Strona główna Fake News Osoby zaszczepione nie mogą się ubezpieczyć? Fake news!

Osoby zaszczepione nie mogą się ubezpieczyć? Fake news!

Osoby zaszczepione nie mogą się ubezpieczyć? Fake news!

Firmy ubezpieczeniowe nie traktują szczepionek jako eksperymentu medycznego.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Post na Facebooku informuje, że osoby zaszczepione mogą nie dostać odszkodowania po wypadku, ponieważ ubezpieczyciele traktują szczepionki jako eksperyment medyczny.
  • Zarówno Polska Izba Ubezpieczeń, jak i firmy ubezpieczeniowe nie uznają szczepionek przeciw COVID-19 za eksperyment. Szczepionki dopuszczone do obrotu przeszły wszystkie wymagane fazy badań.

Po raz kolejny w mediach społecznościowych pojawia się fake news dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 w kontekście ubezpieczenia. Jak możemy przeczytać w zdjęciu dołączonym do posta, osoby zaszczepione nie będą mogły ubiegać się o wypłatę odszkodowań. Do zdjęcia dołączony jest zrzut ekranu artykułu z „Rzeczypospolitej” o tytule: „Szczepienia na Covid-19 nieobjęte ubezpieczeniami. Są traktowane jako eksperyment medyczny”. Jak możemy przeczytać jednak w następnym akapicie tekstu, jest to informacja nieoficjalna. Tymczasem zarówno Polska Izba Ubezpieczeń, jak i firmy ubezpieczeniowe oficjalnie zaprzeczyły, że uznają szczepionkę za eksperyment.

Zdjęcie posta zawierające przypuszczenie, że osoby po wypadku samochodowym nie będą mogły otrzymać odszkodowania.

Źródło: www.facebook.com

Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych zgodnie twierdzą: szczepionka to nie eksperyment

O to, czy firmy ubezpieczeniowe inaczej traktują osoby zaszczepione, zapytał portal #FakeHunter. Odpowiedziało kilka towarzystw, w tym Powszechny Zakład Ubezpieczeń:

„Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 w żadnym razie nie stanowi przyczyny wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA – ubezpieczenie na życie działa w tym przypadku normalnie”.

Biuro Prasowe PZU

PZU zareagowało także na Twitterze na informację o rzekomej odmowie ubezpieczenia osoby zaszczepionej.

 

Wątpliwości dotyczące ubezpieczenia osób zaszczepionych rozwiała także firma Generali Polska:

„W Polsce do szczepienia przeciw COVID-19 używane są preparaty, które mają wymagane rejestracje, są używane zgodnie z zawartymi w tych rejestracjach wskazaniami i traktujemy je jako standardową procedurę medyczną. W związku z tym fakt przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która jest zarejestrowana w Polsce, nie powoduje odmowy wypłaty należnego świadczenia”.

Agnieszka Callen, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Osobowych Generali Polska

Głos w sprawie fake newsów dotyczących szczepionek uznawanych za eksperyment medyczny zabrała także Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Na pytanie, czy są one traktowane jak eksperyment medyczny, PIU odpowiada:

„Szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień nie stanowią eksperymentu medycznego”.

Polska Izba Ubezpieczeń

Szczepienia przeciw COVID-19  to nie eksperyment medyczny

O tym, że szczepienia przeciw COVID-19 nie są eksperymentem medycznym, mogłeś wielokrotnie przeczytać na łamach Demagoga. Obecne na rynkach europejskim i amerykańskim szczepionki przeciw COVID-19 przeszły przez wszystkie wymagane fazy badań przedklinicznych i klinicznych – I, II i III fazę w zakresie skuteczności bezpieczeństwa

W Polsce, tak jak i w całej Unii Europejskiej, dopuszczone do użytku zostały szczepionki przeciw COVID-19 firm: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson. Komisja Europejska na podstawie rekomendacji Europejskiej Agencji Leków wydała na nie pozwolenie. Wszystkie preparaty podlegają IV fazie badań, czyli fazie polegającej na obserwowaniu bezpieczeństwa szczepionki po jej wprowadzeniu.

Szczepionki przeciw COVID-19 nie są więc eksperymentem medycznym, ponieważ termin ten dotyczy preparatów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane. Wyjaśnił to Rzecznik Praw Pacjenta w informacji: „RPP: szczepienia przeciwko COVID-19 nie są eksperymentem medycznym”, dostępnej w serwisie gov.pl.

Czy zasłabnięcie zawsze jest podstawą do wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie spowodowane przez kolizję samochodową wypłacane jest m.in. w ramach ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Każda z firm ubezpieczeniowych ma własną definicję tego, co uznawane jest za nieszczęśliwy wypadek.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń definiuje nieszczęśliwy wypadek jako: „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną”. Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW obejmuje także następstwa omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła.

Z kolei firma Generali Polska uznaje za nieszczęśliwy wypadek: „przypadkowe, nagłe i gwałtowne zdarzenie, niezależne od woli Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną związaną z ruchem Pojazdu, w którym uczestniczył Ubezpieczony i które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państw europejskich”. Z tej definicji wyłączona jest utrata przytomności.

Jak widać nie zawsze utrata przytomności, nawet bez szczepienia, jest uznawana za nieszczęśliwy wypadek i podstawę do wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie

Ubezpieczyciele nie traktują szczepionek przeciw COVID-19 jako eksperyment medyczny. Osoby zaszczepione również są objęte ochroną po wykupieniu polisy.  Wszystkie preparaty dopuszczone do obrotu przeszły wymagane fazy badań i nie mieszczą się w definicji eksperymentu medycznego.

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek na COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka przeciw pandemii.

 

Nie musisz działać jak automat i udostępniać informacji bez sprawdzenia. Najwyższy czas wyłączyć automatyczny tryb i przełączyć się na myślenie.

Zobacz, co przygotowali dla Ciebie nasi ambasadorzy: Kasia Gandor, Martin Stankiewicz, Ola i Piotr Stanisławscy (Crazy Nauka), Marcin Napiórkowski oraz Joanna Gutral.

Nie bądź botem. Włacz myślenie!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram