Strona główna Obietnice wyborcze Wskaźnik opieki geriatrycznej na poziomie 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców

Wskaźnik opieki geriatrycznej na poziomie 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców

Wskaźnik opieki geriatrycznej na poziomie 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Dokonam zdecydowanych zmian w zasadach finansowania miejsc żłobkowych: wszyscy zainteresowani będą płacić tyle samo za miejsce w żłobku, niezależnie od tego, czy będzie to placówka miejska, społeczna czy prywatna. Wrocławską opiekę geriatryczną doprowadzę do standardów porównywalnych z niemieckimi: powinniśmy mieć ok. 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców oraz odpowiednią liczbę miejsc w domach opieki społecznej i w domach dziennego pobytu. Będę ciągle dostosowywał przestrzeń do potrzeb osób słabszych: nie może być tak, że ludzie starsi, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami mają problemy z korzystaniem z ulic, chodników, podwórzy, parków.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Jacek Sutryk w swoim programie zadeklarował podniesienie wskaźnika opieki geriatrycznej (polegającej na leczeniu schorzeń wieku podeszłego) we Wrocławiu do poziomu 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie z danymi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 20 października 2020 roku w całym województwie zarejestrowanych było 40 lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie geriatrii, z czego 24 we Wrocławiu. Z kolei zgodnie z odpowiedzią udzieloną nam przez Urząd Miejski Wrocławia wskaźnik opieki geriatrycznej we Wrocławiu – rozumiany jako liczba lekarzy geriatrów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców i obliczony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – zgodnie ze stanem na 19 listopada 2018 roku wynosił 1,56.

Jakie działania podejmuje miasto na rzecz polepszenia jakości opieki geriatrycznej?

Działania podejmowane przez miasto Wrocław na rzecz polepszenia dostępności i jakości opieki geriatrycznej polegają przede wszystkim na:

  • realizacji i wsparciu opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w domu, w formie pakietu edukacyjno-wspierającego chorego oraz jego rodzinę. Wsparcia w opiece domowej udzielają w środowisku chorego pielęgniarka, rehabilitant oraz psycholog,
  • zapewnieniu w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym, w tym tzw. Łóżek Wytchnienia w ramach programu „Wsparcia rodzin/opiekunów w opiece nad przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym)” – w 2020 roku realizacja tego zadania została zawieszona z uwagi na trwającą pandemię,
  • realizacji programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” dla kobiet w każdym wieku, w tym również w wieku senioralnym;
  • zapewnieniu dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej”,
  • realizacji zadań z zakresu profilaktyki zespołów otępiennych oraz depresji wśród seniorów,
  • edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na poprawę jakości życia osób z cukrzycą oraz zapobieganiu powikłaniom ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej,
  • realizacji programu edukacyjnego-profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów skóry i czerniaka
  • realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”,
  • realizacji zadania „Edukacja zdrowotna kobiet, mieszkanek Wrocławia w okresie menopauzy”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!