Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym Fake news

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym Fake news

Czas czytania: około min.

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

14.08.2020 godz. 16:39

Zamieszczony na Facebooku post przytacza fałszywe informacje.

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

www.facebook.com

 

Do posta dołączona została poniższa grafika:

 

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

www.facebook.com

 

Post zyskał sporą uwagę użytkowników, którzy udostępnili go ponad 300 razy. W dyskusji przewijają się głosy kwestionujące istnienie pandemii (wszystkie komentarze z pisownią oryginalną): „To prawda, że ludzie muszą wypełnić kwestionariusz, co śmieszniejsze idą na to ci, którzy w tę plandemię wierzą”, „Tak skoro sytuacja powszechnej ściemy jest coraz bardziej pojmowana czy nie czas by zadać pytanie co z tego wynika, gdyż przyczyna sytuacji powszechnej rozumieniu harmonii jest przeciwna? Jaki ruch będzie kolejny?”

Pojawiły się także głosy poddające w wątpliwość tezę zawartą w poście: „Byłam z moim facetem ost parę razy w szpitalu… fakt, trzeba podpisywać papierek, ale nie ma mowy o zmuszaniu do czegokolwiek. Po prostu zakreślasz, że nie masz objawów i normalnie wpuszczają…”.

Co ciekawe, niektórzy kwestionowali zarówno istnienie pandemii, jak i wiarygodność informacji zawartych w poście: „W pandemię nie wierzę, ale też byłam na SORze ostatnio i przechodziłam przez triaż, nic takiego nie wypełniałam. Owszem był inny dokument potwierdzający brak kontaktu z zarażonymi i wskazujący moją temperaturę ciała. To tyle”.

Co jest na zdjęciu?

Zamieszczona fotografia przedstawia fragment ankiety pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dokument stanowi jeden z załączników do algorytmu postępowania – procedura triage – w szpitalach niezakaźnych. Algorytm został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych”.

Wbrew temu, co twierdzi autor grafiki, ankiety nie wypełnia każdy pacjent zgłaszający się do szpitala z jakąkolwiek dolegliwością. Jak możemy przeczytać w jej tytule, dotyczy ona wyłącznie pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

Zgodnie z algorytmem:

Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów:

kaszel, gorączka, duszność

Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-19 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:

  1. ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.
  2. bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach.

Każdy pacjent zgłaszający się do placówki ochrony zdrowia POZ/poradni specjalistycznej/SOR/Izby Przyjęć z podejrzeniem COVID-19 otrzymuje maskę zakrywającą nos i usta oraz otrzymuje zalecenie zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób, a także wypełnia ankietę taką, jak widzimy na załączonej grafice.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z powyższym algorytmem postępowania pacjent bezobjawowy, który nie miał kontaktu z osobą zakażoną, nie wypełnia ankiety.

Jak orzeka się zgon z powodu COVID-19?

Stwierdzenia zgonu i ustalania jego przyczyny dokonuje lekarz na podstawie osobiście wykonanych badań. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.

Stwierdzona w karcie zgonu przyczyna zgonu podlega kodowaniu zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu. Kod wyjściowej przyczyny zgonu zostanie nadany przez lekarza-kodera. W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyn przedstawionych na karcie zgonu lekarz-koder kontaktuje się z lekarzem stwierdzającym zgon lub otrzymuje możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. Proces kodowania opiera się na ściśle określonych zasadach, które w dokumencie zamieszczonym na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) zostały przywołane w związku z wprowadzeniem przez WHO kodowania zgonów w wyniku COVID-19.

Dokładne wytyczne dotyczące klasyfikacji zgonów związanych z COVID-19 wraz ze sposobem kodowania oraz ogólnymi zasadami orzekania o przyczynach zgonów są dostępne pod tym linkiem.

WHO rekomenduje stosowanie dwóch kodów:

1. U07.1 COVID-19 – gdy wirus SARS-CoV-2 jest zidentyfikowany na podstawie badania laboratoryjnego (badanie molekularne metodą RT-PCR), przypadki potwierdzone zgodnie z definicją przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego,

2. UO7.2 COVID-19 – gdy wirus jest niezidentyfikowany, a COVID-19 został rozpoznany na podstawie objawów klinicznych lub kryteriów epidemiologicznych, natomiast wynik badania laboratoryjnego jest niejednoznaczny lub niedostępny.

W karcie zgonu wypełnianej przez lekarza orzekającego przyczyny zgonu decydujące jest prawidłowe uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z definicjami:

  1. bezpośrednia przyczyna zgonu – choroba lub stan bezpośrednio prowadzący do zgonu,
  2. wtórna przyczyna zgonu – stan dający początek bezpośredniej przyczynie zgonu,
  3. wyjściowa przyczyna zgonu – choroba lub inne okoliczności (np. wypadek, uraz, zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu,
  4. inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu, ale niezwiązane z chorobą ani stanem ją powodującym, również czynniki ryzyka – wszystkie pozostałe choroby lub stany, które nie znalazły się we wcześniej przedstawionym ciągu zdarzeń, ale według lekarza poświadczającego zgon przyczyniły się do zgonu.

Zgodnie z rekomendacjami NIZP-PZH:

A. w przypadkach zgonu z powodu zakażenia koronawirusem potwierdzonym testem należy wpisać COVID-19 jako wyjściową przyczynę zgonu,

B. w przypadku podejrzenia zgonu z powodu zakażenia w miejscu wyjściowej przyczyny zgonu należy wpisać „podejrzenie COVID-19” i dodać: „wynik testu niejednoznaczny” LUB „test niewykonany”, LUB „zgon przed uzyskaniem wyniku molekularnego testu”,

C. jeżeli wynik testu jest negatywny, oczywiście przyczyną wyjściową zgonu nie może być COVID-19.

Wśród zaleceń dotyczących orzekania o przyczynie zgonu znajdziemy także:

  • wpisywane choroby lub stany (kolejne przyczyny zgonów) muszą stanowić logiczno-chronologiczny ciąg powiązanych zdarzeń, prowadzących bezpośrednio do zgonu,
  • choroba pierwotna jest ważniejsza od powikłań, a choroba o cięższym przebiegu od choroby o łagodnym przebiegu,
  • choroby zakaźne jako przyczyny wyjściowe zgonów są nadrzędne w stosunku do chorób niezakaźnych.

To właśnie to ostatnie zalecenie jest najprawdopodobniej źródłem zamieszczonej w poście fałszywej tezy o tym, że zgodnie z zaleceniami WHO choroby zakaźne są nadrzędną przyczyną zgonów. W rzeczywistości przy określaniu wyjściowej przyczyny zgonu mają one priorytet wyłącznie wobec współistniejących chorób niezakaźnych.

W przypadku śmiertelnych wypadków komunikacyjnych ewentualne zakażenie koronawirusem lub choroba COVID-19 nie są zdarzeniami powiązanymi w ciągu logiczno-chronologicznym, które doprowadziły do bezpośredniej przyczyny zgonu.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10, w której zawarte są kody zgonów, wypadki komunikacyjne obejmują kody V01-V99. W przypadku wypadków motocyklowych są to kody od V20 do V29.

Koronawirus – statystyki w Polsce

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia do 14 sierpnia w Polsce odnotowano łącznie 55 319 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W jego wyniku zmarło 1 858 osób. Liczba aktywnych przypadków wynosiła 15 099.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.