Strona główna Fake News Sprawdzamy „plany depopulacji” świata do 2030 roku

Sprawdzamy „plany depopulacji” świata do 2030 roku

W dokumentach ONZ opisano cele realizujące wizje zrównoważonego rozwoju świata.

 

Sprawdzamy „plany depopulacji” świata do 2030 roku

W dokumentach ONZ opisano cele realizujące wizje zrównoważonego rozwoju świata.

 

fake news w pigułce

 • Na stronie Odkrywamy Zakryte pojawił się artykuł, w którym czytamy, że Agenda 21Agenda 2030 są planami depopulacji. 
 • materiału można dowiedzieć się, że ONZ rzekomo planuje wyludnienie 95 proc. ludzkości do 2030 roku.
 • W rzeczywistości dokumenty ONZ określają cele zrównoważonego rozwoju i nie odnoszą się do zmiany porządku świata.

Teoria, mówiąca o tym, że Agenda 21Agenda 2030 są planami zawładnięcia światem, nie jest nowa i pisaliśmy o niej kilkukrotnie. Dodatkowo w ostatnich dwóch latach pandemię COVID-19 wykorzystuje się jako rzekomy dowód na to, że realizowana jest światowa depopulacja. Takie też informacje zostały opisane na stronie Odkrywamy Zakryte w artykule pt. „Czym jest Agenda 2030 i dlaczego do 2030 roku ma wyginąć 95% ludzkości?”.

4 listopada facebookowy profil Odkrywamy Zakryte zamieścił post z linkiem do wspomnianego wyżej artykułu. Artykuł udostępniono także na profilu Globalne oślepienie.

Zrzut ekranu posta na Facebooku z profilu Odkrywamy Zakryte. Post zawiera link do artykułu oraz grafikę przedstawiającą beżowe, jednolite puzzle. Centralny puzzel jest szary i przedstawia oko umieszczone w trójkącie nad piramidą.

Źródło: www.facebook.com

artykule poinformowano, że Agendy opisują stworzenie jednego światowego rządu, który przejmie władzę nad wszystkimi narodami. Rząd ten „uwięzi ludzkość w niszczycielskim cyklu ubóstwa, jednocześnie wzbogacając najpotężniejsze globalistyczne korporacje świata”. Poszczególne punkty Agendy 2030 mają określać prawdziwe cele globalistów, jednak żeby to zobaczyć, należy „czytać między wierszami”. 

Cele Agendy 2030

Wbrew temu, co opisano w artykule, w dokumencie ONZ nie ma nic o tyranii światowego rządu, zniewoleniu ludzkości czy planowanej depopulacji. Czytanie między wierszami”, rzekomo pozwalające odczytać prawdziwe intencje 17 celów, to jedynie interpretacja autora artykułu. 

Zawarte w tej interpretacji sformułowania nie są zapisane w Agendzie 2030. Ponadto, nie jest to dokument jakkolwiek wiążący prawnie kraje członkowskie ONZ. Państwa same „zobowiązują się angażować w systematyczne działania i przeglądy wdrożenia niniejszej Agendy w ciągu najbliższych 15 lat”.

Dokument przedstawia nie konkretne rozwiązania, a ogólną wizję rozwoju ludzkości, opisaną w 17 celach:

 1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie.
 2. Eliminacja głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
 3. Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku.
 4. Zapewnienie włączającej i sprawiedliwej edukacji o wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.
 5. Osiągnięcie równość płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnienie wszystkim dostępu do zrównoważonej gospodarki wodnej i sanitarnej.
 7. Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.
 8. Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.
 9. Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wspieranie innowacji.
 10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi.
 11. Sprawienie, aby miasta i osiedla ludzkie były przyjazne, bezpieczne, prężne i zrównoważone.
 12. Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.
 13. Podejmowanie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
 14. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju.
 15. Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia oraz powstrzymywanie i odwracanie degradacji gleby oraz zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej.
 16. Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i inkluzywnych instytucji na wszystkich poziomach.
 17. Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czego dotyczy Agenda 21?

Agenda 21 to dokument przyjęty z inicjatywy ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro na Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju. 

Została podzielona na cztery sekcje. Pierwsza dotyczy kwestii społecznych i wymiarów ekonomicznych, druga ochrony i zarządzania zasobami przeznaczonymi na rozwój, trzecia wzmocnienia roli głównych grup, a czwarta środków i metod realizacji ustalonych kwestii.

Czy Agenda 2030 rzeczywiście zakłada depopulację?

Agenda 2030 jest rezolucją przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas szczytu w Nowym Jorku 25 września 2015 roku. 

Jest planem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, który oparto na tzw. zasadzie 5P:

 • people (ludzie): działania eliminujące głód i biedę, 
 • planet (planeta): ochrona planety przed degradacją, 
 • prosperity (dobrobyt): zrównoważony rozwój, 
 • peace (pokój): tworzenie jak najbardziej inkluzywnej społeczności, 
 • partnership (partnerstwo): uwzględnianie indywidualnych potrzeb danego kraju przy wprowadzeniu agendy.

Rezolucja zawiera także wspomniane już 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań. Nie zakłada depopulacji ludzkości. 

Podsumowanie 

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie opisała planów przejęcia kontroli nad światem i depopulacji w swoich dokumentach Agenda 21Agenda 2030. Dokumenty te są planami zrównoważonego rozwoju, wizjami świata, do którego budowy państwa powinny dążyć. Ponadto nie są one w żaden sposób wiążące prawnie dla państw członkowskich ONZ, a realizacja jest ich wolą.

 

Nie musisz działać jak automat i udostępniać informacji bez sprawdzenia. Najwyższy czas wyłączyć automatyczny tryb i przełączyć się na myślenie.

Zobacz, co przygotowali dla Ciebie nasi ambasadorzy: Kasia Gandor, Martin Stankiewicz, Ola i Piotr Stanisławscy (Crazy Nauka), Marcin Napiórkowski oraz Joanna Gutral.

Nie bądź botem. Włacz myślenie!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać