Strona główna Fake News Ukraińscy uchodźcy nie są przesiedleńcami

Ukraińscy uchodźcy nie są przesiedleńcami

Ukraińcy przyjeżdżają do naszego kraju w obawie przed wojną.

Ukraińscy uchodźcy nie są przesiedleńcami

Ukraińcy przyjeżdżają do naszego kraju w obawie przed wojną.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Post na Facebooku sugeruje, że Ukraińcy przybywający do naszego kraju to nie uchodźcy, lecz przesiedleńcy.
  • Obywatele Ukrainy szukający schronienia w naszym kraju uciekają przed wojną. Ich liczne przybycie nie jest związane z odgórnymi planami polskiego rządu. Przesiedlenia są zbrodnią przeciwko ludzkości sankcjonowaną przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Rosnąca liczba ukraińskich uchodźców w Polsce przyczynia się do wzrostu dezinformujących przekazów na ich temat. W mediach społecznościowych popularność zdobywają treści, które starają się przekonać czytelników, że przybywający do naszego kraju Ukraińcy są lepiej traktowani od Polaków, bo np. dostają darmowe mieszkania

Negatywne uczucia wobec osób uciekających przed wojną stara się wzbudzić także wpis jednego z użytkowników Facebooka. Jak możemy przeczytać na grafice: „Kiedy dojdzie do ludzi, że to nie uchodźcy, tylko przesiedleńcy?”.

Post na Facebooku zawierający treści antyuchodźcze. Na fotografii widzimy stojącego bokiem funkcjonariusza straży granicznej, prowadzącego matkę trzymającą dziecko na rękach. Obok niej stoi młoda dziewczyna w kurtce, obwieszona torbami. W tle widać więcej uchodźców i funkcjonariuszy

Źródło: www.facebook.com

Nazywanie uchodźców „przesiedleńcami” to element propagandowej narracji

To nie pierwszy raz, kiedy w mediach społecznościowych pojawiło się porównanie uchodźców do przesiedleńców. Wcześniej podobna narracja towarzyszyła przekazom dotyczącym nadania uciekającym przed wojną Ukraińcom numeru PESEL, co miałoby być równoznaczne z przyznaniem obywatelstwa. 

Jak opisaliśmy w jednej z naszych analiz, portal kuriergarwolinski.pl insynuował, że Ukraińcy zostali sprowadzeni do Polski, aby zapełnić pustki na lokalnym rynku pracy i to właśnie dlatego przyznawany jest im numer PESEL.

Miałby być to pierwszy krok zmierzający do nadania uciekającym przed wojną Ukraińcom obywatelstwa i kolejnych przywilejów. Przyznanie tego numeru nie jest jednak jednoznaczne z szansą na uzyskanie obywatelstwa. 

Numer PESEL przyznawany jest uchodźcom na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom nie jest niczym niezwykłym. Mogą go oni otrzymać, jeśli uzyskali np.:

  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl.

Rząd Polski nie organizuje akcji przesiedleńczej. Uchodźcy uciekają do naszego kraju przed wojną

Wbrew sugestiom zawartym w omawianym wpisie, Ukraińcy docierający do naszego kraju nie zostali tutaj przeniesieni wskutek odgórnego nakazu. Była to ich dobrowolna decyzja o szukaniu schronienia w innym państwie.

Jak opisuje Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), od 24 lutego do 15 marca 2022 roku z powodu wojny Ukrainę opuściło ponad 3 mln osób. Najwięcej z nich znalazło schronienie w Polsce – 1,8 mln (stan na 15.03.2022 roku).

Uchodźcy uciekali również m.in. do Rumunii, Mołdawii czy na Węgry. Oprócz tego, jak stwierdza UNHCR w swoim raporcie, 1,85 mln Ukraińców zostało zmuszonych do emigracji wewnętrznej.

dokumencie UNHCR czytamy także, że na 12 marca 2022 roku stwierdzono 1 663 ofiary wśród cywilów, z czego 596 zostało zabitych. Jak podkreślają autorzy opracowania, liczba ta może być znacznie wyższa. Co więcej, ponad 960 tys. rodzin w Ukrainie zostało pozbawionych prądu, a 260 tys. nie ma dostępu do gazu.

Przesiedlenia są zbrodnią przeciwko ludzkości zakazaną przez Konwencję genewską i Międzynarodowy Trybunał Karny

Zgodnie z Konwencją genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny przymusowe przesiedlanie masowe lub indywidualne jest zabronione bez względu na powody

„Przymusowe przesiedlania masowe lub indywidualne, jak również deportacje osób podlegających ochronie z terytorium okupowanego na terytorium Mocarstwa okupacyjnego lub na terytorium jakiegokolwiek innego Państwa okupowanego, lub nieokupowanego są wzbronione bez względu na powody”.

Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny

Z kolei Międzynarodowy Trybunał Karny uznaje deportacje i wysiedlenia za zbrodnię przeciwko ludzkości.

Jednym z przykładów takiego naruszenia podstawowych praw człowieka jest akcja „Wisła”. Była ona kontynuacją polityki władz komunistycznych przymusowego przesiedlania obywateli polski narodowości ukraińskiej, w wyniku której w latach 1944–1946 wysiedlono z Polski 482 tys. Ukraińców.

Niezadowalający rezultat tych wypędzeń doprowadził do zorganizowania akcji wysiedleńczej o kryptonimie „Wisła”. W ramach tych działań od 27 kwietnia do 27 lipca 1947 roku wypędzono 150 tys. cywilnych obywateli polskich narodowości ukraińskiej.

Podsumowanie

Ukraińcy szukający azylu w Polsce nie są przesiedleńcami. Nasz kraj udziela im schronienia przed wojną, która dotyka miliony obywateli Ukrainy. Przesiedlenia są zbrodnią przeciwko ludzkości sankcjonowaną przez Konwencję genewską oraz Międzynarodowy Trybunał Karny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać