Strona główna Analizy Wysokie morale Ukraińców. 9 na 10 wierzy, że Ukraina odeprze atak Rosji

Wysokie morale Ukraińców. 9 na 10 wierzy, że Ukraina odeprze atak Rosji

Wysokie morale Ukraińców. 9 na 10 wierzy, że Ukraina odeprze atak Rosji

Postawa ukraińskiego społeczeństwa może budzić szacunek. 9 na 10 Ukraińców wierzy, że uda odeprzeć się rosyjską inwazję. Ponadto 8 na 10 deklaruje, że jest w stanie bronić terytorium Ukrainy z bronią w ręku – wynika z badania grupy Rating.

Wysokie morale ukraińskiego społeczeństwa

90 proc. pytanych Ukraińców, myśląc o sytuacji w kraju, odczuwa nadzieję. Tylko 5 proc. z nich jest rozczarowanych. Porównując do czasu sprzed wojny, liczba osób odczuwających nadzieję wzrosła trzykrotnie. Ten rekordowy poziom optymizmu można zaobserwować niemal we wszystkich regionach kraju.

Ukraińcy prezentują również wysokie morale, jeżeli chodzi o starcia z rosyjskimi wojskami. Blisko 9 na 10 ankietowanych wierzy (88 proc.) w to, że Ukraina będzie w stanie odeprzeć atak Rosji. Praktycznie każdego dnia odsetek ten rośnie. Tylko 10 proc. nie podziela tego przekonania. Wiara w zwycięstwo dominuje we wszystkich regionach kraju.

Ponadto 98 proc. uczestników badania popiera działania Sił Zbrojnych Ukrainy. Działania prezydenta Zełenskiego uzyskały aprobatę 93 proc. Ukraińców. To znaczący przyrost aprobaty dla prezydenta Ukrainy (tzw. efekt flagi – rally round the flag), którego działania przed wybuchem wojny popierało ponad 50 proc. rodaków.

Poparcie dla działań prezydenta Zełenskiego (zielona linia). Źródło: ratinggroup.ua

Ukraińcy gotowi do walki z bronią w ręku

8 na 10 ankietowanych (80 proc.) jest gotowych bronić integralności terytorialnej Ukrainy z bronią w ręku. W porównaniu z okresem przed rosyjską inwazją odsetek ten znacząco wzrósł (w 2020 roku – 59 proc.). 

Najwyższą gotowość można zaobserwować na zachodzie i w centrum kraju, mniejszą – na południu i wschodzie. Jednak nawet w południowo-wschodnich regionach liczba osób chętnych do obrony Ojczyzny jest niezwykle wysoka (na południu – prawie 80 proc., na wschodzie – niemal 60 proc.). 

Biorąc pod uwagę płeć, gotowość do zbrojnej walki za Ukrainę deklaruje 90 proc. mężczyzn 70 proc. kobiet.

Pragnienie integracji z Zachodem nigdy nie było tak duże

Poparcie dla wstąpienia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej jest najwyższe w historii tego kraju. 86 proc. Ukraińców jest za członkostwem w UE, a 76 proc. za wstąpieniem do NATO. Porównując do okresu sprzed wojny, poparcie dla przystąpienia do struktur zachodnich wzrosło o ponad 20 punktów proc. 

Znaczący przyrost poparcia jest głównie wynikiem zmiany nastrojów wśród ludności południowej i wschodniej części kraju. Zdecydowane poparcie dla członkostwa w NATO i UE wyrażają Ukraińcy we wszystkich kategoriach wiekowych. 

61 proc. pytanych uważa, że Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej w nieodległej przyszłości (na przestrzeni 1-2 lat). 13 proc. wierzy, że nastąpi to w okresie 5 lat, a 6 proc. przypuszcza, że należy się liczyć z dłuższą perspektywą czasową. 

Z przewidywaniami wstrzymuje się 17 proc. W to, że Ukraina wstąpi do UE, w ogóle nie wierzy jedynie 4 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób niewierzących w integrację europejską swojego kraju zdecydowanie się zmniejszyła (w listopadzie 2021 roku było to 26 proc.)

Metodologia badania

W badaniu Rating wzięli udział mieszkańcy Ukrainy w wieku powyżej 18. roku życia z wszystkich regionów kraju, poza tymczasowo okupowanym Krymem i Donbasem. 

Próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. W ankiecie udział wzięło 1 200 respondentów. Przeprowadzoną ją metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. 

Błąd reprezentatywności badania wynosi nie więcej niż 2,8 proc., przy poziomie ufności 0,95. Sondaż został przeprowadzony 1 marca 2022 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!