Strona główna Fake News Agenda 21 ma na celu zmienić porządek świata? Fake news!

Agenda 21 ma na celu zmienić porządek świata? Fake news!

Dokument, na którym oparty jest post, nie jest autentyczny.

Agenda 21 ma na celu zmienić porządek świata? Fake news!

Dokument, na którym oparty jest post, nie jest autentyczny.

Teorie spiskowe opierające się na fikcyjnych bądź mylnie interpretowanych dokumentach są popularne w sieci, głównie wśród osób nazywających siebie „koronasceptykami”. Tezy o fałszywej pandemii, wykreowanej tylko w celu zwiększenia korzyści finansowych koncernów farmaceutycznych czy przymusowych zmian w sposobie funkcjonowania ludzkości, przewijają się w rozmaitych narracjach. 

25 grudnia na Facebooku pojawił się post, który został nam podesłany przez jednego z czytelników. Autor wpisu twierdzi, że: „Świat jest złudzeniem, lecz jest to złudzenie, które musimy potraktować poważnie, gdyż jest ono rzeczywiste w całej swej rozciągłości i w tych aspektach rzeczywistości, które jesteśmy w stanie spostrzec. Nasze zadanie to obudzić się”. Na grafice towarzyszącej postowi znalazła się lista rzekomych celów Agendy NATO.

 

Analizowany post na Facebooku. Rzekoma Agenda 21/2030 opracowana przez NATO, aby zmienić porządek świata.

Źródło: www.facebook.com

 

Wpis udostępniono w różnych „koronasceptycznych” grupach ponad 1,2 tys. razy. Wśród komentarzy znajdziemy głosy oburzenia użytkowników: „Na to mojej zgody nie ma więc jedyne co mogą to Wypierdalać !!!”, „To »im« się uda ale na bardzo krótki czas…” czy „Do tego dążą i jeśli ludzie dopuszczą do tego – na tej ziemi będzie piekło”.

NATO planuje zmienić porządek świata poprzez Agendę 21?

Na dołączonej do wpisu grafice widnieje informacja o „Agendzie 21” jako oficjalnym dokumentem NATO, który ma na celu przekazać wytyczne dla nowego porządku świata. Przedstawiona przez użytkownika lista nie jest jednak autentycznym dokumentem stworzonym przez NATO. 

Agenda 21 istnieje i była jedną z kwestii poruszanych podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku. Nie dotyczy ona jednak przejmowania świata i ustanawiania nowego porządku.

Dokument został podzielony na cztery sekcje. Pierwsza dotyczy kwestii społecznych i wymiarów ekonomicznych, druga ochrony i zarządzania zasobami przeznaczonymi na rozwój, trzecia wzmocnienia roli głównych grup, a w czwartej poruszono temat środków i metod realizacji ustalonych kwestii. Uwaga autorów skupia się na problemach społecznych, a nie na tworzeniu „nowego porządku świata”. W dokumencie nie znajdziemy informacji o walucie, wojsku czy suwerenności. Pojawiają się w nim natomiast niektóre określenia, na które powołał się autor posta, jednak odniesienia do nich padają w zupełnie innym kontekście. Przykładowo sformułowanie bank centralny dotyczy budowania potencjału wszystkich krajów, nie budowy jednego „banku światowego”.

Agenda 2030 – czym jest?

Autor posta odwołał się również do Agendy 2030. Oryginalny dokument dotyczy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zawiera on 17 celów, wśród których znajdziemy m.in.: położenie kresu ubóstwu we wszystkich formach i na całym świecie, rozwiązanie problemu głodu, zapewnienie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi, a także ochrona środowiska (oceanów, mórz czy zasobów morskich). Tak jak i poprzedni dokument, również Agenda 2030 nie odnosi się do zmiany porządku świata.

W lewym górnym rogu udostępnionej na Facebooku grafiki widnieje logo Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W komentarzu dla „USA Today” Daniella Gross, rzeczniczka Sekretarza Generalnego ONZ, skomentowała treść rzekomej Agendy NATO 21/2030, mówiąc, że krążące po sieci informacje zostały całkowicie sfabrykowane: „Nie, to nieprawda. To nie jest prawdziwy dokument ONZ”.

Podsumowanie 

Publikowane co jakiś czas treści związane z rzekomymi planami „zmiany porządku świata” przez organizacje międzynarodowe zazwyczaj odnoszą się do sfabrykowanych oficjalnych dokumentów. Jest to strategia mająca na celu uwiarygodnienie przekazu, poprzez odniesienie się do światowych autorytetów. W tym przypadku połączono dwa dokumenty, które dotyczyły dwóch różnych zagadnień.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać