Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

[Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

[Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Czym jest język regionalny i co status języka regionalnego zapewnia?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych za język regionalny uważa się język, który jest tradycyjnie używany na terytorium państwa przez jego obywateli, którzy stanowią mniejszą liczebnie grupę od reszty ludności państwa. Co istotne, język regionalny różni się od języka oficjalnego państwa. Nie dotyczy to dialektów ani języków imigrantów.

Dotąd jedynym językiem regionalnym uznawanym prawnie w Polsce pozostawał język kaszubski (art. 19 ust. 2).

Uznanie języka regionalnego pozwala na realizację prawa do nauki tego języka na zasadach przewidzianych dla języków mniejszości (art. 17). Oznacza to np. możliwość zdawania matury z języka kaszubskiego. Dodatkowo władze lokalne są zobowiązane wspierać działalność zmierzającą do zachowania i ochrony języka (art. 20).

Język śląski drugim językiem regionalnym w Polsce?

25 stycznia 2024 roku grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach regionalnych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że dotyczy on nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu (s. 9). Ponadto przewiduje on dodanie dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem śląskim do składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy podejmowana jest próba przyznania statusu języka regionalnego językowi śląskiemu. Od 2010 roku pięciokrotnie kierowano do Sejmu projekty ustaw w tej sprawie, jednak dotąd nie przyniosło to skutku (1, 2, 3, 4, 5).

Prace nad uznaniem języka śląskiego trwają

Donald Tusk zapowiedział uznanie języka śląskiego jako regionalny jeszcze w marcu 2023 roku. Obecnie projekt, który to umożliwi, znalazł się w Sejmie i czeka na zaopiniowanie przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne.

Projekt został skierowany do I czytania na początku marca 2024 i trafił pod obrady Sejmu 20 marca. Następnie przekazano go do prac w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Obietnica przewidywała złożenie projektu, do czego faktycznie doszło. Obecnie jest procedowany w Sejmie. Wbrew obietnicy język śląski nie został jeszcze uznany za regionalny – na tej podstawie oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!