Strona główna Fake News Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

Tytuł artykułu wprowadza w błąd. Z treści artykułu nie wynika, że gotówka zostanie całkowicie wycofana z obrotu.

29 listopada na Facebooku udostępniony został artykuł ze strony dobryruch.co.uk, który sugeruje w tytule, że zgodnie z nowym prawem Polacy nie będą mogli już płacić gotówką. Post uzyskał 170 reakcji, 45 komentarzy oraz 175 udostępnień. W komentarzach pod postem czytamy: 

Pieniądz papierowy, to jeden z ostatnich regulowanych bastionów wolności – święte słowa!!!

Nienormalni

A kto mi zabroni?

Część użytkowników Facebooka nie uwierzyła jednak w informację zawartą w tytule, sugerując w komentarzach pod postem, że jest to nieprawda. 

 

Polacy nie będą już mogli płacić gotówką? Manipulacja!

 

Artykuł, o którym mowa, zawiera zmanipulowany tytuł. Tytuł tego artykułu, który brzmi: ,,Nowe prawo! Polacy nie będą mogli już płacić gotówką’’, sugeruje, że obrót gotówkowy zostanie wycofany i nie będzie już można w ogóle płacić gotówką. Pod tytułem napisano:

Do szokujących informacji dotarł portal prawo.pl. Wygląda na to, że rząd Polski w formie Ministerstwa Finansów zamierza coraz bardziej zniewalać Polaków w sferze płacenia gotówką.

Jak czytamy jednak w dalszej części tego artykułu, wcale nie chodzi o całkowite wyeliminowanie gotówki z obrotu, a o ograniczenie progu obrotu bezgotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Tytuł artykułu wprowadza zatem w błąd. 

Aktualny próg w obrocie bezgotówkowym wynosi 15 000 zł. Wynika to z art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców: 

Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Informacja, że Ministerstwo Finansów planuje obniżenie progu bezgotówkowego została pierwotnie przekazana przez portal prawo.pl. Na chwilę obecną nie ma oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Z wypowiedzi Ministra Finansów, Tadeusza Kościńskiego, wiadomo jedynie, że jest on zwolennikiem obrotu bezgotówkowego. W jednym z wywiadów udzielonych portalowi money.pl powiedział:

Jestem przekonany, że polskie finanse powinny być zdecydowanie bardziej cyfrowe. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem obrotu bezgotówkowego, jestem zwolennikiem e-paragonów, jestem zwolennikiem nowoczesnych rozwiązań. Na to musimy stawiać, również w kontaktach podatnika z organami skarbowymi. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać