Strona główna Fake News Fałszywy adres mailowy na stronie Ambasady RP w Iraku

Fałszywy adres mailowy na stronie Ambasady RP w Iraku

Fałszywy adres mailowy na stronie Ambasady RP w Iraku

We wpisie opublikowanym 7 stycznia blogerka Michalina Kupper opisuje swoją korespondencję wysyłaną na adres mailowy: [email protected], umieszczony na stronie Ambasady RP w Bagdadzie jako adres kontaktowy.

Korespondencja Michaliny Kupper z podejrzanym adresem umieszczonym na stronie ambasady dotyczyła procedury uzyskania wizy do Polski przez znajomego blogerki. Z rozmowy dowiadujemy się, że wizę na 2 lata można dostać w ciągu 5 dni roboczych. W celu otrzymania wizy konieczny jest przelew w kwocie 500 euro na podany rachunek bankowy w Bank of America.

 

Autorka wpisu zwróciła się do Ambasady RP w Bagdadzie, aby potwierdzić, że adres mailowy: [email protected], zamieszczony na stronie internetowej ambasady, jest prawidłowy. W odpowiedzi wicekonsul Witold Krajewski z Agencji Konsularnej RP w Irbilu stwierdził, że wspomniany „adres e-mailowy jest adresem nieautoryzowanym przez polskie placówki dyplomatyczne w Iraku”.

odpowiedz

Następnie celebrytka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego na stronie Ambasady RP w Iraku znajdują się nieprawdziwe dane kontaktowe. Do momentu publikacji tego tekstu odpowiedzi nie otrzymała.

odpowiedz-2

Nieprawdziwe dane kontaktowe do Ambasady RP w Bagdadzie znajdują się w dalszym ciągu na jej anglojęzycznej podstronie (link). [EDIT: Chwilę po naszej interwencji i po publikacji artykułu podejrzany e-mail zniknął ze strony ambasady]. Ze  strony głównej możemy się na nią dostać po kliknięciu „Visa Information” po prawej stronie. W razie usunięcia lub edycji podstrony, jako dowód, zamieszczamy zrzut strony zarchiwizowany dzięki portalowi Web Archive oraz screenshot:

zrzut-ekranu-2018-01-10-o-22-01-39

Podając się za Irakijczyka ubiegającego się o wizę, nawiązaliśmy kontakt z podejrzanym adresem. Zapytaliśmy między innymi o konieczność rejestracji wniosku wizowego w serwisie e-konsulat.gov.pl, który jest niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wizowego, a o którym również wspomina feralna podstrona ambasady z podejrzanym adresem kontaktowym.

Zostaliśmy poinformowani o konieczności nadesłania skanu strony paszportowej ze zdjęciem, adresu domowego, numeru telefonu, aktu urodzenia oraz ewentualnego listu zapraszającego. Miałaby zostać wydana nam 2-letnia wiza wielokrotnego wjazdu. Według naszego rozmówcy rejestracja w serwisie e-konsulat.gov.pl nie była konieczna, z uwagi na fakt nawiązania kontaktu mailowego. Koszt wizy miał wynieść 300 euro.

W celu realizacji przelewu zostały nam podane identyczne dane konta bankowego jak w przypadku Michaliny Kupper.

zrzut-ekranu-2018-01-10-o-17-21-40

KATEGORYCZNIE przestrzegamy wszystkich chcących załatwić swoje sprawy wizowe przed nawiązywaniem jakiegokolwiek kontaktu z tym nieautoryzowanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych adresem e-mail. W przypadku Republiki Iraku właściwą jednostką oddelegowaną do prowadzenia postępowań wizowych jest Agencja Konsularna RP w Irbilu.

Jak możemy przeczytać na stronie Agencji, w celu umówienia daty spotkania wizowego w konsulacie jest konieczne zarejestrowanie się w systemie e-konsulat. Wszelkie wymogi formalne dla ubiegających się o wizę dostępne są tutaj.

Publikując ten artykuł, zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP w Bagdadzie oraz Agencji Konsularnej RP w Irbilu z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego pomimo upływu miesiąca od zasygnalizowania przez Michalinę Kupper obecności fałszywych danych kontaktowych na stronie polskiej ambasady, za pomocą których osoby niepowołane mogą podszywać się pod polskie służby konsularne, informacja ta jest w dalszym ciągu dostępna w domenie MSZ.

zrzut-ekranu-2018-01-11-o-09-07-49

Po otrzymaniu odpowiedzi dokonamy aktualizacji artykułu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram