Strona główna Obietnice wyborcze Zniesienie limitów do specjalistów – Obietnice PiS

Zniesienie limitów do specjalistów – Obietnice PiS

Zniesienie limitów do specjalistów – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rozszerzymy opiekę ambulatoryjną i zniesiemy limity przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia. W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek.

Polski Ład, 2021

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Polski Ład, 2021

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Plan na zdrowie po okresie pandemii

W ramach ogłoszonego w 2021 roku Polskiego Ładu (s. 34) w filarze „Plan na zdrowie” znalazła się obietnica zniesienia limitów do specjalistów. Autorzy programu obiecali, że program będzie początkowo dotyczył dzieci do 18. roku życia. W następnej kolejności rozszerzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) zapowiedziane zostało także dla osób dorosłych.

Czym jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna?

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) to rodzaj leczenia, w którym pacjent przychodzi na konkretne badanie i nie wymaga hospitalizacji. Jednym z kluczowych elementów AOS są więc wizyty u specjalistów. Na poniższym wykresie przedstawiliśmy liczbę wszystkich świadczeń ambulatoryjnych wykonanych w ostatnich czterech latach:

 

Liczba świadczeń ambulatoryjnych utrzymuje się od kilku lat na poziomie ponad 60 mln rocznie. Po spadku w pandemicznym roku 2020, w kolejnych latach widać stopniowy powrót do dawnego poziomu sięgającego 85 mln świadczeń.

Do skorzystania z AOS potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Wyjątkami w tej dziedzinie są wizyty: 

  • u ginekologa i położnika,
  • u dentysty,
  • u wenerologa,
  • u onkologa,
  • u psychiatry,
  • w poradni dla osób chorych na gruźlicę,
  • w poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

Zniesienie limitów od razu dla wszystkich

Zniesienie limitów do specjalistów w ramach opieki ambulatoryjnej dla wszystkich wprowadzono 1 lipca 2021 roku. Zapis ten znajduje się w zarządzeniu prezesa NFZ z 25 czerwca 2021 roku, wprowadzającym bezlimitowe rozliczanie wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Oznacza to, że przychodnie w pełnej wysokości otrzymają zapłatę za każdego pacjenta, który zostanie przyjęty. Wiadomość o zlikwidowaniu limitów do lekarzy specjalistów widnieje także na stronie rządowej w zakładce „Polski Ład”.

NFZ o danych za okres pandemii

W celu sprawdzenia skuteczności obietnicy postanowiliśmy zapytać Narodowy Fundusz Zdrowia, jak niniejsza zmiana wpłynęła na zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów. W udzielonej odpowiedzi NFZ zastrzega, że dane za okres 2019–2022 są niemiarodajne ze względu na okres pandemii COVID-19. Dodatkowo podkreślono, że w 2020 roku lekarze byli zwolnieni z prowadzenia ewidencji list osób oczekujących.

W otrzymanym piśmie czytamy, że rok 2022 ze względu na ustabilizowanie sytuacji pandemicznej był rokiem wzmożonych zapisów, przez co kolejki do lekarzy mogą być de facto dłuższe. Potwierdzają to dane, które NFZ wysłał w załączniku do odpowiedzi. Wynika z nich, że w każdym typie poradni dla dzieci czas oczekiwania się wydłużył.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać, że w 2022 roku na leczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznych NFZ wydało 6,1 mld zł, podczas gdy w 2016 roku kwota ta wyniosła 2,7 mld zł.

Czas oczekiwania dla dzieci wydłużył się

Jeśli spojrzymy na przypadki wizyt w trybie pilnym, to na koniec 2022 roku najdłużej dzieci oczekiwały na wizytę w poradni endokrynologicznej: 121 dni, w porównaniu do 57 dni w marcu 2019 roku. 

Najkrócej trzeba było czekać na wizytę w poradni chirurgi urazowo-ortopedycznej. W tym przypadku czas oczekiwania na wizytę wynosił ok. 21 dni, względem 12 dni w marcu 2019 roku.

Wzrosła także liczba pacjentów

Na wydłużenie kolejek miała wpływ zwiększona liczba pacjentów. Z otrzymanych od NFZ danych wynika, że na koniec 2022 roku najwięcej dzieci oczekiwało na wizytę w poradni alergologicznej. Liczba ta wynosiła ok. 38 tys., w porównaniu do 21 tys. w marcu 2019 roku.

Z kolei najmniejsza kolejka była do poradni dermatologicznej i wynosiła 4 761 osób, względem 1 956 osób w marcu 2019 roku.

Kolejki są dłuższe, ale limitów nie ma

Od 1 lipca 2021 roku, na mocy zarządzenia prezesa NFZ, zostały zniesione limity do lekarzy specjalistów dla wszystkich. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie przychodnie otrzymają pełne wsparcie finansowe Funduszu za przyjęcie pacjentów.

W okresie pandemii ocena skuteczności programu nie jest możliwa w krótszym horyzoncie czasowym, co podkreślił NFZ. Kolejki do lekarzy uległy wręcz wydłużeniu, związane jest to jednak z okresem wzmożonych zapisów do lekarzy w roku 2022 po ustabilizowaniu sytuacji pandemicznej.

W 2019 roku w momencie zapowiadania programu nikt nie wiedział, że nadejdzie pandemia COVID-19. Nie da się więc ocenić skuteczności programu. Został on jednak wprowadzony, w związku z tym obietnicę, zgodnie z naszą metodologią, uznajemy za zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!