Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 12.] Zniesienie recepty na tabletkę „dzień po”

[Konkret 12.] Zniesienie recepty na tabletkę „dzień po”

[Konkret 12.] Zniesienie recepty na tabletkę „dzień po”

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zapewnimy dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Antykoncepcja awaryjna od 2017 roku dostępna wyłącznie na receptę

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na sprzedaż bez recepty tabletki EllaOne w państwach UE. Tabletka ta zawiera octan uliprystalu, który opóźnia owulację. W wyniku decyzji KE w Polsce w latach 2015–2017  możliwy był jej zakup bez recepty przez osoby powyżej 15. roku życia.

Następnie w maju 2017 roku, gdy rządziło PiS, zmieniono ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W wyniku tych zmian od 23 lipca 2017 roku tabletki „dzień po” stały się dostępne wyłącznie na receptę.

Przeciwko wprowadzonym przez PiS zmianom protestował m.in. ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz ginekolodzy, którzy w liście do ministra zdrowia powoływali się na rekomendację KE. Pisaliśmy o tym szerzej w jednej z naszych analiz.

Donald Tusk: tabletka „dzień po” będzie dostępna od 15. roku życia bez recepty

Donald Tusk pod koniec stycznia poinformował, że prace rządu nad ustawą o „pigułce dzień po” zostały sfinalizowane. Premier zapowiedział, że będzie możliwy zakup tabletki bez recepty pod warunkiem ukończenia 15. roku życia.

30 stycznia 2024 roku rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

projekcie ustawy czytamy (art. 1 ust. 1), że uchyla ona przepis art. 23a ust. 1a Prawa farmaceutycznego, który wszedł w życie 23 lipca 2017 roku. Zgodnie z tym przepisem produkty lecznicze do stosowania w antykoncepcji automatycznie zalicza się do kategorii wydawanych na receptę. Na tej podstawie recepty wymagają także tabletki EllaOne.

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie regulacji, która umożliwi ministrowi zdrowia określenie – drogą rozporządzenia – wieku lub innych wymagań uzasadniających wydanie na receptę produktu leczniczego (art. 1 pkt 2).

Koniec z receptami na antykoncepcję awaryjną?

Zaproponowane w projekcie zmiany znoszą zapis, według którego antykoncepcja awaryjna była dostępna wyłącznie na receptę. Ustawa nie stała się jednak jeszcze przedmiotem obrad Sejmu.

W związku z powyższym obietnicę oceniamy jako pozostającą w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!