Strona główna Fake News Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym Fake news

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym Fake news

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

Zamieszczony na Facebooku post przytacza fałszywe informacje.

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

www.facebook.com

 

Do posta dołączona została poniższa grafika:

 

Nie, koronawirus nie jest przyczyną zgonu po wypadku motocyklowym

www.facebook.com

 

Post zyskał sporą uwagę użytkowników, którzy udostępnili go ponad 300 razy. W dyskusji przewijają się głosy kwestionujące istnienie pandemii (wszystkie komentarze z pisownią oryginalną): „To prawda, że ludzie muszą wypełnić kwestionariusz, co śmieszniejsze idą na to ci, którzy w tę plandemię wierzą”, „Tak skoro sytuacja powszechnej ściemy jest coraz bardziej pojmowana czy nie czas by zadać pytanie co z tego wynika, gdyż przyczyna sytuacji powszechnej rozumieniu harmonii jest przeciwna? Jaki ruch będzie kolejny?”

Pojawiły się także głosy poddające w wątpliwość tezę zawartą w poście: „Byłam z moim facetem ost parę razy w szpitalu… fakt, trzeba podpisywać papierek, ale nie ma mowy o zmuszaniu do czegokolwiek. Po prostu zakreślasz, że nie masz objawów i normalnie wpuszczają…”.

Co ciekawe, niektórzy kwestionowali zarówno istnienie pandemii, jak i wiarygodność informacji zawartych w poście: „W pandemię nie wierzę, ale też byłam na SORze ostatnio i przechodziłam przez triaż, nic takiego nie wypełniałam. Owszem był inny dokument potwierdzający brak kontaktu z zarażonymi i wskazujący moją temperaturę ciała. To tyle”.

Co jest na zdjęciu?

Zamieszczona fotografia przedstawia fragment ankiety pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dokument stanowi jeden z załączników do algorytmu postępowania – procedura triage – w szpitalach niezakaźnych. Algorytm został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych”.

Wbrew temu, co twierdzi autor grafiki, ankiety nie wypełnia każdy pacjent zgłaszający się do szpitala z jakąkolwiek dolegliwością. Jak możemy przeczytać w jej tytule, dotyczy ona wyłącznie pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

Zgodnie z algorytmem:

Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów:

kaszel, gorączka, duszność

Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-19 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:

  1. ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.
  2. bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach.

Każdy pacjent zgłaszający się do placówki ochrony zdrowia POZ/poradni specjalistycznej/SOR/Izby Przyjęć z podejrzeniem COVID-19 otrzymuje maskę zakrywającą nos i usta oraz otrzymuje zalecenie zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób, a także wypełnia ankietę taką, jak widzimy na załączonej grafice.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z powyższym algorytmem postępowania pacjent bezobjawowy, który nie miał kontaktu z osobą zakażoną, nie wypełnia ankiety.

Jak orzeka się zgon z powodu COVID-19?

Stwierdzenia zgonu i ustalania jego przyczyny dokonuje lekarz na podstawie osobiście wykonanych badań. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.

Stwierdzona w karcie zgonu przyczyna zgonu podlega kodowaniu zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu. Kod wyjściowej przyczyny zgonu zostanie nadany przez lekarza-kodera. W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyn przedstawionych na karcie zgonu lekarz-koder kontaktuje się z lekarzem stwierdzającym zgon lub otrzymuje możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. Proces kodowania opiera się na ściśle określonych zasadach, które w dokumencie zamieszczonym na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) zostały przywołane w związku z wprowadzeniem przez WHO kodowania zgonów w wyniku COVID-19.

Dokładne wytyczne dotyczące klasyfikacji zgonów związanych z COVID-19 wraz ze sposobem kodowania oraz ogólnymi zasadami orzekania o przyczynach zgonów są dostępne pod tym linkiem.

WHO rekomenduje stosowanie dwóch kodów:

1. U07.1 COVID-19 – gdy wirus SARS-CoV-2 jest zidentyfikowany na podstawie badania laboratoryjnego (badanie molekularne metodą RT-PCR), przypadki potwierdzone zgodnie z definicją przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego,

2. UO7.2 COVID-19 – gdy wirus jest niezidentyfikowany, a COVID-19 został rozpoznany na podstawie objawów klinicznych lub kryteriów epidemiologicznych, natomiast wynik badania laboratoryjnego jest niejednoznaczny lub niedostępny.

W karcie zgonu wypełnianej przez lekarza orzekającego przyczyny zgonu decydujące jest prawidłowe uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z definicjami:

  1. bezpośrednia przyczyna zgonu – choroba lub stan bezpośrednio prowadzący do zgonu,
  2. wtórna przyczyna zgonu – stan dający początek bezpośredniej przyczynie zgonu,
  3. wyjściowa przyczyna zgonu – choroba lub inne okoliczności (np. wypadek, uraz, zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu,
  4. inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu, ale niezwiązane z chorobą ani stanem ją powodującym, również czynniki ryzyka – wszystkie pozostałe choroby lub stany, które nie znalazły się we wcześniej przedstawionym ciągu zdarzeń, ale według lekarza poświadczającego zgon przyczyniły się do zgonu.

Zgodnie z rekomendacjami NIZP-PZH:

A. w przypadkach zgonu z powodu zakażenia koronawirusem potwierdzonym testem należy wpisać COVID-19 jako wyjściową przyczynę zgonu,

B. w przypadku podejrzenia zgonu z powodu zakażenia w miejscu wyjściowej przyczyny zgonu należy wpisać „podejrzenie COVID-19” i dodać: „wynik testu niejednoznaczny” LUB „test niewykonany”, LUB „zgon przed uzyskaniem wyniku molekularnego testu”,

C. jeżeli wynik testu jest negatywny, oczywiście przyczyną wyjściową zgonu nie może być COVID-19.

Wśród zaleceń dotyczących orzekania o przyczynie zgonu znajdziemy także:

  • wpisywane choroby lub stany (kolejne przyczyny zgonów) muszą stanowić logiczno-chronologiczny ciąg powiązanych zdarzeń, prowadzących bezpośrednio do zgonu,
  • choroba pierwotna jest ważniejsza od powikłań, a choroba o cięższym przebiegu od choroby o łagodnym przebiegu,
  • choroby zakaźne jako przyczyny wyjściowe zgonów są nadrzędne w stosunku do chorób niezakaźnych.

To właśnie to ostatnie zalecenie jest najprawdopodobniej źródłem zamieszczonej w poście fałszywej tezy o tym, że zgodnie z zaleceniami WHO choroby zakaźne są nadrzędną przyczyną zgonów. W rzeczywistości przy określaniu wyjściowej przyczyny zgonu mają one priorytet wyłącznie wobec współistniejących chorób niezakaźnych.

W przypadku śmiertelnych wypadków komunikacyjnych ewentualne zakażenie koronawirusem lub choroba COVID-19 nie są zdarzeniami powiązanymi w ciągu logiczno-chronologicznym, które doprowadziły do bezpośredniej przyczyny zgonu.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10, w której zawarte są kody zgonów, wypadki komunikacyjne obejmują kody V01-V99. W przypadku wypadków motocyklowych są to kody od V20 do V29.

Koronawirus – statystyki w Polsce

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia do 14 sierpnia w Polsce odnotowano łącznie 55 319 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W jego wyniku zmarło 1 858 osób. Liczba aktywnych przypadków wynosiła 15 099.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram