Strona główna Fake News Wielki Reset to plan totalnej kontroli? Teoria spiskowa!

Wielki Reset to plan totalnej kontroli? Teoria spiskowa!

Wielki reset to plan totalnej kontroli?

Źródło: Facebook / Modyfikacje: Demagog

Wielki Reset to plan totalnej kontroli? Teoria spiskowa!

Nieprawdziwe informacje na temat Światowego Forum Ekonomicznego, wojny w Ukrainie i kryzysów.

Fake news w pigułce

  • W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym sugeruje się, że Wielki Reset to plan prowadzący do globalnej kontroli ludzkości. W ramach spisku rzekomo powoduje się wojny czy kryzysy gospodarcze, które mają wymusić na ludziach uległość.
  • nagraniu przedstawiono teorie spiskowe, nie ma bowiem żadnych dowodów, które wskazywałyby, że Wielki Reset to globalny spisek mający na celu zniewolenie ludzkości. Nieprawdą są informacje, jakoby wojna w Ukrainie była częścią programu „zrównoważonego rozwoju”, a także, by cyfrowa tożsamość miała w założeniu służyć nieustannemu monitorowaniu aktywności wszystkich ludzi.

Na Facebooku pojawiło się krótkie nagranie, w którym poruszono wątki znane z narracji konspiracyjnej na temat tzw. Wielkiego Resetu. Z filmu dowiemy się m.in., że celem wskazanego programu jest globalna i nieustanna kontrola wszystkich ludzi. Ponoć realizację tego planu zapewnić ma zorganizowanie wydarzeń, takich jak wojna w Ukrainie oraz kryzys finansowy.

Zrzut ekranu wpisu na Facebooku, do którego dołączono krótkie nagranie, na którym na tle domowego gabinetu widoczna jest kobieta ubrana w falbankową koszulę o kwiecistych wzorach.

Źródło: www.facebook.com

Podany powyżej materiał został zaczerpnięty z konta Ocalić życie TELEGRAM (@kakakaka2708) na TikToku. To profil, który jest częścią siatki powielającej różne materiały z sieci i rozpowszechniającej prorosyjską dezinformację. Powiązane ze sobą profile (np. 1, 2, 3) próbują zgromadzić jak największą liczbę osób w ramach jednej bańki informacyjnej i odsyłają do jednego kanału na Telegramie o nazwie Ocalić życie (kaka2708). Tam pojawiają się fałszywe informacje o wojnie i pandemii, a także narracje głoszące, że Europa nie poradzi sobie bez rosyjskiego gazu.

Czy Wielki Reset to globalistyczny plan do przejęcia kontroli nad światem?

Na początku nagrania słyszymy, że „Wielki Reset to globalistyczny plan, który rozwija się z prędkością światła. Rok 2020 był częścią tego planu. Aby naprawdę spełnić ambicje technokratów, prawdopodobnie potrzebna jest jakaś wojna; potrzebują chaosu, masowych ofiar, finansowego bałaganu, aby wywołać desperację niezbędną do wyrzeczenia się wszystkiego, także wolności i poddania się tyrańskiej kontroli” (czas nagrania 00:00).

Wielki Reset nie jest globalistycznym „planem” przejmowania kontroli przy użyciu wojen oraz problemów finansowych. Taką nazwą określa się inicjatywę Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum; WEF). Powstała ona w celu podjęcia działań, które pobudzą gospodarkę po pandemii COVID-19.

Jak można dowiedzieć się ze strony WEF, światowy kryzys zdrowotny ujawnił wiele niedoskonałości w funkcjonowaniu gospodarek, co stworzyło okazję do rozważań nad wprowadzeniem bardziej efektywnych środków zarządzania. Jak czytamy w sekcji „The Opportunity”:

„Inicjatywa ta zaoferuje pomocne spostrzeżenia dla tych, którzy będą decydować o przyszłym stanie stosunków międzynarodowych, kierunku gospodarek narodowych, priorytetach społeczeństw, naturze modeli biznesowych i o sposobie zarządzania światowymi dobrami wspólnymi”.

Światowe Forum Ekonomiczne

Nowoczesne kapitalistyczne gospodarki przechodzą przez tzw. cykl koniunkturalny, w związku z czym naturalne jest występowanie cyklicznych kryzysów oraz ożywień gospodarczych. Sytuacje kryzysowe (np.wojna) mogą mieć wpływ na kryzysy gospodarcze, ale nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że WEF miało zamiar zaplanować jakąkolwiek wojnę na świecie. Trzeba podkreślić, że następowanie po sobie różnych wydarzeń – jak np. stworzenie inicjatywy Wielkiego Resetu w 2020 roku oraz wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku – nie oznacza jeszcze związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nimi

Czy wojna w Ukrainie jest częścią programu zrównoważonego rozwoju?

nagraniu zachęca się też do: „wpisania w Google hasła – właśnie – zrównoważony rozwój czy program”. Jak słyszymy: „jest on wstrząsający w swojej treści i jest realizowany właśnie od 2020. I wojna na Ukrainie jest jego częścią i to bardzo, bardzo skrupulatnie realizowaną” (czas nagrania 00:48). Sprawdźmy więc, co się wydarzy po zastosowaniu się do powyższych instrukcji i czy faktycznie znajdziemy tam takie zapisy.

Jeden z pierwszych wyników, który ukazuje się po wpisaniu „zrównoważony rozwój” w wyszukiwarkę Google, prowadzi do strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nie znajdujemy tam żadnych makabrycznych zapowiedzi i – jak można przeczytać „zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego”.

Na innej stronie czytamy, że już w 2015 roku ONZ wyznaczyło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dążą do zapewnienia godnych warunków życia dla aktualnych i przyszłych pokoleń. Z opisu wynika, że skupiają się one wokół pięciu obszarów: 

  • ludzie,
  • planeta,
  • dobrobyt,
  • pokój,
  • partnerstwo.

Nie jest to coś – jak stwierdzono w filmie – co powstało w 2020 roku, lecz pięć lat wcześniej. Ogólnie sama idea może być jeszcze starsza i może sięgać do lat 90. XX wieku. Po wczytaniu się zauważymy, że w założeniu wyznaczone cele mają prowadzić m.in. do wyeliminowania ubóstwa, zakończenia głodu na świecie, równouprawnienia płci czy też dostępu do dobrej edukacji.

To bardzo ogólne zalecenia, na których wykonanie przewiduje się czas do 2030 roku. W żadnym z oficjalnych zapisów nie pojawia się wzmianka, jakoby wojna w Ukrainie lub inne światowe kryzysy były częścią niecnego planu „zrównoważonego rozwoju”. W rozpowszechnianym w sieci nagraniu przedstawiono więc fałszywe informacje, które w bezpodstawny sposób mogą budzić niepokój u odbiorcy.

Kolorowa grafika przedstawiająca 17 celów zrównoważonego rozwoju, w tym koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci i wiele więcej.

Źródło: www.gov.pl

Tożsamość cyfrowa nie oznacza nieograniczonej kontroli nad ludźmi

W drugiej połowie filmu dowiadujemy się, że: „tożsamość cyfrowa nie jest jedynie formą identyfikacji. To jest to, kim naprawdę my jesteśmy. Tożsamość cyfrowa ma prowadzić do kontroli, totalnej inwigilacji naszych zachowań, naszych czynów, myśli, wyborów, decyzji przez całą dobę […] Dane te mogą być wykorzystywane przeciwko nam” (czas nagrania 01:25). 

Nie ma dowodów na to, że taka technologia została zaplanowana jako narzędzie do kontroli i totalnej inwigilacji ludzkości. Koncepcje co do tożsamości cyfrowej są zróżnicowane, jednak w Unii Europejskiej planuje się wprowadzenie tzw. europejskiej tożsamości cyfrowej, której będzie można użyć na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia informacji o nas online lub offline (w postaci klasycznego dowodu). 

Różnica między zwykłym dowodem a cyfrową tożsamością jest natomiast taka, że w założeniu obywatele mają mieć lepszy wgląd co do tego, jak i kiedy przetwarza się ich dane po udostępnieniu. W praktyce oznaczałoby to więc zwiększenie kontroli nad własnymi danymi. To całkiem odmienna koncepcja od tej, którą przedstawiono w filmie.

Podsumowanie – teorie spiskowe to proste, ale niekoniecznie dobre wyjaśnienie

Teorie spiskowe opierają się na założeniu, że działające w ukryciu potężne siły stoją za szkodliwymi i tragicznymi wydarzeniami (niekoniecznie muszą być to „światowe elity”). Tego rodzaju teorie spiskowe mają to do siebie, że nie bazują na żadnych wiarygodnych dowodach i bardzo – wręcz niechlujnie – uogólniają rzeczywistość. Opierają się na przekonaniu o istnieniu ukrytej prawdy, do której tylko nieliczni mają dostęp, a także upraszczają złożoność poważnych wydarzeń w zero-jedynkowy sposób, przedstawiając rzeczywistość tak, jakby była ona polem walki dobra ze złem. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram