Strona główna Analizy EFCSN wzywa rząd Gruzji, by nie szykanował fact-checkerów

EFCSN wzywa rząd Gruzji, by nie szykanował fact-checkerów

Niebieskie niebo z białymi chmurami. Na środku widnieje budowla z flagą Gruzji (biała flaga z czerwonym krzyżem i małymi czerwonymi krzyżami w każdym rogu).

fot. Pixabay / Modyfikacje: Demagog

EFCSN wzywa rząd Gruzji, by nie szykanował fact-checkerów

Władze Gruzji usiłują wprowadzić w życie ustawę o agentach zagranicznych. W opinii organizacji międzynarodowych jej celem jest ograniczenie wolności słowa. Działaniom rządu towarzyszy pełna fałszu kampania wymierzona w organizacje factcheckingowe.

Swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała Europejska Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN). Jako członkowie EFCSN zgadzamy się z tym stanowiskiem i publikujemy jego tłumaczenie:

Paryż, 10 kwietnia 2024

Europejska Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN), organizacja zrzeszająca ponad 40 niezależnych organizacji factcheckingowych z 27 państw, potępia bezpośredni atak gruzińskiego rządu wymierzony w fact-checkerów z ich własnego państwa. Niezależna weryfikacja faktów to działanie na rzecz pożytku publicznego, a sprawdzanie wypowiedzi osób sprawujących władze i informowanie opinii publicznej, czy są one zgodne z prawdą, to powinność gruzińskich członków naszej organizacji. Żaden rząd nie powinien próbować zastraszać fact-checkerów, by nie wykonywali swojej pracy.

Wbrew ostatnim zarzutom wobec gruzińskich organizacji factcheckingowych, EFSCN odrzuca wszelkie sugestie, że na proces ich akredytacji ma wpływ „lobbing” lub jakakolwiek inna forma nadmiernej ingerencji. Jest to zdecydowany fałsz i próba oczernienia tych organizacji oraz samej EFCSN.

Co więcej, insynuacje rządu Gruzji i partii rządzącej, że informacje przedstawiane przez fact-checkerów to „cenzura”, wprowadzają w błąd i stanowią próbę powstrzymania realizacji uzasadnionej roli wolnych mediów, jaką jest rozliczanie i kontrola władzy. Inicjatywy sprawdzania faktów online, takie jak Program Niezależnej Weryfikacji Informacji Meta, są obecne prawie w każdym kraju Unii Europejskiej, a dowody naukowe wskazują na skuteczność tych działań w walce z dezinformacją. Co więcej, instytucje unijne uznają współpracę z członkami EFCSN za przydatną w zmniejszaniu wpływu tego zjawiska na przebieg wyborów. 

Wydaje się celowe, że ta kampania szykan ma miejsce w czasie, gdy rząd ponownie wprowadza ustawę o zagranicznych agentach, która „ograniczy wolność słowa i zrzeszania się” (Amnesty International) i „której prawdziwym celem jest utrudnianie pracy niezależnych mediów oraz organizacji pozarządowych” (RSF). W tym kontekście szczególnie niepokojące jest to, że rząd Gruzji bezpodstawnie przedstawia swoje działania jako odzwierciedlające standardy Unii Europejskiej i zgodne z tymi standardami.

Europejska społeczność factcheckingowa wzywa gruziński rząd do zaprzestania szykan wobec fact-checkerów z FactCheck Georgia i z Myth Detector oraz przypomina, że zweryfikowani członkowie EFCSN spełniają jedne z najbardziej rygorystycznych wymogów, jakie istnieją w światowych mediach w zakresie transparentności, etyki i metod badawczych, których przestrzeganie jest dokładnie i regularnie sprawdzana przez niezależnych audytorów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!