Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali – Obietnice PiS

Utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali – Obietnice PiS

Utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W sposób skoordynowany podniesiemy na zupełnie nowy poziom jakość polskich szpitali, z których korzystają na co dzień tysiące Polaków. (…) Fundusz modernizacji szpitali, który uruchomimy, będzie miał wartość 2 mld zł.

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Pieniędzmi na szpitale – zlikwidować relikty PRL-u

programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku (s. 92) zapowiedziano modernizację polskich szpitali. Autorzy programu podkreślili, że „W sposób skoordynowany podniesiemy na zupełnie nowy poziom jakość polskich szpital”

W ramach tych działań zaplanowano uruchomienie specjalnego Funduszu Modernizacji Szpitali, którego wartość miała wynieść 2 mld zł. Twórcy programu tłumaczyli, że w ten sposób chcą zlikwidować pozostałości po PRL.

Powstanie Funduszu Medycznego

27 maja 2020 roku poseł Michał Jaros złożył interpelację z zapytaniem o aktualny stan prac nad obiecanym funduszem modernizacji szpitali. W odpowiedzi czytamy, że w momencie składania interpelacji trwały „intensywne prace nad projektem ustawy”. 

Dodatkowo z deklaracji Ministerstwa Zdrowia wynika, że Fundusz Modernizacji Szpitali miał działać jako część Funduszu Medycznego.

Fundusz Medyczny powstał na mocy ustawy z 7 października 2020 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. W jego obrębie utworzone zostały 4 subfundusze:

Środki z subfunduszu infrastruktury strategicznej mają być przeznaczone na szpitale onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie. Natomiast subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych przewidziano z myślą m.in. o wymianie i zakupie łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego.

Inwestycje z Funduszu Medycznego

W ramach Funduszu Medycznego przeprowadzane są konkursy, które wyłaniają beneficjentów. W przypadku subfunduszu infrastruktury strategicznej w 2022 roku przeprowadzono konkurs, w ramach którego pieniądze otrzymało 14 placówek zajmujących się leczeniem dzieci. Łączna wartość dotacji wyniosła 3,1 mld zł, czyli o 1 mld więcej, niż przewidziano.

Zakończył się także konkurs w ramach Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych (SMPL) na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). W trakcie naboru przewidziane dofinansowanie 750 mln zł zostało zwiększone do prawie 1,5 mld zł. 

Lista rankingowa została opublikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia. Wynika z niej, że dofinansowanie na remont szpitalnych oddziałów ratunkowych otrzymały 152 ośrodki. W konkursie udział wzięło łącznie 207 placówek.

We wrześniu uruchomiono 2 nowe konkursy inwestycyjne

Dodatkowo w pod koniec września zostały uruchomione kolejne 2 konkursy w ramach Funduszu Medycznego. Jednym z nich jest konkurs, w ramach którego zostanie przekazane 195 mln zł na urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Drugim programem uruchomionym we wrześniu b.r. w ramach Funduszu Medycznego jest konkurs na dofinansowanie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). W ramach tego programu przewidziane zostały dofinansowania na łączną kwotę 75 mln zł. Na każdy wniosek maksymalna kwota dotacji wynosi 600 tys. zł.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Inny projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa powstał 29 grudnia 2021 roku i został złożony przez obecnego ministra zdrowia – Adama Niedzielskiego. Projekt ten nie przeszedł pełnej ścieżki legislacyjnej. Po konsultacjach i wydanych ocenach skutków regulacji został on wstrzymany i porzucony.

Projekt zakładał podział szpitali ze względu na ich sytuację finansową (art. 25) na 4 kategorie: A, B, C, D. Kategoria miała być przyznawana co 3 lata przez utworzoną instytucję – Agencję Rozwoju Szpitali.

ocenie skutków regulacji przeczytać możemy, że: 

„Celem ustawy jest modernizacja i poprawa efektywności działalności oraz poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów szpitalnych, a także wsparcie ich rozwoju, optymalizacja ich działalności, dostosowanie działalności poszczególnych podmiotów szpitalnych do potrzeb regionalnych, wprowadzanie lub ulepszanie procesowego modelu zarządzania podmiotami szpitalnymi, a w razie potrzeby naprawa ich działalności oraz restrukturyzacja ich zadłużenia”.

Ministerstwo chce nowej ustawy

W roku 2023 roku minister zdrowia zapowiedział kolejny projekt ustawy. Oprócz nowej treści prawa zmieniona ma być także nazwa programu na „Fundusz Wsparcia Szpitali”. 

Założenia projektu ustawy zostały przedstawione w rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z nową koncepcją ministerstwo wspomina o „zmianie profilu i dostosowaniu działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych”.

Polskie szpitale są zadłużone

W odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dane dotyczące zadłużenia polskich szpitali za I kwartał 2022 roku. Wynika z nich, że najbardziej zadłużonym szpitalem był szpital kliniczny Uniwersytetu Warszawskiego (ponad 1,1 mld zł). Według tych danych na koniec 2022 roku szpitale były zadłużone łącznie na ok. 18 mld zł.

Dodatkowo z raportu, przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali pod kierownictwem prof. Eweliny Nojszewskiej z SGH w Warszawie, wynika, że sytuacja finansowa szpitali pogorszyła się. Na 211 zbadanych szpitali aż 191 zanotowało straty na działalności podstawowej (w 2021 roku były to 172 szpitale). W sumie straty szacowano na ok. 2 mld zł.

Fundusz jest, ale pod inną nazwą

W ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej przekazano ponad 3 mld zł na modernizację szpitali pediatrycznych. Z kolei w zakresie subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych przeprowadzono konkurs na kwotę 750 mln zł. W związku z tym, zgodnie z naszą metodologią, obietnicę uznajemy za zrealizowaną.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia próbowało powołać specjalny fundusz, który zająłby się oddłużaniem polskich szpitali. Projekt ten nie trafił nawet do Sejmu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!