Strona główna Fake News Peruwiański sąd nie orzekł, że miliarderzy zapoczątkowali pandemię

Peruwiański sąd nie orzekł, że miliarderzy zapoczątkowali pandemię

Peruwiański sąd nie orzekł, że miliarderzy zapoczątkowali pandemię

Wynika to z faktu, że dokument nie jest sądowym orzeczeniem, a jedynie opinią kilku sędziów.

Z tekstu pt. „Sędziowie w Peru: Gates, Soros i Rockefeller winni zapoczątkowania »pandemii« COVID-19” opublikowanego na stronie Odkrywamy Zakryte można dowiedzieć się, że peruwiańscy sędziowie orzekli, iż za pandemię koronawirusa odpowiadają Bill Gates, George Soros i rodzina Rockefellerów, co uznano za dowód „potwierdzający” zaplanowanie światowego kryzysu zdrowotnego. Strona nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Od początku pandemii słynęła z rozpowszechniania wielu – często ze sobą sprzecznych – teorii spiskowych w celu wywołania skrajnych reakcji i dotarcia do jak największej grupy odbiorców. Doniesienia na temat wskazanego w tekście orzeczenia sądu nie są zgodne z prawdą, ponieważ dokument, o którym mowa, nie jest sądowym orzeczeniem, a jedynie prywatną opinią sędziów

Tekst udostępniano na facebookowych profilach – w pierwszej kolejności na facebookowym odpowiedniku strony Odkrywamy Zakryte i przynależnych do tego portalu fanpage’ach Świadomy Człowiek oraz Globalne oślepienie. Udostępnienia tekstu pojawiły się również na grupach, m.in. Komisja śledcza COVD – 1984KoronaBzdury – fałszywa pandemia.

Zrzut ekranu przedstawiający wpis na Facebooku z odnośnikiem do artykułu pt. „Sędziowie w Peru: Gates, Soros i Rockefeller winni zapoczątkowania »pandemii« COVID-19” na stronie Odkrywamy Zakryte. Zdjęcie dołączone do tekstu przedstawia mapę Ziemii z nałożonymi mglistymi obrazami wirusów, połączonych kopert na listy i dłonią lekarza trzymającą termometr.

Źródło: www.facebook.com

Peruwiański sąd wcale nie orzekł, że miliarderzy są winni pandemii. To prywatna opinia sędziów

Nie istnieje orzeczenie peruwiańskiego sądu, które wskazywałoby, że koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący COVID-19, został wyprodukowany przez człowieka. Według redakcji fact-checkingowej Teyit, która przyjrzała się tematyce jako jedna z pierwszych, trzech sędziów z peruwiańskiej prowincji Chincha i Pisco wykorzystało swoją prywatną opinię w jednym z dokumentów w celu wyjaśnienia powstałych opóźnień w niepowiązanej z tematem miliarderów sprawie sądowej.uzasadnieniu napisali, że COVID-19 powstał z inspiracji kontrolujących świat elit przestępczych, paraliżując działalność niemal wszystkich państw świata, co przełożyło się na opóźnienie sprawy sądowej. Nietypowa opinia wyrażona w dokumencie sprawiła, że przeciwko sędziom wszczęto podstępowanie w celu wyjaśnienia spornych faktów.

Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w sieci w tekście pt. „Sędziowie w Peru: Gates, Soros i Rockefeller winni zapoczątkowania »pandemii« COVID-19” nie istnieją przesłanki, które wskazywałyby na to, że może ruszyć międzynarodowy „proces” przeciwko Billowi Gatesowi, Georgowi Sorosowi oraz rodzinie Rockefellerów. Przedstawione opinie trzech sędziów, które nie są poparte żadnymi naukowymi dowodami, nie świadczą o prawdziwości zaprezentowanej teorii. Nie można ich uznać nawet za prawnie wiążące „orzeczenie” sądowe.

Strona Odkrywamy Zakryte rozwinęła fałszywą informację o kolejny wątek. W artykule pt. „Sędziowie w Peru: Gates, Soros i Rockefeller winni zapoczątkowania »pandemii« COVID-19” opinia sędziów została potraktowana jako dowód, na podstawie którego wyciągnięto wniosek, że poprzez pandemię światowe elity chcą wszystkich podłączyć do gromadzących dokumentację medyczną aplikacji związanych z Projektem Commons, za który odpowiada Światowe Forum Ekonomiczne i wielu innych partnerów, co w dalszej kolejności umożliwiłoby zniewolenie ludzi.

Tylko czy wskazane wyżej doniesienia są w ogóle wiarygodne? Jak czytamy na stronie Projektu Commons, aplikacje Apple Health (iOS) i CommonHealth (Android) pozwalają osobom fizycznym bezpiecznie i przy zachowaniu prywatności przechowywać na telefonach swoje karty zdrowia, mając je całkowicie pod kontrolą. Takich projektów na świecie jest jednak wiele, a każde z państw tworzy również własne (na różnych zasadach i także niezależnie od kontekstu pandemii) i nie jest powiedziane, że którykolwiek z nich będzie powszechnie stosowany. 

Doniesienia strony Odkrywamy Zakryte należy uznać za luźne przewidywania, które nie są oparte na wiarygodnych przesłankach. Warto pamiętać o tym, że jeżeli osoba/grupa odpowiada za opracowanie określonego projektu, to nie świadczy to o tym, iż odpowiada za zaplanowanie przyczyny problemu, z którym określony projekt jest związany. 

Koronawirus SARS-CoV-2 ma w rzeczywistości naturalne pochodzenie

Istnieje wiele wiarygodnych naukowo dowodów wskazujących na to, że koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 ma naturalne pochodzenie zwierzęce, co wynika z konstrukcji jego genomu. Nie istnieje natomiast żadne wiarygodne źródło, które wskazywałoby, iż wirus powstał na podstawie planów Billa Gatesa, Georga Sorosa lub rodziny Rockefellerów. Choć badania nie wykazały, by koronawirus SARS-CoV-2 został stworzony przez człowieka, to od początku pandemii pojawiają się teorie spiskowe próbujące powiązać wirusa z bronią biologiczną pochodzącą z laboratorium. Podejrzenia te – choć nie w kontekście amerykańskich miliarderów – podsycali również niektórzy amerykańscy politycy, którzy wskazywali, że za wybuch pandemii odpowiedzialność ponoszą Chiny.

Nie jest znany pierwszy przypadek, w którym wirus przeniósł się ze zwierząt na ludzi. Pierwsze zakażenia u ludzi zostały wykryte na przełomie listopada i grudnia 2019 roku w Chinach. Przypuszczalnie wirus mógł pojawić się wcześniej i rozprzestrzeniać się niezauważenie w wielu krajach przed wykryciem zakażeń za pomocą testów. Badania pt. „Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy” opublikowane przez włoskich badaczy na łamach naukowego czasopisma Tumori Journal wskazują, że swoiste dla SARS-CoV-2 przeciwciała rozwinęły się u badanych pacjentów we wrześniu 2019 roku. Niedawne odkrycia innych naukowców zaprezentowane w artykule naukowym „The presence of SARS-CoV-2 RNA in human sewage in Santa Catarina, Brazil, November 2019” wskazują, że SARS-CoV-2 został wykryty w próbce z 27 listopada 2019 roku pobranej ze stacji uzdatniania wody w Brazylii, co zdaniem badaczy silnie sugeruje, że wirus pojawił się tam wcześniej, niż dotąd sądzono. 

Podsumowanie

Teorie odnoszące się do nauk ścisłych, w tym zjawisk na polu biologicznym, muszą mieć naukowe potwierdzenie. Opinia sędziów w żaden sposób nie wpływa na stan faktyczny i nie może być traktowana jako dowód na zaplanowanie pandemii przez elity finansowe. W weryfikacji treści uwagę powinna przykuć już sama niewiarygodność witryny Odkrywamy Zakryte, która od dłuższego czasu rozpowszechnia nieprawdziwe informacje w celach zarobkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać