Strona główna Obietnice wyborcze Skrócenie kolejek do lekarzy

Skrócenie kolejek do lekarzy

Skrócenie kolejek do lekarzy

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Będziemy zmierzać do przyspieszenia informatyzacji systemu opieki zdrowotnej, tak, aby każdy obywatel w Polsce posiadał Kartę Zdrowia i mógł w każdym miejscu systemu opieki zdrowotnej skorzystać z zwartych w niej danych. Zinformatyzowanie systemu opieki zdrowotnej znacznie
ułatwi przepływ i dostęp do informacji, co w zdecydowany sposób zmniejszy czas oczekiwania na świadczenia.

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obietnica skrócenia kolejek do lekarzy została w programie PiS z 2014 r. sprowadzona do sześciu postulatów:

 • powstrzymania prywatyzacji w służbie zdrowia,
 • przywrócenia roli lekarza pierwszego kontaktu,
 • odbiurokratyzowania pracy lekarzy,
 • powstrzymania biurokratyzacji i prywatyzacji ratownictwa medycznego,
 • wprowadzenia zasady referencyjności,
 • przyspieszenia informatyzacji systemu opieki zdrowotnej i dostępu do

Główne zmiany w tym zakresie przyniosły poniższe ustawy:

 • Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej na mocy której do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego nie może należeć mniej niż 51% kapitału zakładowego szpitala;
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wzmacniająca pozycję lekarza rodzinnego, będącego od tej pory koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia;
 • Nowelizacja kilku ustaw upoważniająca asystentów medycznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich i odciążająca tym samym lekarzy;
 • Nowelizacja Ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, w myśl której in. od 1 stycznia 2021 r. dyspozytornia medyczna będzie komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego;
 • Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tworząca tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowie

Realizacja obietnicy skrócenia kolejek wymagała systemowego podejścia do reformy służby zdrowia. Czy działania podjęte przez PiS przyniosły pożądane efekty w tym zakresie?

Dwa niezależne od siebie raporty – Fundacji Watch Health CareNajwyższej Izby Kontroli – wskazują na tendencję odwrotną. Zgodnie z barometrem WHC od 2016 r., czyli od momentu podjęcia pierwszych działań na rzecz realizacji planu skracania kolejek przez rząd PiS, średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne regularnie wzrastał. O ile w 2016 r. wynosił on 3 miesiące, to w pierwszym kwartale 2019 r. wartość ta wzrosła do 3,8 miesiąca. W stosunku do roku 2015 czas oczekiwania zwiększył się o 0,8/0,9 miesiąca (w zależności od przyjętego kwartału). Liczba miesięcy spędzanych na oczekiwaniu na wizytę jest w 2019 r. największa w całym zawartym w raporcie przedziale czasowym, czyli od początku 2012 r. Na 43 wymienione w raporcie WHC dziedziny medycyny tylko w przypadku 9 czas oczekiwania na wizytę uległ skróceniu (najwięcej w przypadku otolaryngologii – aż o 4,4 miesiąca). Wydłużeniu uległy kolejki w 14 dziedzinach. W przypadku pozostałych 20 dziedzin czas oczekiwania nie uległ zasadniczej zmianie.

Szczególnemu wydłużeniu uległ czas oczekiwania w następujących dziedzinach:

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu (wzrost o 2,9 miesiąca),
 • chirurgia naczyniowa (o 2,8 miesiąca),
 • kardiologia dziecięca (o 2,3 miesiąca),
 • medycyna paliatywna (o 2,3 miesiąca),
 • nefrologia (o 2,3 miesiąca).

Najdłużej, bo aż 11,6 miesiąca, czeka się na wizytę u endokrynologa. Niewiele krótszy czas oczekiwania – 10,9 miesiąca – przypadł patologii słuchu.

Dane z raportu NIK są mniej aktualne – najnowszy raport, jakim dysponujemy, pochodzi z grudnia 2017 r. W porównaniu do 2016 r., średni czas oczekiwania na świadczenia dla przypadków stabilnych wydłużył się wówczas w 113 przypadkach, w 176 pozostał niezmieniony, a w 82 skrócił się. Dla przypadków pilnych, czas oczekiwania wydłużył się w 51 przypadkach, w 297 pozostał bez zmian, a skrócił się w 23.

NIK wymienił również liczne poradnie, w których czas oczekiwania uległ największemu wydłużeniu. Są to:

 • poradnia osteoporozy – wzrost o 28 dni,
 • poradnia hepatologiczna – o 19 dni,
 • poradnie neurochirurgiczna i chorób zakaźnych – o 16 dni,
 • poradnia chorób zakaźnych dla dzieci – o 13

Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, zgodnie z danymi NIK, największy wzrost czasu oczekiwania odnotowano w przypadku leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – 82 dni. Z kolei w rehabilitacji leczniczej najdłużej oczekiwano (przypadki stabilne) na świadczenia w oddziałach paraplegii i tetraplegii (paraliżu dwu- i czterokończynowego w wyniku przerwania rdzenia kręgowego) – rekordowe 1 209 dni. Za raportem warto zacytować, że „w ocenie NIK w przypadku szybkiego rozwoju choroby zakaźnej (…) długi czas oczekiwania do specjalisty może stanowić zagrożenie epidemiologiczne dla ludności”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!