Strona główna Fake News Komenda Główna Policji i Polska to prywatne firmy? Fake news!

Komenda Główna Policji i Polska to prywatne firmy? Fake news!

Komenda Główna Policji i Polska to prywatne firmy? Fake news!

Przedstawione w poście na Facebooku argumenty nie potwierdzają, że obydwie instytucje to prywatne przedsiębiorstwa.

FAKE NEWS W PIGUŁCE:

  • Post na Facebooku zawiera informację, zgodnie z którą Komenda Główna Policji jest prywatną firmą. Dowodem na to miałoby być posiadanie przez KGP numeru D-U-N-S. Prywatną firmą zarejestrowaną w USA ma być również Polska jako kraj.
  • D-U-N-S jest numerem ułatwiającym partnerom biznesowym komunikację. Jego posiadaczami są instytucje publiczne na całym świecie. Fakt, że Polska znajduje się w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, związany jest z emisją obligacji i nie ma nic wspólnego z byciem prywatnym przedsiębiorstwem.

Na profilu Globalne oślepienie pojawił się wpis, sugerujący, że Polska jako kraj, a także służby specjalne czy politycy są zarejestrowani jako prywatne firmy. Takie same doniesienia znajdziemy na instagramowym profilu Odkrywamy zakryte.

Dowodem na to, że państwowe instytucje to w rzeczywistości prywatne firmy, miałaby być obecność Komendy Głównej Policji w „rejestrze UPIK” oraz posiadanie „numeru D-U-N-S”. Z kolei Polska miałaby być prywatnym przedsiębiorstwem, ponieważ została zarejestrowana w USA jako „POLAND REPUBLIC OF SEC”. Obydwa doniesienia są jednak nieprawdziwe, ponieważ UPIK nie jest rejestrem firm, a obecność Polski w USA związana jest z emisją obligacji.

Wpis na Facebooku zawierający grafikę przedstawiającą policyjną odznakę z numerem 112, umieszczoną na niebieskim tle.

Źródło: www.facebook.com

UPIK nie jest rejestrem, lecz platformą stworzoną do obsługi numeru ułatwiającego kontakt z partnerami biznesowymi

Dowodem na to, że policja nie jest instytucją publiczną, miałaby być jej obecność w „rejestrze UPIK”. Post stara się w ten sposób przekonać, że UPIK jest czymś w rodzaju Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale na większą skalę. Jak się jednak okazuje, stwierdzenie to jest niewłaściwe.

UPIK to platforma współtworzona przez niemiecki oddział firmy Dun&Bradstreet (D&B), Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (VCI). Jak możemy przeczytać w warunkach korzystania z platformy, służy ona do komunikacji między firmami z wykorzystaniem numeru D-U-N-S:

Platforma UPIK może być wykorzystana do ubiegania się o numery D&B D-U-N-S, zarządzania odpowiednimi danymi użytkownika i określania nazw lub numerów D&B D-U-N-S innych podmiotów gospodarczych za pomocą funkcji wyszukiwania”.

Warunki korzystania z platformy UPIK.

Numer D-U-N-S to z kolei ciąg dziewięciu cyfr, służący do identyfikacji partnerów biznesowych. Jak podkreśla na swojej stronie Dun&Bradstreet:

Numer D-U-N-S jest używany na całym świecie do identyfikacji i dostępu do informacji o firmach. Numer D-U-N-S identyfikuje firmową dokumentację kredytową Dun & Bradstreet, która może zawierać dane firmograficzne (nazwa firmy, adres, numer telefonu itp.), relacje rodzinne firmy (siedziba główna, oddziały, filie itp.), oraz punktacje, pozwalające oceniać  różne wskaźniki kondycji finansowej.

dnb.com

Numer D-U-N-S posiadają nie tylko prywatne firmy, ale też instytucje publiczne

D&B – oprócz tego, że skierowany jest do przedsiębiorców – obsługuje także sektor administracji publicznej. Na osobnej stronie poświęconej sektorowi publicznemu możemy zobaczyć, że swoje profile mają założone instytucje z całego świata. Znalazły się tam, chociażby informacje dotyczące Organizacji Narodów Zjednoczonych czy rządu Kanady. Każda z tych instytucji także posiada swój numer D-U-N-S (ONZ, rząd Kanady).

Fakt, że Komenda Główna Policji posiada numer D-U-N-S nie oznacza zatem, że jest prywatną firmą.

Polska nie jest prywatną firmą zarejestrowaną w USA

poście na Facebooku znalazła się także informacja o tym, że Polska jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako prywatna firma: „POLAND REPUBLIC OF SEC (jako:gov.pl)EDGAR NR.: CIK #0000079312”. Informacje te pojawiały się w mediach społecznościowych już wcześniej, a analizę na ten temat możesz przeczytać na naszej stronie.

Numer widoczny na grafice to tzw. Central Index Key. Ta kombinacja cyfr nadawana jest przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jest on używany w systemach komputerowych SEC do identyfikacji korporacji i osób fizycznych, które złożyły wniosek o ujawnienie w SEC. 

Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów, dokumentacja widoczna na stronie SEC umożliwia emisję obligacji skarbowych na rynku amerykańskim. Emisje skarbowych papierów wartościowych (SPW) na rynku krajowym i zagranicznym służą finansowaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, jednym z głównych celów sprzedaży polskich obligacji na rynkach zagranicznych jest ugruntowanie pozycji Polski na międzynarodowym rynku finansowym jako emitenta godnego zaufania. Znaczenie tych emisji jest również istotne z punktu widzenia finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

Podsumowanie

Posiadanie przez KGP numeru D-U-N-S nie stanowi dowodu na to, że jest ona prywatnym przedsiębiorstwem. Podobnym sposobem identyfikacji biznesowej posługują się także inne instytucje publiczne na całym świecie. Obecność Polski na amerykańskim rynku związana jest z emisją obligacji skarbowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram