Strona główna Fake News Zielony Ład to „spisek” Światowego Forum Ekonomicznego? Fałsz

Zielony Ład to „spisek” Światowego Forum Ekonomicznego? Fałsz

Zielony Ład to „spisek” Światowego Forum Ekonomicznego? Fałsz

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

Zielony Ład to „spisek” Światowego Forum Ekonomicznego? Fałsz

Wpis przekazuje nieprawdziwe informacje na temat strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Fake news w pigułce

  • Na Facebooku opublikowano post zawierający fałszywe informacje o Europejskim Zielonym Ładzie i o zmianie klimatu. Wpis podaje nieprawdziwe twierdzenia, np. że Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) chce zakazać produkcji mięsa i nabiału, a produkty te ma zastąpić żywność stworzona „na bazie owadów”.
  • Treść posta podważa również istnienie zmiany klimatu: „w ostatnich latach elity WEF próbowały demonizować rolnictwo poprzez sianie strachu przed »globalnym ociepleniem«”.
  • Europejski Zielony Ład to seria inicjatyw politycznych, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przykładowo: strategia „Od pola do stołu” proponuje alternatywne źródła białka, których produkcję ocenia się jako bardziej zrównoważoną. Nie ma na celu wprowadzenia przymusu spożywania owadów.
  • Zmiana klimatu jest faktemwynika z działalności człowieka, a jej konsekwencje dotyczą wszystkich ludzi na świecie.

5 marca 2024 roku na Facebooku opublikowano post dotyczący tego, że Europejski Zielony Ład to rzekomo spisek WEF mający na celu zniszczenie »Klasy robotniczej!!«”. We wpisie podano nieprawdziwe informacje na temat Zielonego Ładuzmiany klimatu. Jak czytamy w poście [pisownia oryginalna]: […] globaliści z WEF i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wykorzystują strach przed »zmianami klimatycznymi«, aby przejąć kontrolę nad masami. Ustanawiając ONZ jako rząd jednego świata, mający zaradzić »globalnemu ociepleniu«”.

Znajdziemy także takie twierdzenia jak to, że Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) ma zakazać produkcji mięsa i nabiału. Zgodnie z treścią wpisu produkty te zastąpi żywność na bazie owadów”. 

Zrzut ekranu posta na Facebooku. Widzimy na nim Klausa Schwaba, założyciela i prezesa wykonawczego World Economic Forum oraz napis: „»Zielony Ład « to spisek WEF mający na celu zniszczenie »Klasy robotniczej«”!!. 305 reakcji, 14 komentarzy, 167 udostępnień.

Źródło: www.facebook.com

Zielony Ład to spisek Światowego Forum Ekonomicznego?

We wpisie czytamy [pisownia oryginalna]: »ZIELONY ŁAD« to spisek WEF”. 

Rada Unii Europejskiej podaje, że Europejski Zielony Ład to seria inicjatyw politycznych, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak czytamy na stronie rządowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska planuje rozpocząć działania, które pozwolą osiągnąć ten cel. Są to m.in.: 

  • przejście na energię, która jest ekonomiczna, bezpieczna i czysta,
  • rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • budownictwo energooszczędne i zasobooszczędne;
  • zrównoważona mobilność,
  • ochrona środowiska, w tym zmniejszenie zanieczyszczenia wód, gleb i atmosfery, 
  • usprawnione gospodarowanie odpadami. 

Czy Zielony Ład może być sprawiedliwy dla wszystkich?

We wpisie pojawia się także twierdzenie dotyczące tego, że celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zniszczenie »Klasy robotniczej!!«

Na stronie Komisji Europejskiej znajdziemy informacje na temat mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Jest to narzędzie Unii Europejskiej, które ma zapewnić „sprawiedliwą transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, nie pozostawiając nikogo w tyle”. Innymi słowy, ma ono zniwelować negatywne skutki zmian. W latach 2021–2027 program  planuje wsparcie w wysokości 55 mld euro dla tych regionów, które najbardziej odczują społeczno-gospodarcze skutki transformacji

Jednym z filarów powyższego mechanizmu jest fundusz sprawiedliwej transformacji. Jak podaje Komisja Europejska, jest on pomocą dla tych państw członkowskich, które „zidentyfikowały terytoria najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej”. 

Europejski Zielony Ład nie powstał po to, by zniszczyć „klasę robotniczą”. Jego głównym celem jest dążenie do tego, aby Europa stała się „pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu”. Osiągnięcie neutralności emisyjnej nastąpi tylko wtedy, gdy wszystkie emisje gazów cieplarnianych na świecie zostaną zrównoważone przez pochłanianie dwutlenku węgla.

Światowe Forum Ekonomiczne zakaże produkcji mięsa i nabiału?

poście czytamy [pisownia oryginalna]: „WEF nalega na zakazanie mięsa i produktów mlecznych w celu »walki ze zmianami klimatycznymi«. Według WEF rozwiązaniem jest zastąpienie mięsa »żywnością« na  bazie owadów”.

Na stronie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) opublikowano 9 lutego 2022 roku artykuł na temat spożywania insektów (w kontekście zmiany klimatu). Przedstawia on opinię, że produkcja alternatywnych źródeł białka, np. z owadów, może pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków dla klimatu. 

W artykule WEF nie ma informacji o tym, że ludzie będą musieli jeść owady. Nie nawołuje on też do wprowadzenia zakazu spożywania mięsa. 

We wstępie publikacji pojawia się ostrzeżenie, że artykuł ten jest celowo „przeinaczony na stronach, które rozpowszechniają fałszywe informacje”.

Europejski Zielony Ład zakłada zastąpienie mięsa żywnością z owadów? 

Strategia Unii Europejskiej „Od pola do stołu” jest jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem tego programu jest dążenie do tego, aby systemy żywnościowe stały się bardziej zrównoważone

We wskazanym dokumencie nie podano informacji o tym, że spożywanie i produkcja mięsa czy nabiału zostanie zakazana. Nie znajdziemy również przekazów dotyczących tego, że produkty te będą w całości zastąpione żywnością na bazie owadów. W treści strategii „Od pola do stołu” możemy przeczytać o wprowadzeniu na rynek „zrównoważonych i innowacyjnych dodatków paszowych”, w celu ograniczenia negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na klimat

Komisja Europejska promuje alternatywne źródła białka, których produkcję ocenia się jako bardziej zrównoważoną. Planuje też np. ograniczenie używania „krytycznych materiałów paszowych (np. soi uprawianej na wylesionych gruntach)” (s. 10). Będzie to możliwe dzięki popularyzowaniu „białek roślinnych pochodzących z UE, a także alternatywnych materiałów paszowych, takich jak owady, morskie zasoby paszowe (np. algi) i produkty uboczne z biogospodarki (np. odpady rybne)” (s. 10). 

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wskazanej strategii nie zmuszają ludzi do spożywania owadów ani żywności sztucznie wyhodowanej. Podobne fałszywe treści sprawdzaliśmy w Demagogu już wcześniej [1, 2].

Jak może wyglądać świat w przyszłości, jeśli nie podejmiemy żadnych działań zapobiegających zmianie klimatu?

W omawianym wpisie widzimy następujące przekazy: „w ostatnich latach elity WEF próbowały demonizować rolnictwo poprzez sianie strachu przed »globalnym ociepleniem«”.

Zmiana klimatu jest faktem, a jej przyczyną jest działalność ludzi. NASA podaje, że już teraz widzimy skutki tej zmiany, m.in.: „utrata lodu morskiego, topnienie lodowców i pokrywy lodowej, wzrost poziomu morza i bardziej intensywne fale upałów”. Jak w 2021 roku podał Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC): „w nadchodzących dziesięcioleciach zmiany klimatyczne nasilą się we wszystkich regionach […] W przypadku globalnego ocieplenia o 2°C ekstremalne upały będą częściej osiągać krytyczne progi tolerancji dla rolnictwa i zdrowia”. 

Informowanie o zmianie klimatu i związanych z nią zagrożeniach ma na celu edukowanieuświadamianie społeczeństwa. Dążenie Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej oznacza, że także w sektorze rolnictwa należy rozpocząć działania, które pomogą ograniczyć emisje.

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) czytamy

„Badania pokazują, że już 3,6 mld ludzi żyje na obszarach wysoce podatnych na zmiany klimatu. Oczekuje się, że w latach 2030–2050 zmiana klimatu spowoduje ok. 250 tys. dodatkowych zgonów rocznie, tylko z powodu niedożywienia, malarii, biegunki i stresu cieplnego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez lepsze wybory w zakresie transportu, żywności i zużycia energii może przynieść bardzo duże korzyści dla zdrowia, w szczególności poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza”. 

O czym mówi raport Institute for Community Studies (ICS)?

poście powołano się na raport „Our journey to net zero”, przygotowany przez Institute for Community Studies (ICS) we współpracy z Nuffield Foundation: „W raporcie […] stwierdzono, że WEF naciska na »ZIELONY ŁAD«, aby »uczynić biednych biedniejszymi i wpychać borykające się z problemem społeczności w dalszą deprywację i wykluczenie«”. Dalej czytamy: „dochodzenie przeprowadzone przez Instytut Studiów Społecznych (ICS) wykazało, że niewybrani globaliści z WEF i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wykorzystują strach przed »zmianami klimatycznymi«, aby przejąć kontrolę nad masami”. 

Institute for Community Studies (ICS) to instytut badawczy zajmujący się kwestiami społecznymi, wspierany przez organizację The Young Foundation. Celem instytutu jest dążenie do „równiejszych relacji między instytucjami i społecznościami”.

W wydanym przez nich raporcie nie ma wniosku, że „WEF naciska na »ZIELONY ŁAD«”. Ani razu nie wspomina o WEF. O ONZ wspomniano raz, w zupełnie innym kontekście.

Na stronie Nuffield Foundation znajdziemy informacje, że raport „stworzy ramy dla zrozumienia i reagowania na to, w jaki sposób przejście Wielkiej Brytanii na zerową emisję netto wpłynie na rodziny i społeczności, w których żyją”. Wskazany przewodnik podaje zalecenia i porady, które pomogą Wielkiej Brytanii zrealizować założenie zerowej emisji netto. Przedstawia również zagrożenia wynikające z tej transformacji dla różnych grup społecznych, ekonomicznych i demograficznych w tym kraju. 

Bill Gates promuje laboratoryjne „fałszywe” mięso? 

We wpisie czytamy [pisownia oryginalna]: „zakazując produktów mięsnych i mlecznych, globaliści, tacy jak WEF i Bill Gates […] mogą wypełnić te duże luki w zaopatrzeniu w żywność własnymi produktami sztucznymi. W ostatnich latach Gates był zajęty promowaniem swoich laboratoryjnych produktów »mięsnych«, które pozwalają na produkcję fałszywej »wołowiny«»kurczaka« w fabrykach”. 

Bill Gates mówi o potrzebie ograniczenia spożywania mięsa na rzecz alternatywnych źródeł białka, nie twierdzi jednak, że spożywanie go powinno być zakazane. W wywiadzie z 2021 roku dla Massachusetts Institute of Technology Review wyraża swoją opinię dotyczącą tego, że: „wszystkie bogate kraje powinny przejść w 100 proc. na syntetyczną wołowinę”. Bill Gates wspiera firmy zajmujące się produkcją syntetycznego mięsa w laboratoriach, np. w Memphis MeatsImpossible FoodsWięcej informacji na ten temat znajdziesz w tych analizach (1, 2).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram