Strona główna Fake News Unia Europejska ogranicza płatności gotówką? Wyjaśniamy

Unia Europejska ogranicza płatności gotówką? Wyjaśniamy

Unia ustanowiła limity gotówkowe, ale nie obejmują one wszystkich transakcji.

Dłoń klikająca w guziki bankomatu

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

Unia Europejska ogranicza płatności gotówką? Wyjaśniamy

Unia ustanowiła limity gotówkowe, ale nie obejmują one wszystkich transakcji.

Fake news w pigułce

  • Na Facebooku udostępniono post informujący o tym, że Parlament Europejski „przegłosował zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro”.
  • Ogólnounijny limit w wysokości 10 tys. euro dotyczący transakcji gotówkowych zawarto w nowych przepisach dotyczących zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
  • Te ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich transakcji. Na stronie Parlamentu Europejskiego czytamy, że wyjątkiem są „płatności między osobami prywatnymi w kontekście nieprofesjonalnym”.

25 kwietnia 2024 roku opublikowano na Facebooku post mówiący o tym, że Parlament Europejski zatwierdził zakaz płatności za pomocą gotówki powyżej 10 tys. euro. 

Zrzut ekranu posta na Facebooku. Widzimy biały napis: „Parlament Europejski przegłosował zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tysiecy euro!” na czerwonym tle. 131 reakcji, 25 komentarzy, 18 udostępnień.

Źródło: www.facebook.com

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy umożliwiające zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zawarto w nich:

  • szóstą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML),
  • rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie jednolitego zbioru przepisów,
  • rozporządzenie w sprawie organu nadzorczego do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA). 

Nowe przepisy mają zagwarantować, że m.in.: dziennikarze, organy nadzoru czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego uzyskają szybki, otwarty oraz darmowy dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych

Podmioty takie jak m.in.: banki czy zarządzający aktywami, będą miały obowiązek weryfikowania tożsamości swoich klientów, ale także raportowania podejrzanych transakcji. Od 2029 roku wymogi te będą również obejmować profesjonalne kluby piłkarskie, które zawierają duże kontrakty finansowe.

Unia wprowadziła zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro?

W omawianym wpisie czytamy [pisownia oryginalna]: „Parlament Europejski przegłosował zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tysiecy euro!”. 

Parlament Europejski podaje, że nowe przepisy dotyczące ogólnounijnego limitu w wysokości 10 tys. euro na płatności gotówkowe nie dotyczą wszystkich transakcji. Wyjątkiem są nieprofesjonalne płatności wykonywane pomiędzy osobami prywatnymi

Limit obowiązuje profesjonalnych handlowców wykonujących transakcje gotówkowe powyżej 10 tys. euro. 

AMLA – centralny organ nadzorczy

Organem kontrolującym egzekwowanie nowych regulacji dotyczących zwalczania prania pieniędzy będzie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) z siedzibą we FrankfurcieZajmie się on sprawowaniem nadzoru nad firmami finansowymi o największym ryzyku. AMLA będzie uprawniona do interweniowania w sytuacjach, gdy inne instytucje nadzorcze nie wypełnią swoich zobowiązań

Jak możemy przeczytać na stronie Komisji Europejskiej

„Urząd będzie pełnił rolę koordynacyjną i konwergencyjną w sektorze niefinansowym. W sektorze finansowym będzie również bezpośrednio nadzorować szereg wybranych podmiotów sektora finansowego, które są narażone na wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz działają transgranicznie w co najmniej sześciu państwach członkowskich”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać