Strona główna Fake News StopFake: To fałsz, że w Ukrainie większość obywateli „modli się” i „czeka na przybycie” Rosji

StopFake: To fałsz, że w Ukrainie większość obywateli „modli się” i „czeka na przybycie” Rosji

StopFake: To fałsz, że w Ukrainie większość obywateli „modli się” i „czeka na przybycie” Rosji

Dziewięciu na dziesięciu Ukraińców wierzy w swoje zwycięstwo w wojnie z Rosją. Działania Sił Zbrojnych Ukrainy przeciwko okupantom popiera 98 proc. Ukraińców.

Rosyjskie media wciąż szerzą dezinformację o wojnie w Ukrainie. Tym razem poinformowały, że Ukraińcy rzekomo popierają putinowską „operację specjalną” – w ten sposób agitprop (zbiorcze określenie podmiotów realizujących działania agitacyjno-propagandowe o wymiarze dezinformacyjnym – przyp. Demagog) nazywa pełnoskalową rosyjską inwazję na Ukrainę i masowe mordy ludności cywilnej. Rosyjscy „eksperci” – mówiąc o stosunku do okupantów – zapewniają, że obywatele Ukrainy rzekomo nie wierzą w „świętą wojnę z agresorem”.

„W Ukrainie jest 5 proc. ideowych nacjonalistów. Reszta po prostu siedzi cicho i modli się, aby Rosjanie przyszli i ich wyzwolili, kończąc tę straszną historię, kiedy łamie się świadomość i niszczy pamięć” – zapewnia kolejny „ekspert” z Rosji.

Źródło: StopFake

Narracja o „nacjonalistach” i „nazistach” w Ukrainie została wykorzystana przez Rosję jako pretekst do rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na ukraińskie terytorium 24 lutego 2022 roku.

Ukraina nie potrzebuje denazyfikacji. W Ukrainie nie dochodzi do naruszenia praw ludności rosyjskojęzycznej ani ludobójstwa ludności rosyjskojęzycznej obwodów donieckiego i ługańskiego. Szczegółowe analizy tych fake newsów przeczytasz w artykułach: „Ukraina potrzebuje denazyfikacji – fałsz” oraz „Ukraina dokonała ludobójstwa na mieszkańcach Donbasu – fałsz”. W Ukrainie nie ma też 95 proc. populacji, która „modli się po cichu” i „czeka na nadejście Rosjan” – liczby te istnieją jedynie w fantazjach Rosji. Po bezcelowych rosyjskich bombardowaniach miast, zniszczeniu infrastruktury cywilnej i po masowych mordach poziom samoidentyfikacji Ukraińców osiągnął bezprecedensowy poziom za cały okres 30 lat niepodległości kraju.

Zgodnie z badaniem sondażowym przeprowadzonym przez grupę Rating 18 marca dziewięciu na dziesięciu Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. To przekonanie podziela dokładnie 93 proc. obywateli Ukrainy.

Źródło: StopFake | Zrzut ekranu – prezentacja grupy socjologicznej “Rating”

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę kolosalnie podniosła także ocenę zaufania obywateli do Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). Po  pełnoskalowej inwazji okupantów wiara w SZU sięgnęła 98 proc.

80 proc. Ukraińców stwierdziło, że gotowi są bronić Ukrainy z bronią w ręku. Pod względem płci gotowość do walki za Ukrainę wyraziło 90 proc. mężczyzn i 70 proc. kobiet. Nie ma zatem żadnej mowy o Ukraińcach „czekających na nadejście Rosjan”. Absolutna większość ukraińskich kobiet i mężczyzn jest gotowa do obrony swojego kraju i własnej wolności.

Źródło: StopFake

Ponadto obecnie zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że Rosja (98 proc.) i Białoruś (84 proc.) to kraje wrogie. Stosunek do tych państw znacznie się pogorszył po rozpętaniu przez te państwa pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Dla porównania w grudniu 2021 roku Rosja była uważana za wrogie państwo przez 72 proc. Ukraińców, a Białoruś przez 48 proc.

Twierdzenia Rosji o „ratowaniu” Ukraińców w ich własnym kraju są całkowitym kłamstwem i cynizmem. Po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła krwawe okrucieństwa wobec ukraińskich cywilów. Fakt ten jest potwierdzany przez szereg organizacji międzynarodowych z całego świata.

23 marca Departament Stanu USA potwierdził, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy, w tym m.in. bezmyślne ataki na ludność cywilną. Ponadto 16 marca Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że rosyjskie ataki prowadzą do masowych ofiar wśród ukraińskich cywilów, do zniszczenia infrastruktury cywilnej i klęsk humanitarnych (paragraf 75).

Co więcej, na 28 marca już 42 kraje wystąpiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego (Trybunału w Hadze) z wnioskiem o zbadanie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Rosję w Ukrainie.

 

Artykuł oryginalnie pojawił się 29 marca 2022 roku na stronie rosyjskojęzycznej wersji międzynarodowego projektu fact-checkingowego StopFake.org.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać