Strona główna Fake News Promocja szczepień przez znane osoby łamie prawo? Fake news!

Promocja szczepień przez znane osoby łamie prawo? Fake news!

Promocja szczepień przez znane osoby łamie prawo? Fake news!

Promocja szczepień przeciw COVID-19 w ramach rządowej akcji nie jest reklamą produktu leczniczego.

FAKE NEWS W PIGUŁCE:

  • Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności wysłało skargę do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF), dotyczącą łamania prawa poprzez reklamowanie szczepień przez osoby publicznie znane.
  • Jak poinformował nas GIF, akcja promocji szczepień przeciw COVID-19 nie mieści się w definicji reklamy produktu leczniczego. Nie podaje ona nazw konkretnych produktów, a same szczepionki nie są dostępne na rynku komercyjnym.

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności w swoim wpisie oznajmia, że wysłało skargę do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) w związku z rzekomo niedopuszczalnym promowaniem szczepień przez osoby publicznie znane. Zachęcanie do zaszczepienia się przez aktorów czy sportowców miałoby łamać Prawo Farmaceutyczne. Jak jednak komentuje dla nas GIF, opisane działanie nie są reklamą, lecz elementem rządowego programu szczepień.

Zrzut ekranu przedstawiający post wraz ze skanem skargi przesłanej do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Źródło: www.facebook.com

Wpis dotyczący rzekomej nielegalnej promocji szczepień uzyskał duże zasięgi, a wiele spośród umieszczonych pod nim komentarzy zgadza się z treścią wpisu i przesłanej skargi: „Bardzo dobrze ! Mam nadzieję że ukarze się koniec sprawy!!”; „bardzo się ciesze że taka skarga wpłynęła i mam nadzieje że uda się wygrać i ze nie będzie trzeba takich reklam oglądać”; „Jeszcze warto złożyć skargę na opłaconych YouTuberów, którzy dostali kasę od rządu za promowanie syfiastych szczepionek” – pisano na Facebooku.

Kampania informacyjna nie jest reklamą produktu leczniczego

Reklamowanie produktów leczniczych wiąże się z szeregiem ograniczeń. Jak możemy przeczytać w poście: „Zgodnie z  art. 55 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego nie może polegać na:

  1. prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie,
  2. odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie”.

Podobne doniesienia, łączące promowanie szczepień przeciw COVID-19 z łamaniem prawa, analizowaliśmy przy okazji tekstu o promocji szczepionek w szkołach.

W celu sprawdzenia, czy rzeczywiście udział osób publicznie znanych w kampanii informacyjnej łamał Prawo Farmaceutyczne, zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Głównego Inspektoratu FarmaceutycznegoZ odpowiedzi GIF dowiedzieliśmy się, że działania mające na celu promocje szczepień nie są reklamą produktu leczniczego, lecz stanowią element przyjętego przez rząd „Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19” („#SZCZEPIMYSIE”):

„Są to wyłącznie działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnymprofrekwencyjnym i mają za zadanie zachęcenie społeczeństwa do poddania się określonej procedurze medycznej – szczepieniu przeciwko COVID-19”.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w komentarzu dla Demagoga

Promocja szczepień przeciw COVID-19 nie reklamuje konkretnych produktów

O tym, co stanowi reklamę produktu leczniczego, określa art. 52 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne:

„Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Opierając się na ustawowej definicji, GIF stwierdza, że działania mające na celu promocję szczepień nie spełniają przesłanek pozwalających uznać je za reklamę produktu leczniczego:

„(…) wszystkie treści, przekazy, informacje i komunikaty przywołanego »Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 #SZCZEPIMYSIE « zarówno w warstwie słownej jak i wizualnej nie odnoszą się do konkretnych produktów leczniczych, ani nie wymieniają nazw handlowych produktów leczniczych stosowanych w przywołanej procedurze, lecz jedynie informują i zachęcają do poddania się procedurze medycznej, którą jest szczepienie przeciwko COVID-19”.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w komentarzu dla Demagoga

Jak podkreśla GIF, nie bez znaczenia jest również fakt, że szczepionki nie są dostępne na rynku komercyjnym, a osoby uprawnione do wystawiania recept nie mają możliwości jej wystawienia w przypadku szczepienia. Za dystrybucję szczepionek odpowiadają uprawnione agendy rządowe.

Podsumowanie

Promowanie szczepień przeciw COVID-19 nie spełnia definicji reklamy produktu leczniczego. Nie może być zatem przedmiotem dyskusji dotyczącej zgodności z ustawą Prawa Farmaceutyczne. 

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek przeciw COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka przeciw pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać