Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

[Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

[Konkret 83.] Uznanie śląskiego za język regionalny

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków.

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Czym jest język regionalny i co status języka regionalnego zapewnia?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych za język regionalny uważa się język, który jest tradycyjnie używany na terytorium państwa przez jego obywateli, którzy stanowią mniejszą liczebnie grupę od reszty ludności państwa. Co istotne, język regionalny różni się od języka oficjalnego państwa. Nie dotyczy to dialektów ani języków imigrantów.

Dotąd jedynym językiem regionalnym uznawanym prawnie w Polsce pozostawał język kaszubski (art. 19 ust. 2).

Uznanie języka regionalnego pozwala na realizację prawa do nauki tego języka na zasadach przewidzianych dla języków mniejszości (art. 17). Oznacza to np. możliwość zdawania matury z języka kaszubskiego. Dodatkowo władze lokalne są zobowiązane wspierać działalność zmierzającą do zachowania i ochrony języka (art. 20).

Język śląski drugim językiem regionalnym w Polsce?

25 stycznia 2024 roku grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach regionalnych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że dotyczy on nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu (s. 9). Ponadto przewiduje on dodanie dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem śląskim do składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy podejmowana jest próba przyznania statusu języka regionalnego językowi śląskiemu. Od 2010 roku pięciokrotnie kierowano do Sejmu projekty ustaw w tej sprawie, jednak dotąd nie przyniosło to skutku (1, 2, 3, 4, 5).

Prace nad uznaniem języka śląskiego trwają

Donald Tusk zapowiedział uznanie języka śląskiego jako regionalny jeszcze w marcu 2023 roku. Obecnie projekt, który to umożliwi, znalazł się w Sejmie i czeka na zaopiniowanie przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne.

Obietnicę oceniamy jako pozostającą w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!