Strona główna Fake News Czy po przyjęciu euro trzeba oddać całe złoto? Nie, tylko część

Czy po przyjęciu euro trzeba oddać całe złoto? Nie, tylko część

Nie ma konieczności przekazywania wszystkich rezerw.

Wachlarz banknotów euro

fot. Pixabay / Modyfikacje: Demagog

Czy po przyjęciu euro trzeba oddać całe złoto? Nie, tylko część

Nie ma konieczności przekazywania wszystkich rezerw.

Fake news w pigułce

  • W mediach społecznościowych pojawiają się informacje (1, 2), że po przyjęciu waluty euro Polska musiałaby oddać swoje rezerwy złota. Jak podano w jednym wpisie: „złoto te przechodzi do Frankfurtu do banku centralnego waluty €uro”.
  • W przypadku przystąpienia Polski do strefy euro tylko część rezerw złota zostałaby przekazana do Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Jak wskazują oficjalne materiały banku: „krajowe banki centralne Eurosystemu przekazały do EBC rezerwowe aktywa walutowe o łącznej wartości około 40 mld EUR (85 proc. w walutach obcych i 15 proc. w złocie)” (s. 13).

24 grudnia 2023 roku na facebookowym profilu Świadome Plemię Polski pojawił się wpis, w którym pokazano fotografię zasobów złota i napisano, że: „to jest złoto NBP, obecnie jest go 11.532 mln uncji i jest ono własnością NBP, czyli Polski. W przypadku wejścia Polski do strefy Euro złoto te przechodzi do Frankfurtu do banku centralnego waluty €uro. Wtedy nie będziemy mieli już nic do gadania…”.

Zrzut ekranu wpisu na Facebooku, w którym napisano, że Polska będzie musiała oddać złoto i pokazano zdjęcie z rezerwami złota w sztabkach. Na wpis zareagowało ponad 100 osób, a udostępniło go 40.

Źródło: www.facebook.com

Kilka dni później – 27 grudnia 2023 roku – na TikToku pojawiło się nagranie, które poruszało ten sam temat (jego kopia została udostępniona na Facebooku). Jak wskazywał opis: „po przyjęciu euro polskie złoto wyjedzie do Niemiec”.

Zrzut ekranu z nagrania na TikToku, na które zareagowało ponad 1900 osób i udostępniło 544. Na klatce z nagrania widać złoto oraz napis „Pewocy słuchajcie. Po przyjęciu euro Polskie złoto wyjedzie do Niemiec”.

Źródło: www.tiktok.com

Czy Polska musiałby oddać całe rezerwy złota w razie przyjęcia euro?

Na ten moment obowiązującą w Polsce walutą pozostaje polski złoty (PLN), a państwowymi rezerwami złota zarządza Narodowy Bank Polski (NBP). Jak można przeczytać w komunikacie z 21 grudnia 2023 roku, bank zwiększył rezerwy do 11,532 mln uncji. W momencie przyjęcia euro Narodowy Bank Polski (NBP) stałby się jednym z krajowych banków centralnych, które podlegają Europejskiemu Bankowi Centralnemu (ECB) w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC), ale to nie oznacza, że całe złoto zostałoby tam przekazane.

Na stronie Europejskiego Banku Centralnego (ECB) czytamy, że „w skład portfela rezerw dewizowych EBC wchodzą: dolary amerykańskie, jeny, renminbi, złoto i specjalne prawa ciągnienia”. W oficjalnych materiałach ECB możemy przeczytać, że w momencie przystąpienia do strefy euro „krajowe banki centralne Eurosystemu przekazały do EBC rezerwowe aktywa walutowe o łącznej wartości około 40 mld EUR (85 proc. w walutach obcych i 15 proc. w złocie)” (s. 13). Nie ma oficjalnych informacji o tym, by państwa musiały przekazywać wszystkie rezerwy złota.

Już w 2013 roku sprawa przekazania rezerw w razie przyjęcia euro była omawiana w ramach odpowiedzi ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 13805. Jak określono: 

„Z chwilą uchylenia derogacji dot. wspólnej waluty i przystąpienia Polski do strefy euro nastąpi przejęcie przez Europejski Bank Centralny (EBC) funkcji związanych z realizacją polityki monetarnej i kursowej. Wówczas Narodowy Bank Polski (NBP) – jako jeden z narodowych banków Eurosystemu – będzie zobowiązany do przekazania części rezerw do EBC. W zamian NBP uzyska prawo do uczestniczenia w procesie zarządzania rezerwami EBC według określonych przez EBC zasad. […] Kwota stanowiąca wkład do rezerw EBC była przekazywana przez przystępujące banki centralne w dolarach i jenach – łącznie 85 proc. – oraz w złocie monetarnym – 15 proc. Po wstąpieniu Polski do strefy euro część rezerw przekazana do EBC będzie własnością tego banku. Pozostała część rezerw pozostanie własnością NBP”.

Warunki przystąpienia do strefy euro – jakie są najważniejsze z nich?

Euro jako waluta pojawiło się 1 stycznia 1999 roku, a obecnie posługuje się nią 20 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przystąpienie do strefy euro wymaga spełnienia wielu warunków, które są określone przez tzw. kryteria konwergencji uzgodnione w Traktacie z Maastricht w 1992 roku. Zgodnie z informacjami na stronie Komisji Europejskiej do podstawowych warunków gospodarczych, które należy spełnić, należą:

  • stabilne ceny,
  • długotrwała równowaga finansów publicznych,
  • stabilny kurs walutowy,
  • stabilne długoterminowe stopy procentowe.

Wszystkie kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii), są zobowiązane do wprowadzenia euro jako waluty po spełnieniu kryteriów konwergencji. W praktyce nie ma sztywnej daty ani zobowiązań czasowych, a ostateczną decyzję co do zmiany waluty podejmują państwa członkowskie (mogą też zdecydować się na jej nieprzyjęcie). To, czy wprowadzenie euro ma pozytywny czy negatywny wpływ na gospodarkę i w jakim zakresie, zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej konkretnego kraju – w związku z tym należy to oceniać indywidualnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać