Raport z kampanii prezydenckiej

27.05.2015

Kampania prezydencka 2015 zakończona. Demagog sprawdził 209 wypowiedzi 11 polityków. W wypowiedziach wyodrębniono 273 jednostki analityczne, które następnie przyporządkowano do 34 wątków szczegółowych (np. projekty ustaw, wybory, JOW, Rosja) i ostatecznie – do 9 wątków głównych (np. gospodarka, polityka zagraniczna, system prawny).

Wątki, jakie poruszali poiltycy podczas kampanii, zostały zaprezentowane zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

Analiza ilościowa przedstawia ile razy został poruszony dany temat oraz jak wyglądał rozkład kategorii prawda / fałsz / manipulacja / nieweryfikowalne dla każdego z tych tematów. Część ilościowa pokazuje także udział tych 4 kategorii w wypowiedziach każdego z kandydatów.

Najwięcej sprawdzonych wypowiedzi należy do Andrzeja Dudy – łącznie Demagog sprawdził 65 stwierdzeń prezydenta-elekta. 40 wypowiedzi należy do Bronisława Komorowskiego, a 27 – do Janusza Palikota.

Raport zawiera także zarys analizy jakościowej, czyli wykresy i wizualizacje przedstawiające jakie aspekty dyskursu politycznego były poruszane przez kandydatów oraz które z nich były wyjątkowo ważne podczas tegorocznych wyborów. Wiele tematów, takich jak JOW, wojna na Ukrainie czy zmiana systemu podatkowego stało się osią dyskusji i debat. W części jakościowej zostały wskazane także najważniejsze wydarzenia kampanii prezydenckiej.

Uzupełnienie i dopełnienie raportu stanowi Aneks, w którym zostały zaprezenowane wszystkie wypowiedzi podlegające analizie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy nad ‪#‎factcheck‬ kampanii:

Demagog_Raport_Wybory_2015

Demagog_Aneks_Raport_Wybory_2015

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.