjonalizmu dla niezależnego europejskiego fact-checkingu. 

Wyznaczenie tych standardów, a także mechanizmów ich weryfikacji oraz pomocy organizacjom w ich osiąganiu, może być dokonane jedynie przez samych europejskich niezależnych fact-checkerów, na drodze dialogu i porozumienia. Przed konsorcjum stoi zadanie zjednoczenia europejskich organizacji fact-checkingowych i OSINT-owych w celu uzgodnienia tych standardów. Osiągnięty konsensus zostanie przedstawiony w Kodeksie profesjonalizmu dla niezależnego europejskiego fact-checkingu, wraz z mechanizmem jego implementacji i pomocy organizacjom w spełnieniu jego wymogów.

Ten pilotażowy projekt będzie uzupełnieniem działań podejmowanych przez EDMO (European Digital Media Observatory) w zakresie wsparcia europejskiej strategii walki z dezinformacją oraz rozwoju europejskiego ekosystemu niezależnych organizacji zajmujących się weryfikacją faktów, które monitorują, identyfikują, badają i przeciwdziałają kampaniom dezinformacyjnym. Projekt zjednoczy organizacje fact-checkingowe z całej Europy, opracuje Kodeks profesjonalizmu dla niezależnego europejskiego fact-checkingu, a także będzie pilotował jego implementację i wspierał organizacje w jego przyjęciu. W 2022 i 2023 roku, przy wsparciu Komisji Europejskiej, wspomnianych sześć organizacji podejmie się zapewnienia, że wymogi i standardy wyznaczone kodeksem będą wynikiem pogłębionej debaty i szerokiego konsensu wśród organizacji europejskich, wspomaganych doradztwem środowisk naukowych, a także innych ekspertów.

Reprezentując zarówno niezależne europejskie organizacje fact-checkingowe, jak i organizacje OSINT-owe zwalczające kampanie dezinformacyjne, Kodeks będzie miał pełną legitymizację niezbędną do bycia uznanym i wprowadzonym w życie. Zostanie ona nadana wybieranemu przez społeczność organowi zarządzającemu, który – na podstawie niezależnych badań – będzie oceniał przestrzeganie Kodeksu przez organizacje.

Członkowie Europejskiej Sieci Standardów Fact-checkingu (European Fact-checking Standards Network, EFCSN) posiadają rozległe doświadczenie w działaniach zapewniających szerokie rozpowszechnienie Kodeksu oraz możliwości szkoleniowe i edukacyjne, które pomogą organizacjom spełnić wymagania dokumentu. 


EFCSN jest wspierana przez Unię Europejską w ramach Programu roboczego 2020 na rzecz finansowania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w obszarze „Sieci komunikacyjne, treści i technologia”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!