Strona główna Fake News Izrael i Ukraina to państwa nazistowskie? To dezinformacja!

Izrael i Ukraina to państwa nazistowskie? To dezinformacja!

Izrael i Ukraina to państwa nazistowskie? To dezinformacja!

Rządy obu krajów sprawują partie niezwiązane z nazistowską ideologią.

FAKE NEWS W PIGUŁCE:

  • Post na Facebooku przedstawia tezę, że naziści kontynuują swoją działalność w Europie i na świecie za pośrednictwem państw takich jak Izrael i Ukraina. Zgodnie z treścią wpisu są to państwa z nazistowskimi rządami, którymi dowodzi tzw. Chazaria.
  • Informacje zawarte w poście to teorie spiskowe. Spośród partii zasiadających w parlamentach UkrainyIzraela żadna z partii nie ma charakteru nazistowskiego, a teza łącząca współczesny Izrael i Ukrainę z państwem chazarskim opiera się na nieprawdziwych informacjach.

Na Facebooku pojawił się wpis zawierający nieprawdziwe informacje na temat Izraela i Ukrainy. Jak możemy przeczytać, oba kraje to „państwa nazistowskie utworzone po II WŚ”. Izrael powstał na terenie Palestyny, z kolei Ukraina została utworzona na terenie Polski i Rosji. Wśród etnicznych ludów Izraela mieli znaleźć się semici oraz „Żydzi chasydzcy”, a żydowscy imigranci z Polski, Rosji i Ukrainy mieli być siłą wywożeni do Izraela. Ogólny wydźwięk tych informacji ma jednak charakter przekłamujący i stara się wprowadzić odbiorcę w błąd.

Wpis na Facebooku zawierający tezy o tym, że Ukraina i Izrael to państwa nazistowskie

Źródło: www.facebook.com

Wpis spotkał się ze sporym zaangażowaniem użytkowników Facebooka, którzy zareagowali na niego kilkaset razy, w tym wielokrotnie go udostępniając. Część z komentujących osób zgadza się z treścią wpisu: „Dziekuje Ci ..Madry facet jestes zebrales to wszystko do calosci”, „Lubię Cię czytać, masz w pełni rację rację”, „świetna historia współczesna w pigułce”.

Chazaria sprawuje władzę w Izraelu i Ukrainie? To teoria spiskowa wykorzystywana w rosyjskiej dezinformacji!

We wpisie pojawiają się także nawiązania do teorii spiskowej, która sugeruje, że terytorium współczesnej Ukrainy było przed laty zajmowane przez wyznający judaizm lud Chazarów. Stąd też miałoby się brać zainteresowanie tymi terenami przez Izrael, który planowałby przenieść tam swoje państwo w ramach tzw. Niebiańskiej Jerozolimy.

Jak szczegółowo opisaliśmy w jednym z naszych tekstów, obszar zamieszkiwany przez Chazarów obejmował swoim zasięgiem terytorium wykraczające poza Ukrainę. Według niektórych źródeł z IX i X wieku Chazarowie mieli konwertować się na judaizm.

Badacze nie uznają jednak tych tekstów za w pełni wiarygodne. Szaul Stampfer z Uniwersytetu Hebrajskiego podkreśla, że wiarygodne teksty z tamtego okresu nie wspominają o konwersji Chazarów. Nie ma na to również żadnych dowodów archeologicznych.

Według ekspertów Cyber Policy NASK wątek „Nowej Chazarii” czy „Nowej Jerozolimy” wpisuje się w jedną z rosyjskich matryc oddziaływania dezinformacyjnego, czyli tematów, wokół których najczęściej tworzone są fake newsy. Do innych należą m.in. teorie spiskowe, słowianofilia, suwerenność państwa czy Ukraina.

Ukraina i Izrael zostały sztucznie stworzone na rzecz Chazarii? Nie, to efekt wielu lat starań narodów o ustanowienie swoich państw

Wpis zaczyna się od stwierdzenia, że: „państwa Izrael i Ukraina to państwa nazistowskie”, które utworzono siłą po II wojnie światowej z etnicznych ludności kilku państw. To informacje niezgodne z prawdą, które służą prorosyjskim narracjom rozpowszechnianym w sieci.

Powstanie państwa żydowskiego w Palestynie było głównym założeniem ruchu syjonistycznego, powstałego w XIX wieku. Późniejsza rezolucja ONZ z 1947 roku doprowadziła do podziału Palestyny na część arabską i żydowską. Poza kontrolą jednych i drugich miała pozostać Jerozolima, nad którą władzę miało sprawować niezależne, międzynarodowe ciało.

Przyznanie terytorium przez ONZ nie było jednak równoznaczne z ustanowieniem państwa Izrael. Żydowska państwowość powróciła dopiero rok później, 14 maja 1948 roku, kiedy Izrael ogłosił niepodległość.

Jeszcze przed powstaniem Izraela na to terytorium przybywali żydowscy imigranci. Fale żydowskiej emigracji do Palestyny nazywane są alijami (hebr. wznoszenie się). Jak podaje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pierwsza z masowych emigracji miała miejsce w latach 1883–1903. W tamtym okresie do Palestyny dotarło 25 tys. Żydów, głównie z terenów Europy Wschodniej.

Z kolei, jak opisaliśmy w jednej z naszych analiz, na terenach dzisiejszej Ukrainy przez lata wykształcała się społeczność o odrębnej świadomości narodowej i języku. W XVII wieku na tym obszarze powstał hetmanat, w ramach którego rozwijała się ukraińska świadomość. 

W referendum, które przeprowadzono w 1991 roku po upadku Związku Radzieckiego, 90 proc. głosujących (84 proc. uprawnionych do głosowania) opowiedziało się za niepodległością, w tym także osoby, które nie były etnicznymi Ukraińcami.

Narracje podobne do tych opisanych w poście starają się podważyć, że zarówno Ukraina, jak i Izrael powstały w ramach ruchów państwowotwórczych. Tymczasem, jak pokazują fakty historyczne, obydwa kraje powstały po latach starań tworzących je narodów, w tym działań na arenie międzynarodowej.

Ukraina i Izrael z nazistowskim rządem? To bezpodstawne oskarżenia!

Doniesienia o tym, że Ukraina jest krajem rządzonym przez nazistów, pojawiają się od początku rosyjskiej agresji rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Tuż przed inwazją Władimir Putin w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie denazyfikacji Ukrainy, co wpisuje się w przekaz oparty na manipulacji.

Jak wykazaliśmy w jednej z naszych analiz, skrajnie prawicowe ugrupowania mogące zostać uznane za pronazistowskie mają niewielkie poparcie wśród Ukraińców. W 2019 roku startujący w wyborach parlamentarnych skrajnie prawicowy front zebrał 2,15 proc. głosów.

W ramach wyborów z 2019 roku mandaty w ukraińskim parlamencie uzyskało 8 ugrupowań:

20 marca 2022 roku prezydent Ukrainy poinformował, że w związku z toczącym się konfliktem Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podjęła decyzję o zawieszeniu działalności partii związanych z Federacją Rosyjską. Sankcjami objęto 11 partii, których funkcjonowanie ma być wstrzymane na okres stanu wojennego. Wśród nich znalazła się Opozycyjna Platforma – Za Życiem oraz Blok Opozycyjny.

Podobnie sytuacja ma się również w Izraelu. Na początku maja br. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Izrael wspiera ukraińskich neonazistów. Miał również spekulować na temat częściowego żydowskiego pochodzenia Adolfa Hitlera.

Jeśli spojrzymy na to, kto obecnie rządzi w Izraelu, to zobaczymy, że w Knesecie (izraelskim parlamencie) zasiadają obecnie przedstawiciele 12 partii politycznych. Spośród nich możemy wyróżnić:

Wymienione partie nie mają nic wspólnego z nazizmem ani poglądami utożsamianymi z Adolfem Hitlerem.

Rosja i Palestyna przeciw nazistom? Twierdzenie manipuluje faktami historycznymi!

W treści posta znalazł się także fragment dotyczący sprzeciwu wybranych państw wobec Adolfa Hitlera: „Przypominam, że Polska, Rosja i Palestyna były przeciw Hitlerowi i nazistom”. Doniesienia te są jednak fałszywe, ponieważ zarówno ZSRR, jak i Palestyna współpracowały z nazistami. W kontekście zarysowanej teorii spiskowej i obecnej wojny w Ukrainie stawia to Rosję w pozycji obrońców świata przed nazistami.

Koronnym przykładem na dobre relacje między Związkiem Radzieckim a Trzecią Rzeszą jest pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany w sierpniu 1939 roku. Traktat o nieagresji zawierał także tajny protokół, który zawierał podział stref wpływów (w tym także II Rzeczypospolitej) pomiędzy ZSRR a Niemcami. Zmiana nastawienia ZSRR nastąpiła wraz z rozpoczętą 22 czerwca 1941 roku operacją Barbarossa, czyli inwazją Trzeciej Rzeszy na Związek Radziecki.

Współpraca z Trzecią Rzeszą była podejmowana także przez Hajjia Amina al-Husayinego, muftiego Jerozolimy, którego politycznym celem było m.in. powstrzymanie powstania państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. W tym celu nawiązał relację z nazistami, a w zamian za pomoc umożliwiał promowanie antybrytyjskiej i antyżydowskiej propagandy wśród Arabów oraz zachęcał młodych, muzułmańskich rekrutów do wstępowania w szeregi wojsk Państw Osi. Kilka lat temu na jednej z aukcji licytowano niewidziane wcześniej zdjęcia przedstawiające al-Husayinego w towarzystwie nazistowskich oficerów.

Podsumowanie

Facebookowy wpis wpasowuje się w internetowy nurt dezinformacji o wojnie w Ukrainie. Treść wpisu stara się podać w wątpliwość zasadność istnienia zarówno Ukrainy, jak i Izraela. Tymczasem wbrew temu, co możemy przeczytać w poście, oba kraje nie są państwami nazistowskimi, a ich powstanie po II wojnie światowej stanowiło efekt albo międzynarodowych działań, albo wieloletniej próby utrzymania własnej odrębności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać