Strona główna Fake News Zmutowane kleszcze winne alergii na czerwone mięso? Fałsz

Zmutowane kleszcze winne alergii na czerwone mięso? Fałsz

Zmutowane kleszcze winne alergii na czerwone mięso? Fałsz

fot. Facebook / Modyfikacje: Demagog

Zmutowane kleszcze winne alergii na czerwone mięso? Fałsz

Post rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dotyczące projektu finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na Facebooku opublikowano grafikę z informacją, że wskutek badania nad kleszczami, finansowanymi przez Billa Gatesa, 450 tys. Amerykanów cierpi z powodu zespołu alfa-gal, objawiającego się alergią na czerwone mięso, którą wywołuje ugryzienie kleszcza. 
  • Post odnosi się do projektu Oxitec „Friendly™ Cattle Tick”, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Nie ma dowodów na żadne powiązania pomiędzy badaniami a występowaniem alergii na czerwone mięso w Stanach Zjednoczonych. Testy firmy Oxitec skupiają się na kleszczach Rhipicephalus microplus, podczas gdy w raporcie amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) nt. przypadków zespołu alfa-gal w USA wspomina się o innych gatunkach kleszczy.
  • Podana w poście liczba 450 tys. Amerykanów cierpiących na zespół alfa-gal nie jest potwierdzona. W swoim raporcie CDC wyłącznie szacowało, że w USA w latach 2010–2022 alergia na czerwone mięso mogła dotknąć od 96 do 450 tys. osób.

7 sierpnia 2023 roku na facebookowej stronie Antysystem i Duchowość Inaczej: jarek-kefir.com opublikowano post, w którym podano niepokojące informacje na temat działań Billa Gatesa. Czytamy w nim: „Bill Gates sfinansował badania nad genetycznie modyfikowanymi kleszczami dla bydła – teraz 450 000 Amerykanów ma alergie na czerwone mięso z powodu »zespołu alfa-gal « spowodowanego ukąszeniami kleszczy”. 

Zrzut ekranu z posta na Facebooku. Na grafice informacja, że przez badania nad kleszczami finansowane przez Billa Gatesa 450 000 Amerykanów cierpi z powodu zespołu alfa-gal. W opisie prośba o wsparcie finansowe.

Źródło: www.facebook.pl

Post w krótkim czasie zdobył ponad 200 reakcji i 100 udostępnień. Wśród ponad 30 komentarzy odnajdujemy liczne głosy osób, które powtarzają fałszywe teorie na temat Billa Gatesa. „Gates ktory jest za zmniejszeniem ludnosci na swiecie wiele instytucji i wiele laboratoriów wspiera miliardami, media wszystkie na swiecie, trudno dotrzec do prawdy bo wszystko pod jego sznureczkiem. Sam oficjalnie stwierdzic ze trzeba dokonac depopulacji” – czytamy. W innym miejscu napisano: „Już za kleszcze się wziął? Wcześnie była mowa o genetycznie modyfikowanych komarach z Kolumbii. Zdolna bestia. Chyba musi być zdolnym profesorem nie tylko medycyny ale również biotechnologii”. 

Do jakich badań odnosi się wpis?

W omawianym poście pada informacja, że „Bill Gates sfinansował badania nad genetycznie modyfikowanymi kleszczami dla bydła”. Nie są to jednak pasożyty tworzone „dla” zwierząt hodowlanych, lecz mające przyczyniać się do ich ochrony. O jakie przedsięwzięcie chodzi? 

W 2021 roku Fundacja Billa i Melindy Gates przyznała amerykańskiej firmie biotechnologicznej Oxitec grant w wysokości blisko 1,5 mln dolarów na badania nad technologią umożliwiającą samoograniczanie populacji kleszczy zwierzęcych Rhipicephalus microplus.

W maju 2023 roku firma poinformowała o pozytywnych wynikach testów nad projektem „Friendly™ Cattle Tick” oraz planowanej kontynuacji prac dzięki finansowaniu w wysokości ponad 4,8 mln dolarów otrzymanemu od fundacji. 

Dlaczego bada się akurat te kleszcze? 

Rhipicephalus microplus nazywany również niebieskim kleszczem azjatyckim (z ang. Asian blue tick) jest niebezpiecznym pasożytem atakującym zwierzęta gospodarskie. Kleszcze z tego gatunku występują w tropikalnych i subtropikalnych rejonach świata, m.in. w Azji, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej. Obciążenie bydła infekcją kleszczy może wywoływać „anemię, zmniejszać produktywność zwierząt gospodarskich i uszkadzać skórę”. 

Pasożyty te mogą przenosić również liczne choroby, np. Babeszjozę bydła, Anaplazmozę czy zespół ciężkiej gorączki z trombocytopenią. Rhipicephalus microplus odpowiedzialny jest za miliardowe straty w przemyśle hodowlanym każdego roku, co wyjątkowo negatywnie odbija się na mieszkańcach krajów rozwijających się. Dodatkowo kleszcze z tego gatunku wykazują inwazyjność i rosnącą odporność na większość chemicznych pestycydów.

Jaki jest cel badań finansowanych przez Fundację Billa i Melindy Gates?

Zgodnie z opisem projektu, zamieszczonym na stronie internetowej, Oxitec planuje stworzyć rozwiązanie będące nietoksycznąbezpieczną dla środowiska alternatywą dla pestycydów chemicznych używanych w celu zwalczania kleszczy atakujących bydło. Projekt ten jest we wczesnym stadium rozwoju. Firma informuje jednak o swoich planach badawczych:

„Prosty gen samoograniczający wprowadzony do kleszczy […] pozwala na produkcję grup składających się wyłącznie z samców, które – po uwolnieniu w terenie – łączą się w pary z samicami inwazyjnych szkodników. Gen samoograniczający jest przekazywany ich potomstwu, zapobiegając jego przetrwaniu i rozmnażaniu się. Przy stałym uwalnianiu kleszczy Friendly™ na danej farmie, liczba samic roznoszących choroby będzie spadać, powodując zmniejszenie liczby kleszczy tego gatunku”.

W przypadku wstrzymania uwalniania do środowiska kleszczy, noszących wspomniany gen, ma on zaniknąć w ciągu kilku pokoleń pasożytów.

Amerykanie nie cierpią na zespół alfa-gal z powodu badań finansowanych przez Billa Gatesa

W omawianym poście informuje się również, że przez finansowanie badań nad kleszczami „450 000 Amerykanów ma alergie na czerwone mięso”. Nie ma dowodów na to, że wspomniany projekt w jakikolwiek sposób odpowiedzialny jest za potwierdzone przypadki alergii. 

28 lipca 2023 roku na stronie amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) opublikowano raport dotyczący występowania zespołu alfa-gal wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jak podano, zespół ten jest „stanem alergicznym związanym z ukąszeniem kleszcza, charakteryzującym się potencjalnie zagrażającą życiu nadwrażliwością na oligosacharyd występujący w większości mięsa ssaków i produktów z niego otrzymywanych”. W raporcie poinformowano, że nie jest możliwe dokładne określenie liczby osób dotkniętych zespołem alfa-gal w USA, ale szacuje się, że od 2010 roku mogło na niego cierpieć od 96 do 450 tys. Amerykanów. Dane, które pojawiły się w facebookowym poście, nie są więc prawdziwe – nie ma pewności, że dokładnie 450 tys. osób w USA ma obecnie alergię na czerwone mięso

Co ważne, jak podaje CDC, naukowcy coraz częściej wskazują, że za występowanie syndromu alfa-gal odpowiedzialne mogą być kleszcze Amblyomma americanum (w języku angielskim również nazywane „the lone star tick”), chociaż nie wyklucza się, że również inne pasożyty mogą wywoływać tę alergię. W raporcie w żaden sposób nie wspomina się o kleszczach Rhipicephalus microplus, badanych przez firmę Oxitec. 

Warto zauważyć, że na facebookowej grafice finansowanie badań nad kleszczami powiązane zostało bezpośrednio z występowaniem zespołu alfa-gal. Jednak, jak już wspomnieliśmy, projekt „Friendly™ Cattle Tick” otrzymał grant od Fundacji Billa i Melindy Gates dopiero w 2021 roku, a alergię na czerwone mięso odnotowywano już wcześniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram