Strona główna Fake News Odbierają 500+? Fałszywy tytuł

Odbierają 500+? Fałszywy tytuł

Odbierają 500+? Fałszywy tytuł

Tytuł artykułu jest zmanipulowany i wprowadza czytelników w błąd, ponieważ zawiera informacje nieprecyzyjne, które nie idą w parze z treścią całego tekstu.

Profil Biznes Info (241 039 obserwujących) umieścił 6 kwietnia na swojej stronie post o treści: „Odebrano już pierwsze świadczenia”, zawierający link do artykułu zatytułowanego Stało się, odbierają rodzicom 500 plus i to wcale nie uzależnionym. Też możesz je stracić, jeśli pobierasz jeden zasiłek. 

 

https://www.facebook.com/2207726809319535/

 

Post uzyskał 256 reakcji, 112 udostępnień oraz 215 komentarzy, w których czytamy m.in. (wszystkie komentarze z pisownią oryginalną):

„Obecnie trzeba wspomóc służbę zdrowia i ratować prywatnych przedsiębiorców… To chyba jest najważniejsze….”,

,,Niech zabiorą swoje premie na 3lata i dziura w budżecie załatana banda złodziei”,

,,I bardzo dobrze bo za te 500+ sprzedaliscie się w pazdzierniku”.

Link do materiału został opublikowany także przez profil LOL Mania (1 126 505 obserwujących). Tutaj post opatrzono podpisem: „Co o tym sądzicie kochani?”. Artykuł udostępnił również portal Żyjemy w PRL (602 063 obserwujących), dodając pytanie: „Jakie jest Wasze zdanie na ten temat kochani?”

O czym jest tekst?

Artykuł, o którym mowa, został opublikowany 6 kwietnia. Zatytułowany jest Stało się, odbierają rodzicom 500 plus i to wcale nie uzależnionym. Też możesz je stracić, jeśli pobierasz jeden zasiłek. Z pierwszego akapitu dowiadujemy się, że chodzi o niemiecki program socjalny „Kindergeld”, odpowiednik polskiego programu „Rodzina 500+”. Zdaniem autora oba świadczenia nie mogą być wypłacane jednocześnie.

Taką decyzję miał podjąć… Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH). Zgodnie z decyzją BFH wypłacane w Niemczech świadczenie na dzieci ma być pomniejszone o sumę 500 zł otrzymywanych w Polsce.

Autor powołuje się na publikację portalu pomorska.pl zatytułowaną Stało się! Pieniądze z 500 Plus zaczęły być teraz odbierane tym rodzicom. Jest oficjalna decyzja. Pisze też o zróżnicowaniu wysokości świadczeń w Polsce i Niemczech, a w kolejnym akapicie o tym, że ta forma pomocy państwa podlega koordynacji świadczeń. Autor wyjaśnia też, które państwo ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń:

Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma to państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje to świadczenia wypłaca kraj, w którym opiekun pracuje. Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest przez oboje rodziców i to w dwóch różnych krajach pierwszeństwo w wypłacie świadczenia ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.

W ostatnich akapitach autor przypomina kluczowe informacje o programie „Rodzina 500+”, tj. ile rodzin z niego korzysta, jaką kwotę przeznacza się na wypłaty itp. Następnie czytamy o ostatnich doniesieniach, jakoby poprzez aktualną sytuację (pandemia koronowirusa) program „Rodzina 500+” miał być zawieszony. Autor artykułu, powołując się na wypowiedź minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, dementuje te doniesienia. Są one rzeczywiście nieprawdziwe, pisaliśmy o tym tutaj. 

Fałszywy tytuł

Stało się, odbierają rodzicom 500 plus i to wcale nie uzależnionym. Też możesz je stracić, jeśli pobierasz jeden zasiłek. Przeanalizujmy poszczególne zdania…

W pierwszej części pojawia się fałszywa groźba odebrania świadczenia 500+ oraz informacja o osobach uzależnionych – nie mająca znaczenia i nie powiązana w żaden sposób z treścią artykułu.

Drugie zdanie jest z kolei sprzeczne z treścią tekstu. Wynika z niego coś zupełnie przeciwnego w stosunku do tego, o czym w dalszej części tekstu pisze autor. 

Niemiecki sąd: Polskie 500+ ma być odliczane od niemieckiego Kindergeld

12 grudnia 2019 roku Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH) w Monachium zdecydował, że świadczenia na dzieci wypłacane polskim pracownikom w Niemczech mają być pomniejszane o sumę świadczenia otrzymywanego w Polsce (o ile jest pobierane). Federalny Trybunał Finansowy uznał ostatecznie, że zarówno polskie 500+, jak i niemieckie Kindergeld, są świadczeniami tego samego rodzaju. Jednak kluczowe jest to, iż ta interpretacja powstała w pierwszej połowie grudnia i była szeroko omawiana przez media w Polsce. Nie jest to nowa informacja, jak sugeruje nam tytuł analizowanego artykułu. 

Warto w tej sprawie przywołać także decyzję Federalnego Trybunału Finansowego, który odrzucił skargę obywatela Polski, ojca dwóch córek, który został delegowany przez swojego pracodawcę do Niemiec i mieszkał na stałe w tym kraju. Dzieci otrzymywały zarówno Kindergeld, jak i środki w ramach programu „Rodzina 500+”. Kiedy dowiedziały się o tym instytucje niemieckie, odliczyły kwotę polskiego świadczenia od niemieckiego i zażądały zwrotu ponad 2 tys. euro za okres, kiedy oba świadczenia były wypłacane jednocześnie. Polak przegrał sprawę we wszystkich instancjach sądowych. Uzasadnienie decyzji BFH można znaleźć tutaj.

500+ a Kindergeld

Świadczenia takie jak program „Rodzina 500+” czy zasiłek Kindergeld mają precyzyjnie uregulowaną kolejność wypłacania. Przede wszystkim pierwszeństwo w wypłacie zasiłków ma państwo, w którym w danym momencie pracujemy. Jeśli mąż pracuje w Niemczech, a żona zajmuje się dziećmi w Polsce, to pierwszeństwo ma rząd niemiecki – miejsce pracy męża. W przypadku, gdyby żona pracowała w Polsce, to pierwszeństwo miałoby nasze państwo. Taka kolejność jest bardzo ważna, jeśli chodzi o pobieranie dwóch zasiłków.

W przypadku pobierania zasiłku w jednym z państw, w drugim możemy starać się jedynie o dodatek dyferencyjny. Jeśli wybierzemy świadczenie 500+, to w Niemczech dostaniemy zasiłek Kindergeld pomniejszony o zasiłek z Polski (różnica kwot). W przypadku gdy pobieramy niemiecki zasiłek, to w Polsce nie dostaniemy nic, ponieważ nasz zasiłek jest mniejszy od niemieckiego (księgowy brak różnicy). 

Podsumowanie

Tytuł artykułu portalu Biznes Info jest fałszywy i nie odnosi się do informacji zawartych w tekście. Autor przestawia programy „Rodzina 500+” oraz „Kindergeld” w sposób insynuacyjny, bez powołania się na źródła, którymi są zapisy w polskim i niemieckim prawie. Decyzja Federalnego Trybunału Finansowego przywołana została bez podania daty powstania oraz bez szczegółów i informacji, do czego się odnosi. Tekst jest przedrukiem publikacji z portalu pomorska.pl, gdzie również brakuje kluczowych informacji dotyczących współistnienia obu programów socjalnych, jak również uregulowań prawnych, które wyznaczają jednoczesne współistnienie tych świadczeń w obu krajach. 

Artykuł jest też próbą powielenia informacji pochodzącej z pierwszej połowy grudnia ubiegłego roku, ale z pominięciem kluczowych danych czy też zapisów prawnych. Sam tytuł został natomiast zmanipulowany i wprowadza czytelników w błąd, ponieważ zawiera informacje nieprecyzyjne, które nie idą w parze z treścią całego tekstu. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać