Strona główna Fake News Moderna opracowała szczepionkę na COVID-19 w 2019 roku? Fake news!

Moderna opracowała szczepionkę na COVID-19 w 2019 roku? Fake news!

Moderna opracowała szczepionkę na COVID-19 w 2019 roku? Fake news!

Fałszywe informacje na temat działań firmy Moderny bazują na błędnie zinterpretowanych dokumentach.

27 lipca 2021 roku na profilu facebookowym Centrum Usług Prawnych pojawił się post z linkiem do artykułu na portalu Lega Artis, według którego firma Moderna opracowała szczepionkę przeciwko COVID-19 jeszcze przed wybuchem pandemii. Artykuł był udostępniany również przez inne profile facebookowe, m.in. Grupa Telewizja wRealu24, Zdrowie i świadomość. Wiedza czyni wolnym, Czytelnicy Magna Polonia, WOLNI OD PANDEMII, One World Freedom Alliance Group. Taki sam tekst opublikował też portal Strażnicy Wolności.

Zrzut posta opublikowanego na profilu facebookowym „Centrum Usług Prawnych”. W poście załączony został link do artykułu na portalu Lega Artis na temat rzekomego opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 przez firmę Moderna przed wybuchem pandemii.

Źródło: www.facebook.com

Fake news na temat Moderny krąży w sieci od czerwca 2021 roku

Analizowany przez nas artykuł na portalu Lega Artis powołuje się na tekst opublikowany w czerwcu 2021 roku na portalu The BL (ten z kolei odwołuje się do informacji z portalu GreteGameIndia; ich publikacja również miała miejsce w czerwcu 2021 roku). Polski tekst jest tłumaczeniem tekstu zagranicznego. Informację na temat rzekomego opracowania szczepionki przez Modernę przed wybuchem pandemii powielały również nieanglojęzyczne strony. W czerwcu br. pojawiła się m.in. na łamach niemieckiego portalu Report24 oraz francuskiego portalu CovidHub. Informacje we wspomnianych artykułach są fałszywe, a pisały o tym już m.in. PolitiFact, AFP oraz Fake Hunter.

Dokument dotyczył MERS-CoV, a nie SARS-CoV-2

tekście opublikowanym na portalu Lega Artis jest mowa o „tajnych dokumentach”, które mają niejako potwierdzać tezę, że szczepionka Moderny została opracowana przed wybuchem pandemii COVID-19. W rzeczywistości wspomniane „tajne dokumenty” nie są tajne – publicznie są dostępne od czerwca 2020 roku (były m.in. przedmiotem analizy opublikowanej na stronie organizacji Public Cityzen).

Jest to umowa dotycząca przekazania Uniwersytetowi Karoliny Północnej w Chapel Hill materiału badawczego w postaci tzw. kandydatów na szczepionki mRNA przeciwko koronawirusowi, opracowanych i współposiadanych przez amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) oraz firmę Moderna (ang. Material Transfer Agreement, fragment dokumentu od strony 105).

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli stron w dniach od 12 do 17 grudnia 2019 roku, czyli ​​zanim zidentyfikowano koronawirusa SARS-CoV-2 (31 grudnia 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia otrzymała informacje o wystąpieniu wirusowego zapalenia płuc w Wuhan, 11 stycznia 2020 roku WHO poinformowała, że otrzymała sekwencje genetyczne nowego koronawirusa z Chin).

dokumencie, do którego odwołuje się analizowany przez nas artykuł, nie pojawia się żadna informacja o szczepionce przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, jest natomiast mowa o szczepionkach mRNA przeciwko koronawirusowi.

Porozumienie dotyczyło konkretnie kandydatów na szczepionkę przeciwko koronawirusowi MERS-CoV, co dla agencji AFP potwierdził rzecznik Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID):

Materiały przekazane do UNC (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill) w grudniu 2019 r. były kandydatami na szczepionkę przeciwko koronawirusowi zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS-CoV), a nie SARS-CoV-2.

Rzecznik Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), 23 czerwca 2021 roku

Potwierdził to również Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill w oświadczeniu wysłanym do AFP:

Dokumenty odnoszą się do pracy Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill nad opracowaniem szczepionki mRNA chroniącej przed MERS.

Oświadczenie Uniwersytetu Karoliny Północnej, 25 czerwca 2021 roku

Szczepionki przeciwko koronawirusom były opracowywane jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19

Ludzkie koronawirusy zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w połowie lat 60. XX wieku (określenie „koronawirus” pochodzi od kolców przypominających koronę na powierzchni wirusa). Badacze zidentyfikowali do tej pory siedem koronawirusów, które mogą zarażać ludzi. MERS-CoV i SARS-CoV-2 to dwa spośród trzech koronawirusów odzwierzęcych, które ewoluowały i zarażają ludzi. Koronawirus MERS-CoV po raz pierwszy został zgłoszony w Arabii Saudyjskiej w 2012 roku i od tego czasu rozprzestrzenił się na kilka innych krajów. Wywołuje on wirusową chorobę układu oddechowego pod nazwą „bliskowschodni zespół oddechowy”(MERS).

Naukowcy z Centrum Badań nad Szczepionkami (VCR) działającego przy Narodowym Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) oraz przedstawiciele Moderny prowadzili badania nad koronawirusami jeszcze przed pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. To właśnie prace nad szczepionką przeciwko MERS dały początek szczepionce chroniącej przed COVID-19 (PolitiFact ustaliło, że współpraca w zakresie badań nad szczepionkami rozpoczęła się konkretnie w 2017 roku, a w 2019 roku NIAID oraz Moderna zawarły formalną umowę o współpracy badawczej, dotyczącej szczepionki przeciwko wirusowi MERS-CoV).

Z szerszą informacją na temat koronawirusów ludzkich i zwierzęcych zapoznasz się w naszej analizie oraz w artykule wirusologa Krzysztofa Pyrcia.

Podsumowanie

Nie jest prawdą, że Moderna opracowała szczepionkę przeciwko COVID-19 jeszcze przed wybuchem pandemii. Tę tezę mają niejako potwierdzać rzekome „tajne dokumenty”. W rzeczywistości są one publicznie dostępne od 2020 rokujest to dokument mówiący o przekazaniu Uniwersytetowi Karoliny Północnej w Chapel Hill materiału badawczego w postaci tzw. kandydatów na szczepionki przeciwko koronawirusowi MERS-CoV, opracowanych przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) oraz firmę Moderna. Współpraca w zakresie badań w nad szczepionkami przeciwko koronawirusom, pomiędzy NIAID i Moderną, miała miejsce jeszcze przed pojawieniem się SARS-CoV-2 i dotyczyła innych koronawirusów wykrytych już przez badaczy.

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek na COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka Przeciw Pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać